Apurahan hakeminen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Hakuohjeet

Hakulomakkeet

Tutkimussuunnitelmaohje

Raportointiohje

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnasta valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat. Apurahojen käyttötarkoitus on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa.

Hakukelpoisia ovat:

  • Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa tai Helsingin kotitalousopettajaopistossa tutkinnon suorittaneet
  • Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin kirjatut kotitalousopettajan opintosuunnassa perustutkintoa tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat
  • Kotitalousopettajan opintosuunnassa pitempään toimineet tai tällä hetkellä toimivat opettajat

Hakuajat

Tohtorikoulutus – ja tutkimushankeapurahojen hakuaika on kerran vuodessa keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana).

Matka- ja koulutusrahat sekä muiden erikseen päätettävien kohteiden apurahat ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa. Näiden hakuaika on keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) ja syksyllä (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana).

Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

Kaikissa apurahahakemuksissa pyydetään noudattamaan näillä rahaston sivuilla olevia hakuohjeita, tutkimussuunnitelmaohjetta sekä erillisiä  hakulomakkeita. HUOM! Käytäthän rahaston sivuilta löytyviä päivitettyjä lomakkeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahojen myöntöpäätös tehdään 4-5 kk:n kuluessa haun päättymisestä. Apurahoista päättää rahaston hoitokunta.
Myönnetty apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntöpäätöksestä. Myöntöpäätöksiä voi tiedustella hoitokunnan puheenjohtajalta.

Päivitetty 14.6.2019