Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Rahasto on Helsingin yliopiston hoidossa oleva yksityinen lahjoitusrahasto. Sen tarkoituksena on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa nojautuen vuonna 1959 lakkautetun Helsingin kotitalousopettajaopiston säätiön luomaan perustaan.

Rahasto jakaa apurahoja Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnan nykyisille ja entisille opiskelijoille sekä opettajille, kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten. Rahasto voi myös myöntää palkintoja hyvin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa – sekä tukea muillakin tavoilla kotitalousopettajan jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestämistä.

Tulossa olevat haut

Kevään 2020 apurahahaku päättyy 31.1.2020. Hakuilmoitus julkaistaa rahaston kotisivuilla sekä Kotitalousopettajien liiton nettisivuilla.