Apurahan hakeminen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnasta valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat. Apurahojen käyttötarkoitus on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa. Hakukelpoisia ovat

  • Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa tai Helsingin kotitalousopettajaopistossa tutkinnon suorittaneet,
  • Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin kirjatut kotitalousopettajan opintosuunnassa perustutkintoa tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat ja
  • kotitalousopettajan opintosuunnassa pitempään toimineet tai tällä hetkellä toimivat opettajat.

Hakuilmoitus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla. Tohtorikoulutus – ja tutkimushankeapurahojen hakuaika on kerran vuodessa keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana). Matka- ja koulutusapurahat sekä muiden erikseen päätettävien kohteiden apurahat ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa. Tällöin hakuaika on keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) ja syksyllä (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana).

Hakeminen ja myöntöpäätös

Kaikissa apurahahakemuksissa pyydetään noudattamaan näillä rahaston sivuilla olevia hakuohjeita, tutkimussuunnitelmaohjetta sekä erillisiä  hakulomakkeita. HUOM! Käytäthän rahaston sivuilta löytyviä päivitettyjä lomakkeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahojen myöntöpäätös tehdään 4-5 kk:n kuluessa haun päättymisestä. Apurahoista päättää rahaston hoitokunta. Apurahahakemusten (pois lukien matka- ja koulutusapurahat) arvioinnissa käytetään oheista arviointikriteeristöä.
Myönnetty apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntöpäätöksestä. Myöntöpäätöksiä voi tiedustella hoitokunnan puheenjohtajalta.

Hakuohjeet

Hakulomakkeet

Tutkimussuunnitelmaohje

Raportointiohje

 

Päivitetty 14.6.2019