Hakuilmoitus

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi kotitalouden alan apurahoja kaksi kertaa vuodessa, keväisin (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) sekä syksyisin (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana). Rahaston hoitokunta julistaa hakuilmoituksen hakuajankohdan tarkentuessa. Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

KEVÄÄN 2021 HAKUILMOITUS

Apurahoja kotitalouden tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi seuraavat kotitalouden alan apurahat:

    1. tohtorikoulutusapurahat – tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten,
    2. tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen tutkimustoimintaan,
    3. apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi,
    4. matka- ja koulutusapurahat sekä
    5. apurahat perusopiskelijoille tieteellisen artikkelin kirjoittamista varten.

Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelevat ja sieltä (ja sitä edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.

Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitettuja tohtorikoulutusapurahoja (kohta 1) voidaan hakea sekä verovapaana apurahana että 2–4-vuotisena työskentelyrahoituksena, joista jälkimmäinen mahdollistaa työsopimussuhteen solmimisen Helsingin yliopistoon. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan lisäksi voi anoa tukea myös tutkimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin. Apurahaa haetaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta.

Tutkimushankeapurahat (kohta 2) myönnetään verovapaina apurahoina tai työsopimussuhteisiin mahdollistavina rahoituksina. Hoitokunta suosittelee englanninkielisen hakemuksen laatimista, mutta huomioi myös suomenkieliset hakemukset. Apurahaa haetaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta.

Yhteistyöapurahaa (kohta 3) eli apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi haetaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta.

Matka-apurahat (kohta 4) on haettava erillisellä hakulomakkeella.

COVID-19 tilanteen vuoksi, hakijan on syytä ottaa huomioon matkustusrajoitukset. Konferenssit on viime aikoina toteutettu virtuaalisina, jolloin apurahaa suositellaan haettavaksi osallistumismaksuun.

Perusopiskelijoille tarkoitettua apurahaa tieteellisen artikkelin kirjoittamista (kohta 5) varten haetaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston kotisivuilta osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahanhakeminen/hakuilmoitus/

Tutkimus- ja hankesuunnitelman laatimisessa pyydetään noudattamaan rahaston kotisivuilla olevia hakuohjeita. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kaikki hakemukset tulee lähettää viimeistään maanantaina 1.2.2021 klo 15.45 rahaston sähköpostiosoitteeseen grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi. Hakemus tulee liittää sähköpostiin niin, että hakulomake liitteineen muodostaa yhden pdf-tiedoston. COVID-19 tilanteesta johtuen postin kautta lähetettyjä paperihakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja, professori Minna Autio email: minna.autio[at]helsinki.fi
sihteeri Marjo Partanen email: marjo.partanen[at]helsinki.fi

 

Hakuilmoitus 2021 kevät

Hakuilmoitus 2020 syksy

Hakuilmoitus 2020 kevät

Hakuilmoitus 2019 syksy

Hakuilmoitus 2019 kevät

Hakuilmoitus 2018 syksy

 

Päivitetty 31.12.2020