Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon kommentoimalla voit jakaa opiskelutovereillesi vinkkejä mitä tiedekuntatenteissä on aikaisemmin kysytty.

Ilmoita kysymysten lisäksi myös opintojakso ja tenttiin liittyvä kirjallisuus.

53 Replies to “Tenttiarkisto”

 1. KK-RUVALT, Toinen kotimainen kieli ruotsi, kevät 2018
  Opettaja: Katariina Johansson

  Suullinen koe:
  Suullisessa kokeessa tuli keskustella parin kanssa 20 minuuttia vapaasti mistä vain haluamastaan aiheesta. Opettaja voi puuttua välillä ja kehottaa puhumaan jostakin muusta, mutta hän ei välttämättä tee näin.

  Kirjallinen koe:
  Kirjoita 200 sanan essee yhdestä valitsemastasi otsikosta, jotka olivat:

  – Mina studier
  – Att jobba som statsvetare
  – Fattigdom
  – Välj ett politiskt tema och skriva en insändare eller ett blogginglägg om temat
  – Skriv om ett tema som du har bekantat sig på kursen. Presentera fakta samt egan tänkar kring temat

 2. Kaupunki ja kulttuuri, verkkotentti kesä 2017
  LeGates & Stout, ed. kaikille yhteinen kirja, muista alla olevista piti valita yksi.

  1. Mitä tarkoitetaan niin kutsutulla rikkinäisten ikkunoiden teorialla (”broken windows” theory) ja kuinka soveltaisit sitä kerrostaloyhtiössäsi keskusteluun talonne julkisivuun spray-maalatuista tageista? Kerro vielä lyhyesti, mitä ajattelet teorian ja käytännön suhteesta kaupunkitutkimuksessa? (LeGates & Stout, ed.)

  2. Millaisia saavutuksia Max Weber kirjaa keskiajan kaupunkiautonomiaan kuuluviksi? Hahmottele vielä lyhyesti, millaisia kaupunkikuvallisia elementtejä voitiin löytää syntyneestä porvarillisesta kaupungista.

  3. Millä tavoin, teemoin ja sisällöin, Manuel Castells lähestyy tutkimuksessaan kaupunki-kysymystä luokkataistelun näkökulmasta? Sovella hänen tarkastelutapaansa pohtien asuinalueiden eriytymiskehitystä pääkaupunkiseudulla.

  4. Millä kriteereillä voidaan arvioida toteutunutta ”tulojen” tilallista jakautumista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta? (Harvey) Arvioi lisäksi soveltuvin osin kirjaamiesi kriteereiden pohjalta metron merkitystä pääkaupunkiseudulla.

  5. Millaisia keskustelusisältöjä, merkityksiä ja tehtäviä kaupunkitutkija Henri Lefebvre liittää utopioihin ja utopisteihin? Sekä pohdi lyhyesti utopioiden roolia esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnittelussa.

 3. Hei!

  Olisiko kellään tenttikysymyksiä seuraavista (sivuaineopintojen itsenäisistä) kursseista:

  – Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus
  – Hyvinvointivaltion instituutiot

  ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *