Nordplus (kurssit)

Valtiotieteellinen tiedekunta

Sosiaalipsykologia

K: 28855 Nordplus-nätverk för socialpsykologi

Taru Korkalainen, soc-int@helsinki.fi, 09-191 23465

Koordinator:

 • Helsingfors universitet

Partners:

 • Roskilde universitet DK
 • Háskólinn í Reykjavik IS
 • Universitetet i Bergen NO
 • Universitetet i Oslo NO
 • Stockholms universitet SE
 • Uppsala universitet SE
 • Göteborgs universitet SE

Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

· XX5260, Arbetsvetenskap I, 15 hp

· XX5020, Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv, 15 hp

• Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 hp

• Studier på Personalvetarprogrammet

Under ditt år på Personalvetarprogrammet läser du kurser på vardera 15 hp. Kurserna under höstterminen är ”Samhälle och organisation” samt ”Grupper och individer i arbetslivet”. Under vårterminen läser du ”Lärande och kompetensutveckling” samt ”Företags- och personalekonomi”

• KL0100 Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling, 30 hp

• SC1103, Kriminologi, Grundläggande perspektiv, 15 hp

• SC1102, Socialpsykologi, Grundläggande perspektiv, 15 hp

• SC1107, Tillämpad socialpsykologi, 15 hp

• SC1108 H12 Kriminologi: åtgärder mot brott och dess effekter

• SC1112, Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 hp

• SC1113, Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 hp

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Suomenkieliset sosiaalipsykologian opiskelijat voivat hakea  SSKH:n vaihto-opiskelupaikkoja.

Finskspråkiga socialpsykologistuderande kan söka SSKH:s utbytesstudieplatser.

K: 28855 Nordplus-nätverk för socialpsykologi

Anne-Sophie Hokkanen, (09) 191 28406, anne-sophie.hokkanen@helsinki.fi

(Taru Korkalainen, soc-int@helsinki.fi, 09-191 23465)

Koordinator:

 • Helsingfors universitet

Partners:

 • Roskilde universitet DK
 • Háskólinn í Reykjavik IS
 • Universitetet i Bergen NO
 • Universitetet i Oslo NO
 • Göteborgs universitet SE
 • Stockholms universitet SE
 • Uppsala universitet SE