Rahaston hoitokunta

Hakemukset toimitetaan:
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta,
Kasvatustieteiden osasto
Kotitalousopettajan opintosuunta
PL 8, 00014 Helsingin yliopisto

Hoitokunnan puheenjohtaja,
KT Kristiina Janhonen
Kasvatustieteiden osasto
Kotitalousopettajan opintosuunta
PL 8, 00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: kristiina.janhonen[at]helsinki.fi

Professori Minna Autio,
varapuheenjohtaja, jäsen
Kasvatustieteiden osasto
Kotitalousopettajan opintosuunta
varajäsen: Professori Mari Niva

KM Kaisa Torkkeli,
jäsen
Kasvatustieteiden osasto
Kotitalousopettajan opintosuunta
varajäsen: FT, Sanna Sekki

Professori Erja Syrjäläinen ,
jäsen
Kasvatustieteellinen tiedekunta (HY)
varajäsen: Professori Kalle Juuti

MMT, Anu Raijas
jäsen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
varajäsen: MML, Kristiina Aalto
Kuluttajatutkimuskeskus

KT, Katriina Sulonen,
jäsen
Kotitalousopettajien liitto
varajäsen: KM, Tapani Ervast

Marjo Partanen,
sihteeri