Myönnetyt apurahat

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

HEED hankerahoitus vuosille 2017 – 2019

 

Sivua päivitetään vielä vuosilta 2017-2019

2016

Vuonna 2016 rahasto on jakanut työskentelyapurahoja 7 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 32.154 euroa.

Kevät 2016:

Jatkokoulutusapurahat
KM, KTM Eila Kauppinen, 5 kk + 12 kk
KM Sanna Sekki, 4 kk
KM Marja Samppala, 12 kk
KM Kaisa Torkkeli, 3 kk + 12 kk
KM Janni Vanhanen, 12 kk

Tutkimushankeapurahat
KT Kristiina Janhonen, 12 kk
KM Hanna Kuusisaari, 12 kk

Muut apurahat
KtaO Auli Eho, kirjan taitto- ja painatuskulut, 3450 euroa
KM Janni Vanhanen, kielentarkastus, 300 €
KM Kristiina Janhonen, matka-apurahaa, 600 €
KM Sanna Sekki, kielentarkastus, 964 €
KM Kaisa Torkkeli, kielentarkastus, 1000 €
KM Hanna Kuusisaari, matka-apuraha, 2500 €
Professori Johanna Mäkelä, matka-apuraha, 2500 €
Kristi Paas, matka-apuraha, 2200 €
ETT Kaija Rautavirta, matka-apuraha, 1310 €
KM Marja Saarilahti, matka-apuraha, 2200 €

Syksy 2016

Muut apurahat
KT Kristiina Janhonen, matka-apuraha, 440 €
KT, KTM Eila Kauppinen, matka-apuraha 440 €

2015

Vuonna 2015 rahasto on jakanut työskentelyapurahoja 6 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 17.575 euroa.

Kevät 2015:

Jatkokoulutusapurahat
KM, KTM Eila Kauppinen, 6 kk
KM Sanna Sekki, 6 kk
KM Kaisa Torkkeli, 12 kk
KM Hanna Kuusisaari, 4 kk

Tutkimushankeapurahat
KM Hanna Posti-Ahokas, 12 kk
KM Kristiina Janhonen, 6 kk

Muut apurahat
KM Kristiina Janhonen, kielentarkastus, 1000 €
KM Kristiina Janhonen, matka-apurahaa, 2400 €
KT Hanna Posti-Ahokas, kielentarkastus, 750 €
KM Kaisa Torkkeli, materiaalit, 240 €

Syksy 2015

Muut apurahat
MMT Kaija Turkki, matka-apuraha, 2500 €
KM Kaisa Torkkeli, matka-apuraha, 2200 €
KM Kristiina Janhonen, kielentarkastus, 485 €

2014

Vuonna 2014 rahasto on jakanut työskentelyapurahoja 9 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 19.360 euroa.

Kevät 2014:

Jatkokoulutusapurahat
KM, KTM Eila Kauppinen, 12 kk
KM Silja Kims, 12 kk
KM Maria King, 12 kk
KM Krista Niiniharju, 4kk
KM Jaana Taar, 12 kk
KM Hanna Kuusisaari, 11 kk
KM Marja-Liisa Samppala, 12 kk
KM Marja Saarilahti, 6 kk

Tutkimushankeapurahat
KM Hanna Posti-Ahokas, 12 kk

Muut apurahat
FT Pirjo Korvela, kielentarkastus, 3100 €
KM Hanna Posti-Ahokas, haastatteluaineiston litterointi, 450 €
KM Leena Käyhkö-Marjomaa. matka-apuraha, 420 €
FT Pirjo Korvela, matka-apuraha, 2800 €
KM Hanna Posti-Ahokas, matka-apuraha, 1330 €
MMT Kaija Turkki, matka-apuraha, 680 € 

Täydennyskoulutusapurahat
MMT Kaija Turkki, dosentti Sue McCregorin vierailun mahdollistaminen, 1680 €

Syksy 2014:

Muut apurahat
FT Sari Kivilehtomatka-apuraha, 900 €
FT Anne Malin, matka-apuraha, 900 €
MMT Kaija Turkki, matka-apuraha, 1100 €

2013

Vuonna 2013 rahasto on jakanut työskentelyapurahoja 3 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 10.102 euroa.

Kevät 2013:

Jatkokoulutusapurahat; (kokopäivätoiminen työskentely):
Kims Silja, 12 kk, Ujon oppilaan kohtaaminen kotitalousopetuksessa
Posti-Ahokas Hanna, KM, 6 kk, Female Student Perspectives to Relevance of Secondary Education in Tanzania – A critical social explanation
Pöntinen Silpa-Maria, KM, 12 kk, Yhteyttä etsimässä – Kotitalouden ja muiden aineiden opettajaksi opiskelevien yhteistyön edistäminen opetusharjoittelussa

Tutkimushankeapurahat
Heinilä Henna, FT, tutkimushanke: Kotitalouden estetiikka – arjen hiomaton timantti

Täydennyskoulutusapurahat
Kuusisaari Hanna ja Käyhkö-Marjomaa Leena, kielenhuolto, taitto, painatuskulut, lehtikulut, 3941 €

Muut apurahat
Posti-Ahokas Hanna, KM, 1108 €, kielentarkastukseen
Sekki Sanna, KM, 354 €, koulutusapuraha
Sekki Sanna, KM, 700 €, matka-apuraha, konferenssi, Roskilde
Turkki Kaija, MMT, 2000 €, matka-apuraha, ARAHE 2013 -kongressi, Singapore

Syksy 2013

Muut apurahat

Janhonen Kristiina, KM, 1030 €, matka-apuraha, NFPF/NERA -konferessi, Jyväskylä
Kims Silja, KM, 900 €, matka-apuraha, NERA -konferenssi 2014, Lillehammer
Kims Silja, KM, 340 €, matka-apuraha, Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä
Samppala Marja-Liisa, KM, 1080 €, matka-apuraha, European Congress of Methodology, Utrecht
Sekki Sanna, KM, 1030 €, matka-apuraha, European Congress of Methodology, Utrecht
Kuusisaari Hanna, KM, 1560 €, kielentarkastukseen

2012

 

Vuonna 2012 rahasto on jakanut työskentelyapurahoja 6 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 6577 euroa.

Kevät 2012:

Jatkokoulutusapurahat; (kokopäivätoiminen työskentely):
Kims Silja, KM, 12 kk, Ujon oppilaan kohtaaminen ja arviointi kotitalousopetuksessa
King Maria, KM, 4 kk (starttiraha), Luostari ja kotiliesi – pedagogisen suhteen ilmeneminen arjen taitojen opettamisessa informaaleissa oppimisympäristöissä
Tamm Jaana, KM, 12 kk, Developing Home Economics Education in Estonia
Samppala Marja-Liisa, KM, 12 kk, Laitoshuoltajaopiskelijoiden näkemyksiä työstä ja oppimisesta
Saarilahti Marja, KM, 6 kk, Lapsiperheen arjen hallinta syrjäytymisen rajapinnalla
Sekki Sanna, KM, 12 kk, Perheiden tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen muuttuvissa arjen käytännöissä

Täydennyskoulutusapurahat
MMT Turkki Kaija, Täydennyskouluapuraha, 1387 €, Dos Sue McGregorin matkakustannuksiin

Tutkimushankeapurahat
FT Korvela Pirjo, Tutkimushankeapuraha
KT Liisa Haverinen, 4430 €, tutkimushankeapuraha: Kotitalousopettajan koulutus ”Sturella” -muistoja ja ajankuvia vuosilta 1956-2002.

Syksy 2012:

Muut apurahat:
Kims Silja, KM, 760 € matka-apuraha, NERA -kongressi 7. – 9.3.2013, Reykjavik.

2011

Vuonna 2011 rahasto on jakanut työskentelyapurahoja 6 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 43.819 euroa.

Kevät 2011:

Jatkokoulutusapurahat; (kokopäivätoiminen työskentely):
Kainulainen Kristiina, KM, 12 kk, Nuorten ruokakasvatus ja ruokakulttuuriin sosiaalistuminen pohjoismaisessa kontekstissa
Keskinen Hanna, KM, 4 kk (starttiraha), Nuorten sosiaalisten taitojen tukemisen kehittäminen koulun yhteistoimintaa kehittämällä
Kims Silja, KM, 4kk (starttiraha), Aran oppilaan kohtaaminen ja arviointi kotitalousopetuksessa
Saarilahti Marja, KM, 12 kk, Lapsiperheen arjen hallinta syrjäytymisen rajapinnalla
Sekki Sanna, KM, 12 kk, Perheiden tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen muuttuvissa arjen käytännöissä

Täydennyskoulutusapurahat
Kivilehto Sari, KL, 3 kk, kokopäiväinen työskentely
Kuusisaari Hanna ja Käyhkö-Marjomaa Leena, matkakorvaus ja kokousjärjestelyt 3000 €

Muut apurahat:
Kuusisaari Hanna, KM, 1373 € matkakorvaus, ISCAR Rome 2011 –konferenssiin ajalla 4. – 11.9.2011
Posti-Ahokas Hanna, KM, 400 € matkakorvaus, European Educational Research Summer School (EERSS), Göteborg
13. –  17.6.2011
Turkki Kaija, MMT, 890 €, 5th International Consumer Sciences Research Conference, 17. – 21.7.2011, Germany, Bonn

Syksy 2011:  

Muut apurahat:
FT Henna Heinilä, matkaraha 600€, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
FT Hille Janhonen-Abruquah, matkaraha 3155€, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
KM Kuusisaari Hanna, matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
KM Leena Käyhkö-Marjomaa,  matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia
FT Anne Malin, matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
KM Silpa Pöntinen, matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
KM Jaana Tamm, matkaraha 3155, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia
Kasv.yo Minna Virkki, matkaraha 450 €, IFHE:n vuosikokous 3.-7.2.2011 Bonn, Saksa.
KL Sari Kivilehto, matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
MMT Kaija Turkki, matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
FT Katriina Sulonen, matkaraha 3155 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
FT Pirjo Korvela, matkaraha 2123 €, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
KM Marja Saarilahti, matkaraha 3033, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia
KM Sanna Sekki, matkaraha 3155, IFHE:n World Congress 16. – 21.7.2012, Melbourne Australia.
KM Sanna Sekki, matkaraha 400 €, Kasvatustieteen päivät 24. – 25.11.2011 Joensuu.

2010

Vuonna 2010 rahasto on jakanut verottomia apurahoja 7 henkilölle. Muita apurahoja/kustannusten korvauksia yhteensä 3704 euroa.

Kevät 2010:

Jatkokoulutusapurahat; verovapaana apurahana (kokopäivätoiminen työskentely):
Hannukkala Marjo, KL, 4 kk, Nuoren mielenterveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät
Kainulainen Kristiina, KM, 12 kk, Nuorten ruokakasvatus ja ruokakulttuuriin sosiaalistuminen pohjoismaisessa kontekstissa
Käyhkö-Marjomaa Leena, KM, 12 kk, Yrittäjyys koulun ja paikallisyhteisön oppimishaasteena
Näveri Leena, KM, 10 kk, Kodinhoidon taidot arjessa
Posti-Ahokas Hanna, KM, 12 kk, Female Students´ Perceptions on Relevance of Secondary Education – A Student Perspective to Education Sector Development in Tanzania
Saarilahti Merja, KM, 6 kk, Arjen hallinta syrjäytymisen rajapinnalla
Samppala Marja-Liisa, KM, 4 kk, Laitoshuoltajaopiskelijoiden näkemyksiä työstä ja oppimisesta

Muut apurahat:
Jarva Vuokko, VT, 1430 €, kielentarkastus
Kainulainen Kristiina, KM, 660 €, kielentarkastus
Posti-Ahokas Hanna, KM, 150 €, kielentarkastus

Syksy 2010:

Muut apurahat:
Kainulainen Kristiina, KM, 450 €, matkakorvaus NFPF/NERA -kongressiin ajalla 10. – 12.3.2011, Jyväskylä
Posti-Ahokas Hanna, KM, 564 €, matkakorvaus IFHE:n Leadership Meeting 4. – 8.2.2011, Mainzissa Saksa
Tamm Jaana, KM, 450 €, matkakorvaus NFPF/NERA -kongressiin ajalla 10. – 12.3.2011, Jyväskylä

 

2009

Vuonna 2009 rahasto on jakanut kokopäivätoimisia jatkokoulutusapurahoja 3 henkilölle. Muita apurahoja yhteensä 12.997 euroa.

Kevät 2009:

Jatkokoulutusapurahat (kokopäivätoiminen työskentely):
Kuusisaari Hanna, KM, 12 kk, Yhteisen tiedon tuottamisen prosessi kotitalousopettajien täydennyskoulutuksessa
Malin Anne, KM, 6 kk, Kotitalouden opetustila oppimisympäristönä
Saarilahti Marja, KM, 12 kk, Arjen hallinta syrjäytymisen rajapinnalla

Tutkimusapurahat:
Turkki Kaija, prof., 2 kk, tutkimusavustaja tutkimushankkeelle

Muut apurahat:
Korvela Pirjo, FT, 277 €, matka-apuraha The XIV European Conference on Developmental Psychology, Vilna 2009
Kuusisaari Hanna, KM, 846 €, matka-apuraha ISATT kongressi 2009
Turkki Kaija, prof., 1500 €, matka-apuraha Intia 2009
Kuusisaari Hanna, KM, 200 €, kielentarkastus

Syksy 2009:

Muut apurahat:
Cederberg Riitta, KM, 630 €, matka-apuraha Ranska
Häme Sallaroosa, Kasv.yo, 733 €, matka-apuraha FIN-IFHE:n Council ja kongressi Irlanti 2010
Korvela Pirjo, FT, 1300 €, matka-apuraha IFHE:n Council ja kongressi Irlanti 2010
Kosonen Anna, Kasv.yo, 300 €, matka-apuraha IFHE:n Young Professionals Networkin nuorten tutkijoiden seminaari Saksa 2009
Posti-Ahokas Hanna, KM, 733 €, FIN-IFHE:n Council ja kongressi Irlanti 2010
Simola Salla, KM, 1464 €, väitöskirjan kielentarkastus
Syväniemi Anni-Mari, KM, 630 €, matka-apuraha Ranska
Turkki Kaija, MMT, 650 €, matka-apuraha IFHE:n Leadership Meetings Saksa 2010

2008

Vuonna 2008 rahasto on jakanut kokopäivätoimisia jatkokoulutusapurahoja neljälle henkilölle. Muita apurahoja yhteensä 11.416 euroa.

Kevät 2008:

Jatkokoulutusapurahat (kokopäivätoiminen työskentely):

Kivilehto Sari, KL, 6 kk, Asunnon suunnittelu – opetusohjelma teknologiaopetuksen ja ajattelutaitojen oppimisympäristönä peruskoulun 9-luokkalaisten kotitalousopetuksessa
Kuusisaari Hanna, KM, 6 kk (+6 kk), Yhteisen tiedon tuottamisen prosessi kotitalousopettajien täydennyskoulutuksessa
Malin Anne, KM, 6 kk, Kotitalouden opetustila oppimisympäristönä
Torkkeli Kaisa, KM, 12 kk, Arjen ruoanvalmistustoiminta. Minkälaisen tiedon ja taidon varassa toiminta toteutuu

Verovapaat jatkokoulutusapurahat:
Lintukangas Seija, KM, 3000 €, Väitöskirjatyön valmistelu

Muut apurahat:
Kuusisaari Hanna, KM, 700 €, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Janhonen-Abruquah Hille, KM, 314 €, matka-apuraha ESFR:n konferenssi Jyväskylässä 9/2008
Laaksonen Riikka, MMM, Kasv. yo, 700 €, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Posti -Akokas Hanna, KM, 903 €, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Virkki Minna, Kasv. yo, 799 €, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008

Syksy 2008:

Muut apurahat:
Kuusisaari Hanna, KM, 1140 €, matka-apuraha EARLI & JURE 2009-kongressi Amsterdam
Turkki Kaija, 1460 €, IFHE Leadership Meetings & oheisohjelma
Lehtonen Sallaroosa Kasv.yo, 1200 €, matka-apuraha IFHE:n kongressi Jamaika
Virkki Minna, Kasv. yo, 1200 €, matka-apuraha IFHE:n kongressi Jamaika

2007

Vuonna 2007 rahasto jakoi kokopäivätoimisia jatkokoulutusapurahoja kolmelle henkilölle. Muita apurahoja yhteensä 44.480 euroa.

Kevät 2007:

Jatkokoulutusapurahat (kokopäivätoiminen työskentely):
Kivilehto Sari, KL, 12 kk, Asunnon suunnittelu – opetusohjelma teknologiaopetuksen ja ajattelutaitojen oppimisympäristönä peruskoulun 9-luokkalaisten kotitalousopetuksessa
Malin Anne, KM, 12 kk, Kotitalouden opetustila oppimisympäristönä
Pöntinen Silpa. KM, 12 kk, Yhteyttä etsimässä

Tutkimusapurahat:
Haverinen Liisa, KT, dos., 6 kk, tutkimusapuraha tutkimushankkeelle: Taitopedagogiikka
Haverinen Liisa, KT, dos., 3 kk, tutkimusavustaja tutkimushankkeelle: Taitopedagogiikka
Korvela Pirjo, FT, 2 kk + 6 kk, tutkimusapuraha tutkimushankkeelle: Arkielämän kulttuuri-historiallinen muutos suomalaisissa kotitalouksissa

Muut apurahat:
Korvela Pirjo, FT, 17.000€, kohdeapuraha tutkimushankkeelle: Arkielämän kulttuuri-historiallinen muutos suomalaisissa kotitalouksissa. Tutkimusraha sisältää vuonna 2005 a-kierroksella myönnettyä apurahaa
Malin Anne, KM., 2.000€, tutkimusaineiston litterointikuluihin
Pöntinen Silpa, KM, 2.000€, tutkimusaineiston litterointikuluihin ja kielentarkastukseen
Tuomi-Gröhn Terttu, prof., 2.500€, kirjan Reinventing art in everyday making painatuskuluihin
Turkki Kaija, prof., 2.480€, matka-apuraha

Syksy 2007:

Muut apurahat:
Aulanko Marja, MMT, dos., 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Haverinen Liisa, KT, dos., 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Janhonen-Abruquah Hille, KM, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Kivilehto Sari, KL, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Korvela Pirjo, FT, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Lintukangas Seija, KM, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Malin Anne, KM, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Pöntinen Silpa, KM, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Simola Salla, KM, 1.800€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008
Turkki Kaija, prof., 2.300€, matka-apuraha IFHE:n konferenssiin Sveitsissä 7/2008

2006

Vuonna 2006 rahasto jakoi kokopäivätoimisia jatkokoulutusapurahoja seitsemälle henkilölle ja yhden tutkimusapurahan. Muita apurahoja yhteensä 3.916 euroa.

Kevät 2006:

Jatkokoulutusapurahat (kokopäivätoiminen työskentely):
Heinilä Henna, KL, 12 kk, Kotitaloustaito ja arjen pyörittämisen tematiikka
Kivilehto Sari, KL, 6 kk, Asuminen ja asunnon suunnittelu teknologiaopetuksen ja ajattelutaitojen oppimisympäristönä peruskoulun 9-luokkalaisten kotitalousopetuksessa
Malin Anne, KM, 12 kk, Kotitalouden opetustila oppimisympäristönä.
Posti-Ahokas Hanna, KM, 3 kk, Väitöskirjatyön valmistelu.
Pöntinen Silpa, KM, 12 kk, Yhteyttä etsimässä. Yhteistyön rakentuminen verkkopohjaisessa oppimisympäristössä.
Simola Salla, KM, 12 kk, Home Economics as an arena of multicultural encountering – Ethnographic analysis of classroom practices
Torkkeli Kaisa, KM, 3 kk, Väitöskirjatyön valmistelu

Muut apurahat:
Haverinen Liisa, KT, dos., 6 kk, tutkimusapuraha tutkimushankkeelle: Taitopedagogiikka
Korvela Pirjo, FT, 1.216€, matka-apuraha: European Society on Family Relations kongressi, Saksa
Turkki Kaija, prof., 2700€, matka-apuraha: IFHE:n Counsil´n tieteellinen kongressi

2005:

Vuonna 2005 rahasto jakoi kokopäivätoimisia jatkokoulutusapurahoja viidelle henkilölle. Muita apurahoja yhteensä 22.206 euroa.

Kevät 2005:

Jatkokoulutusapurahat (kokopäivätoiminen työskentely)
Heinilä Henna, KL, 12 kk, Approaaching Home Economics Skills. Essential Questions of Home Eckonomics Skills as a Basis of Phenomenology-Exixtential Philosophy
Kivilehto Sari, KL, 12 kk, Kotitalous teknologiaopetuksen ja ajattelutaitojen oppimisympäristönä – Asuminen ja asunnon suunnittelu peruskoulun 9-luokkalaisten opetuksessa
Käyhkö Leena, KM, 5 kk, Yrittäjyys koulun ja työelämän välisellä rajapinnalla. Tapaustutkimus Pyhäjoen yrittäjyyslukion messuilta
Malin Anne, KM, 5 kk, Kotitalouden opetustila oppimisympäristönä
Simola Salla, KM, 12 kk, Home Economics as an arena of multicultural encountering – Ethnographic analysis of classroom practices

Muut apurahat:
Korvela Pirjo, FT, 12.000€, kohdeapuraha tutkimustoimintaan
Rautavirta Kaija, ETL, 1.300€ matka-apuraha: elintarvikehuollon varautuminen poikkeustilanteissa, Sveitsi
Sulonen Katriina, KT, 1.006€, matka-apuraha: NERA:n kongressi, Oslo
Tuomi-Gröhn Terttu, prof., 2.146€, matka-apuraha: ISCAR:n kongressi, Sevilla
Turkki Kaija, prof., 2.250€, matka-apuraha: AAFCS:n kongressi, USA

Syksy 2005:

Muut apurahat:
Haverinen Liisa, KT, 206€, matka-apuraha: kasvatustieteen päivät
Janhonen-Abruquah Hille, KM, 848€, matka-apuraha: ETMU päivät, Jyväskylä ja perhetutkimuksen kesäkoulu, Jyväskylä
Janhonen-Abruquah Hille, KM & Palojoki Päivi, KT, ETM, dos., 850€, matka- ja koulutusapuraha: Dr. Phil Lyonin vierailu
Turkki Kaija, prof., 1.600€, tutkimus- ja koulutusapuraha: tieteellinen symposium, Helsinki

Alkuun

Päivitetty 22.1.2014