Kaksikielisen tutkinnon hyödyt

Miten minä hyödyn kaksikielisestä kandidaatin tutkinnosta?

Tarkoitus on vahvistaa käytännön ruotsin kielen taitoa ja antaa paremmat valmiudet toimia monikielisissä tehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Monikielinen asiantuntijuus tuo huomattavaa lisäarvoa perustutkinto-opiskelijoille tarjoamalla kielellisiä ja kulttuurisia lisätaitoja, jotka auttavat heitä menestymään jatkuvasti kansainvälistyvässä työelämässä.

Vuonna 2012-2013 Kielikeskuksen suorittamassa tutkimushankkeessa selvitettiin, miten äidinkieleltään suomenkielisten yliopisto-opiskelijoiden kielitaito karttuu kaksikielisen kandidaatintutkinnon edetessä. Tulokset osoittavat, että suomenkielisten ruotsin kielen taito kehittyy melko tasaiseen, vaikkakin yksilölliseen tahtiin. Tämä ilmenee hankkeen tutkimuksesta, jossa 12 hengen ryhmä Kielikeskuksen ruotsinopettajia sekä kaksi astaavan kokoista ryhmää äidinkieleltään ruotsinkielisiä yliopisto-opiskelijoita arvoivat yhteensä kahdeksaa opiskelijoiden tuottamaa tekstiä erilaisin laadullisin ja määrällisin mittarein. Lue lisää: multilingua

Kaksikielisyydestä tulee merkintä todistukseen, ja tämä voi antaa parempia mahdollisuuksia esim. opiskella muissa pohjoismaissa tai edesauttaa työnhakua.

Opiskelijoiden kielitaidon testaaminen

Jokainen opiskelija, joka tämän ohjelman suorittaa, läpäisee C1-kielitestin takuuvarmasti
– Lis Auvinen, yliopistonlehtori, Kielikeskus

Jotta todistukseen saa merkinnän kaksikielisestä tutkinnosta, tulee opiskelijoiden suorittaa kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa C1-tason kielitesti.  Mikäli kielitestiä ei syystä tai toisesta läpäise, voi sen aina uusia. Pääsääntöisesti toisella kotimaisella kielellä suoritettavien opintojen opetus- ja opintosuorituskielen tulee olla sama. Mikäli ne eivät ole sama kieli, opintosuorituskieli ratkaisee.

Opiskelijoiden kielitaito testataan ohjelman alussa, keskivaiheessa ja lopussa. Tämä tehdään ennen kaikkea siksi, jotka opiskelijalle voidaan räätälöidä juuri hänelle parhaiten sopiva tuki kielen hallitsemiseen. Lisäksi se motivoi opiskelijoita kielen opiskelussa ja kaksikielisen asiantuntijuuden identiteettiin kasvamisessa.

Alkuvaiheessa määritellään yleiset kielitavoitteet (eurooppalaisen kielitaidon tason viitekehyksen CEFR:n mukaisesti), joita sitten testataan keskivaiheessa ohjelmaa ja juuri ennen opiskelijan valmistumista. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada CEFR:n mukainen kielitodistus.

Vad har jag för nytta av en tvåspråkig kandidatexamen?

Det är meningen att studenterna ska förstärka sina kunskaper i det svenska språket och att de ska få bättre beredskaper inför framtida flerspråkiga uppdrag i hemlandet såväl som internationellt.

År 2012-2013 utförde Språkcentrum en undersökning där man utredde hur finskspråkiga universitetsstudenters språkkunskaper utvecklas under kandidatstudiernas gång. Resultaten visar på att de finskspråkiga studenternas svenska språkkunskaper utvecklas relativt jämnt, även om det förekommer individuella skillnader. Läs mer: multilingua (finska)

Studenterna får en markering på sitt betyg där det står att de har avlagt en tvåspråkig examen. Detta kan förbättra möjligheterna att studera i andra nordiska länder och kan vara till en stor fördel när man söker arbete.

En flerspråkig expertis kunde bidra med ett stort mervärde för grundexamensstudenter genom att erbjuda språkliga och kulturella färdigheter. Den hjälper dem att nå framgång i en konstant internationaliserande arbetsmiljö.

Testning av språkkunskaper

Studenterna ska bli godkända i ett språktest på C1-nivå för att få ett intyg på att de har avlagt en tvåspråkig examen. Studenterna når C1-nivån efter tre års studier och studenterna kan delta i testet flera gånger i fall de inte blir godkända. I regel ska de studier, som utförs på det andra inhemska språket, vara på samma språk i undervisningen och i studieprestationerna. Om de inte består av samma språk är det studieprestationsspråket som avgör.

Studenternas språkkunskaper testas i början, i mitten och i slutet av programmet. Detta hjälper med planering av det personliga språkstödet samt motiverar studenterna att lära sig språk. Dessutom bidrar det till att en identitet av en tvåspråkig expert växer fram.

I början definieras allmänna målsättningar för språkkunskaper (inom ramen för Europarådets skala för språkbedömning CEFR) som sedan testas i mitten av programmet och strax innan utexaminering. Studenterna har möjlighet att erhålla ett språkintyg som följer CEFR.