Kandidaatiksi kahdella kielellä

Helsingin yliopistossa on vuodesta 2010 ollut käynnissä kokeilu, jossa kerätään kokemuksia kaksikielisen tutkinnon suorittamisesta. Kokeiluun osallistuvat opiskelijat suorittavat vähintään kolmasosan opinnoistaan toisella kotimaisella kielellä ja saavat tutkintotodistukseensa merkinnän kaksikielisestä tutkinnosta. Valtiotieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat sosiaalipsykologian ja sosiaalityön oppiaineet.

Kaikki uudet suomeksi opiskelevat sosiaalipsykologian pääaineopiskelijat ovat voineet lukuvuodesta 2013–2014 alkaen suorittaa kaksikielisen kandidaatintutkinnon. Kaksikielisen tutkinnon opintojen suorittaminen ei edellytä, että opiskelija olisi lähtöisin kaksikielisestä ympäristöstä tai poikkeuksellisen lahjakas ruotsin kielessä, vaan jo lukion B-ruotsilla pärjää erinomaisesti. Ideana on nimenomaan vahvistaa ruotsin kielen osaamista ja sillä pärjäämistä.

Opinnoista suoritetaan kaksikielisessä tutkinnossa vähintään 1/3 (60 op) ruotsiksi ja nämä opinnot voidaan sisällyttää pääaineeseen, sivuaineisiin tai yleisopintoihin. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse yksin ahertaa kielen parissa, vaan jokaiselle tarjotaan oma, räätälöity kielituki sekä henkilökohtainen kielenopettaja koko opintojensa ajaksi. Kaksikielinen tutkinto tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden kaikille niille, jotka haluavat parantaa toisen kotimaisen kielen taitojaan tulevaisuuden työllistymistä ajatellen.

Lisätietoja löydät täältä: https://blogs.helsinki.fi/multilingua/ ja kaksikieliset tutkinnot

 Katso myös esittelyvideo!

 

Bli kandidat på två språk

Helsingfors universitet har sedan 2010 haft ett pilotprojekt där man samlat in information och erfarenheter från de tvåspråkiga examina som har avlagts tidigare. De studerande som deltar i projektet avlägger minst en tredjedel av sina studier på det andra inhemska språket och får ett examensbetyg som intygar att de har avlagt en tvåspråkig examen.

Från och med läsåret 2013-2014 har huvudämnesstuderande i socialpsykologi som studerar på finska en möjlighet att avlägga studier på svenska (60sp) och därmed avlägga en tvåspråkig (finska-svenska) politices kandidat-examen.

En tvåspråkig examen?

De tvåspråkiga examina är riktade till finskspråkiga sosialpsykologistuderande vid den statsvetenskapliga fakulteten, som vill förkovra sina språkkunskaper i det andra inhemska språket med tanke på sin framtida sysselsättning.

  • studerandena avlägger minst 1/3 av sin kandidatexamen på det andra inhemska språket,
  • studerandena avlägger språkkurser som en del av sina studier,
  • man främjar studerandenas språkliga kompetens med hjälp av skräddarsytt språkstöd,
  • man utbildar tvåspråkiga experter för arbetsmarknadens behov.

De svenskspråkiga studierna (1/3 (60sp)) kan räknas som en del av huvudämnesstudierna, biämnena eller de allmänna studierna.

Mer information hittar du här: https://blogs.helsinki.fi/multilingua/ och tvåspråkiga examina