Apurahan maksaminen

Apurahan maksamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet

Apurahan maksatusta varten täytetään maksatuspyyntö hyvissä ajoin. Maksatuspyyntöön liitetään apurahan myöntöpäätös. Maksatuspyyntö liitteineen lähetetään rahaston sähköpostiosoitteeseen grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi. Maksatuspyyntö tulee liittää sähköpostiin niin, että maksatuspyyntö liitteineen muodostaa yhden pdf-tiedoston.

Rahaston myöntämät apurahat maksetaan kaikille ei työsuhteisille apurahan saajille Helsingin yliopiston palkkojen kautta apurahana. Tällöin noudatetaan yllä olevaa ohjetta.

Matka-apurahan maksatuksen yhteydessä Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat täyttävät maksatuspyynnön. Maksatuspyyntö liitteineen lähetetään rahaston sähköpostiosoitteeseen grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi. Maksatuspyyntö tulee liittää sähköpostiin niin, että maksatuspyyntö liitteineen muodostaa yhden pdf-tiedoston. Tämän jälkeen apurahansaaja tekee ennen matkaa SAP-Fiorissa matkapyynnön ja matkan jälkeen matkalaskun.

Lomakkeet

Maksatuspyyntö-2021

Matka-apurahat

Matkustaminen (HY työsuhteiset)

Raportointi

Kaikkien apurahojen käytöstä tulee raportoida rahastolle. Raporttia varten kaikista kuluista tulee olla kuittikopiot. Tutustu tästä raportointiohjeisiin.

 

 

Takaisin Apurahan hakeminen

Päivitetty 3.12.2021