Apurahan maksaminen

Apurahan maksamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet

Apurahan maksatusta varten täytetään maksatuspyyntö hyvissä ajoin. Maksatuspyyntöön liitetään apurahan myöntöpäätös sekä henkilötietolomake, jos ei ole aikaisemmin saaneet apurahaa, palkkiota tai palkkaa yliopistolta tai tietoihin on tullut oleellisia muutoksia. Maksatuspyyntö liitteineen lähetetään puheenjohtaja Minna Autiolle. Minna Autio, Kotitalousopettajan opintosuunta, PL 8, 00014 Helsingin yliopisto. Sähköposti: minna autio(at)helsinki.fi. Jos maksatuspyyntö lähetetään postitse siitä tulee ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen minna.autio(at)helsinki.fi sekä marjo.partanen(at)helsinki.fi

Rahaston myöntämät apurahat maksetaan kaikille ei työsuhteisille apurahan saajille Helsingin yliopiston palkkojen kautta apurahana. Tällöin noudatetaan yllä olevaa ohjetta.

Matka-apurahan maksatuksen yhteydessä Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat täyttävät maksatuspyynnön sekä tekevät SAP-järjestelmän matkanhallinnassa matkapyynnön ja matkan jälkeen matkalaskun.

Lomakkeet

Apurahan maksatuspyyntö-2019

Henkilötietolomake-2019

Henkilötietolomakeen täyttöohje-2019

Matka-apurahat

SAP-järjestelmä (HY työsuhteiset)

Raportointi

Kaikkien apurahojen käytöstä tulee raportoida rahastolle. Raporttia varten kaikista kuluista tulee olla kuittikopiot. Tutustu tästä raportointiohjeisiin.

 

 

Takaisin Apurahan hakeminen

Päivitetty 8.12.2019