Esittely

 

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto on Helsingin yliopiston hoidossa oleva yksityinen lahjoitusrahasto.

Rahaston tarkoituksena on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa nojautuen vuonna 1959 lakkautetun Helsingin kotitalousopettajaopiston säätiön luomaan perustaan.

Rahasto jakaa apurahoja Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnan nykyisille ja entisille opiskelijoille sekä opettajille, kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten. Rahasto voi myös myöntää palkintoja hyvin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa – sekä tukea muillakin tavoilla kotitalousopettajan jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestämistä.