Hakuilmoitus

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi kotitalouden alan apurahoja kaksi kertaa vuodessa, keväisin (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) sekä syksyisin (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana). Rahaston hoitokunta julistaa hakuilmoituksen hakuajankohdan tarkentuessa. Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

SYKSYN 2019 HAKUILMOITUS

Apurahoja kotitaloustutkimuksen ja kotitalouden opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi matka- ja koulutusapurahoja koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelevat ja sieltä (ja sitä edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.

Matka- ja koulutusapurahaa koskevasta hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus ja hakijan perustelut matkan tarpeesta, matkan/konferenssin ohjelma tai kopio kutsusta, arvioidut kustannukset eriteltyinä sekä konferenssiesitystä (suullista esitystä tai posteria) varten lähetetyt abstraktit. Lisäksi tulee mainita, mistä muista rahoituslähteistä hakija on hakenut tai hakee rahoitusta samaan kohteeseen.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston kotisivuilta osoitteesta: https://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahan-hakeminen/

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 30.9.2019 klo 15.45 osoitteessa:

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta,
Kasvatustieteiden osasto,
Kotitalousopettajan opintosuunta,
PL 8 (Siltavuorenpenger 10),
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja, Professori Minna Autio
email: minna.autio[at]helsinki.fi
sihteeri Marjo Partanen
email: marjo.partanen[at]helsinki.fi

 

 

Hakuilmoitus 2019 syksy

Hakuilmoitus 2019 kevät

Hakuilmoitus 2018 syksy

 

Päivitetty 30.8.2019