Hakuilmoitus

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi kotitalouden alan apurahoja kaksi kertaa vuodessa, keväisin (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) sekä syksyisin (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana). Rahaston hoitokunta julistaa hakuilmoituksen hakuajankohdan tarkentuessa. Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

SYKSYN 2023 HAKUILMOITUS

Apurahoja kotitaloustutkimuksen ja kotitalouden opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi:

1) Matka- ja koulutusapuraha koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnan (ja sitä edeltäneiden yksiköiden) nykyiset ja entiset opiskelijat ja opettajat.

2) Apuraha maisteriksi valmistuvalle ja/tai vastavalmistuneelle tieteellisen artikkelin kirjoittamista varten (palkkatyöstä vapaana). Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelevat ja/tai sieltä valmistuneet (enintään 2 vuotta valmistumisesta).

Hakuohjeet:

Matka- ja koulutusapurahaa (kohta 1) koskevasta hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus ja hakijan perustelut matkan tarpeesta, matkan/konferenssin ohjelma tai kopio kutsusta, arvioidut kustannukset eriteltyinä sekä konferenssiesitystä (suullista esitystä tai posteria) varten lähetetyt abstrakti/-t ja mahdollinen tieto esityksen hyväksymisestä. Lisäksi tulee mainita, mistä muista rahoituslähteistä hakija on hakenut tai hakee rahoitusta samaan kohteeseen. Mikäli konferenssi toteutetaan virtuaalisena, apurahaa voi hakea osallistumismaksuun. Apurahaa haetaan käyttäen matka- ja koulutusapurahalomaketta. Kotitalousalan maailmankongressiin apurahaa haetaan kevään 2024 hakukierroksella [the XXV IFHE World Congress 2024: Home Economics in a Time of Transformation: Bridging the Past – Charting the Future].

Maisteriksi valmistuvan ja/tai vastavalmistuneen apuraha (kohta 2) myönnetään enintään 6 kk työskentelyyn tieteellisen artikkelin kirjoittamista varten (samalla on mahdollista hakea rahoitusta myös muihin kuluihin, kuten kielentarkastuskulut). Hakemuksen tulee sisältää selvitys opintojen loppuun saattamisesta ja/tai valmistumisesta sekä alustava selvitys hakeutumisesta jatko-opintoihin. Apurahaa haetaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston osoitteesta: https://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahan-hakeminen/
Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tulee lähettää viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 15.45 rahaston sähköpostiosoitteeseen grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi. Hakemus liitetään sähköpostiin niin, että hakulomake liitteineen muodostaa yhden pdf-tiedoston. Postin kautta lähetettyjä paperihakemuksia ei käsitellä. Lisätiedot: grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi

 

Hakuilmoitus 2023 syksy

Hakuilmoitus 2023 kevät

Hakuilmoitus 2022 syksy

Hakuilmoitus 2022 kevät

Hakuilmoitus 2021 syksy

Hakuilmoitus 2021 kevät

Hakuilmoitus 2020 syksy

Hakuilmoitus 2020 kevät

Hakuilmoitus 2019 syksy

Hakuilmoitus 2019 kevät

Hakuilmoitus 2018 syksy

 

Päivitetty 1.9.2023