Hakuilmoitus

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi kotitalouden alan apurahoja kaksi kertaa vuodessa, keväisin (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) sekä syksyisin (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana). Rahaston hoitokunta julistaa hakuilmoituksen hakuajankohdan tarkentuessa. Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

KEVÄÄN 2024 HAKUILMOITUS

Apurahoja kotitalouden tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi seuraavat kotitalouden alan apurahat:

  1. tohtorikoulutusapurahat – tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten,
  2. tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen tutkimustoimintaan,
  3. apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi,
  4. apuraha maisteriksi valmistuvalle ja/tai vastavalmistuneelle tieteellisen artikkelin kirjoittamista varten (palkkatyöstä vapaana).
  5. matka- ja koulutusapurahat

Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnan (ja sitä edeltäneiden yksiköiden) nykyiset ja entiset opiskelijat ja opettajat (ks. apurahan hakeminen rahaston sivuilta).

Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitettuja tohtorikoulutusapurahoja (kohta 1) myönnetään verovapaana apurahana. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan lisäksi voi anoa tukea myös tutkimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin.

Tutkimushankeapurahat (kohta 2) myönnetään verovapaina apurahoina. Hoitokunta suosittelee englanninkielisen hakemuksen laatimista, mutta huomioi myös suomenkieliset hakemukset.

Yhteistyöapurahaa (kohta 3) eli apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi.

Apurahoja haetaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta poislukien kohta 5 (matka-apurahat).

Tutkimus- ja hankesuunnitelman laatimisessa pyydetään noudattamaan rahaston kotisivuilla olevia hakuohjeita. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kaikki hakemukset tulee lähettää viimeistään torstaina 1.2.2024 klo 15.45 rahaston sähköpostiosoitteeseen grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi. Hakemus tulee liittää sähköpostiin niin, että hakulomake liitteineen muodostaa yhden pdf-tiedoston. Paperihakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot: grp-a62000-st_rahasto@helsinki.fi

 

Hakuilmoitus 2024 kevät

Hakuilmoitus 2023 syksy

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 29.5.2024