13.2.2014: Perintö

Perintö-luentotilaisuuden videointi: livelähetys torstaina 13.2.2014 klo 17.00–19.00. Tilaisuuden jälkeen tallenne Helsingin yliopiston verkkovideopalvelussa ja Avoimen yliopiston YouTube-kanavalla.

Tietoa luennoitsijoista ja luennoista:

Alustusten jälkeen luennoitsijat vastaavat yleisön kysymyksiin. Keskusteluun voi osallistua myös

Kevään 2014 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma

Antti Arjava: Antiikin hailea varjo

Professori Antti Arjava luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 13.2.2014. Tilaisuuden teemana Perintö.

Professori Antti ArjavaAntti Arjava on Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies ja Helsingin yliopiston klassillisen filologian dosentti. Hänen tärkein tutkimusaiheensa on ollut roomalaisen naisen asema ja roomalainen perheoikeus erityisesti antiikin loppuvaiheissa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Antti Arjavalle professorin arvonimen joulukuussa 2013.

Continue reading

Eero Huovinen: Teot vai hyveet?

Dosentti, piispa emeritus Eero Huovinen luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 13.2.2014. Tilaisuuden teemana Perintö.

Dosentti Eero Huovinen. KuEero Huovinen on Helsingin yliopiston dogmatiikan dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Helsingin hiippakunnan emerituspiispa. Hän oli Helsingin yliopiston hallituksen jäsen vuosina 2010–2013. Hän on toiminut myös Helsingin yliopiston dogmatiikan professorina ja teologisen tiedekunnan dekaanina.

Continue reading

6.2.2014: Juuret

Juuret-luentotilaisuuden videointi: livelähetys torstaina 6.2.2014 klo 17.00–19.00. Tilaisuuden jälkeen tallenne Helsingin yliopiston verkkovideopalvelussa ja Avoimen yliopiston YouTube-kanavalla.

Tietoa luennoitsijoista ja luennoista:

Alustusten jälkeen luennoitsijat vastaavat yleisön kysymyksiin. Keskusteluun voi osallistua myös

Kevään 2014 Studia Generalia -luentosarjan ohjelma

Heikki Seppä: Jääkauden jälkeen

Professori Heikki Seppä luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 6.2.2014. Tilaisuuden teemana Juuret.

Professori Heikki Seppä. Kuva: Linda TammistoHeikki Seppä on kvartäärigeologian professori Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat maapallon luonnonolojen pitkäaikainen kehitys sekä erityisesti elottoman ja elollisen luonnon keskinäinen vuorovaikutus. Parhaillaan professori Seppä tutkii  viime jääkauden loppua sekä jääkauden vaikutusta ihmisen, kasvien ja eläinten levinneisyyteen. Hänen tutkimuskohteenaan ovat myös jääkauden jälkeiset ympäristönmuutokset.

Continue reading

Mikael Fortelius: Eurooppalaisen ihmisen alkuperä

Professori Mikael Fortelius luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 6.2.2014. Tilaisuuden teemana Juuret.

Professori Mikael ForteliusMikael Fortelius on evoluutiopaleontologian professori Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat suurten kasvinsyöjänisäkkäiden – kuten sarvikuonojen ja sikojen – hampaiden rakenne ja kuluminen sekä edelleen lajien evoluution sekä ympäristönmuutoksen tutkimus.

Continue reading

Studia Generalia Eurooppa: Kulissien takana

Kevään 2014 Studia Generalia -luentosarjalla tarkastellaan Eurooppaa: Mistä eurooppalainen ihminen tulee? Millainen on antiikin perintö Euroopalle? Voidaanko puhua eurooppalaisesta identiteetistä? Mihin Eurooppa on menossa?

Seuraavassa luentosarjan ohjelmaa suunnitelleet professori Jaakko Hämeen-Anttilan ja professori Markku Löytösen ajatuksia siitä, millaisista aineksista luentosarja on syntynyt.

Mikä on Eurooppa?

Taustaa aikamme ilmiöille
Eurooppa on tämän päivän puheenaiheista suosituimpia niin otsikoissa kuin kantapöydissäkin: puhutaan talouden kriisistä, EU:n horjumisesta ja lähestyvistä eurovaaleista. Näiden keskusteluiden yleissävy on sekä Jaakko Hämeen-Anttilan että Markku Löytosen mielestä turhan kielteinen. Aikamme kuumimpia aiheita ei voida – eikä haluta – luentosarjalla sivuuttaa, mutta niitä halutaan taustoittaa pidemmän aikavälin tarkasteluin.  Monet aikamme kriiseistä näyttäytyvätkin hyvin toisenlaisina, jos niitä katsotaan kymmenen vuoden sijaan esimerkiksi 500 vuoden aikajänteellä.

Esiin halutaan nostaa myös Euroopan myönteisempiä kehityskulkuja. Pitkällä aikavälillä katsottuna Eurooppa on ollut aina vakaa, vauras ja kehittynyt verrattuna moniin muihin maapallon kolkkiin. Muun muassa länsimainen oikeuskäsitys, demokratia ja kansalaisyhteiskunta ovat nimenomaan eurooppalaisia aikaansaannoksia.

Tämän päivän Eurooppa ja eurooppalaisuus ovatkin monisyinen summa menneiden vuosikymmenten ja -satojen kehitystä. ”Kulttuuristen muutosten kaaret ovat pitkiä, eivätkä niiden monet merkitykset näy kovin lyhyellä aikavälillä”, professorit summaavat.

Monta Eurooppaa
Luentosarjalla halutaan tarkastella myös Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta. Eurooppa on kautta historiansa ollut vuorovaikutuksessa sitä ympäröivien kulttuurien kanssa. Niin läntiset, itäiset kuin afrikkalaisetkin vaikutteet ovat aikojen saatossa muokanneet tapoja, maailmankatsomusta, arkea ja juhlaa sen eri osissa. Professori Hämeen-Anttila kuvaakin Eurooppaa ”Välimeren alueen palapeliksi”. Tähän monimuotoisuuteen liittyy myös ajatus johonkin kuulumisesta ja kotikulttuurin tärkeydestä ihmiselle. 

Yleissivistystä lukioon!
Lukioiden tuntijaosta keskustellaan parhaillaan kiivaasti. Oppilaiden valinnanvapautta ollaan lisäämässä, ja reaaliaineiden – muun muassa historian ja maantieteen opetus saattaa vähentyä tuntuvasti. Professorit ovat yksimielisiä siitä, että ajatus on lyhytnäköisyydessään kestämätön. Historianopetus sekä taustoittaa nykyaikaa että opettaa kriittisen ajattelun taitoja. Nuorten ja aikuisten on välttämätöntä tuntea niin omaa kuin muidenkin historiaa – myös tulevaisuudessa. Historia ja maantiede kulkevat puolestaan käsi kädessä, sillä  ”Elämä tapahtuu aina ajassa ja paikassa”, kiteyttää professori Löytönen.

Hameen-Anttila_Jaakko3   loytonen

Jaakko Hämeen-Anttila on Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori. Markku Löytönen on Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori. Molemmat ovat Studia Generalia -tieteellisen ohjausryhmän jäseniä ja tunnettuja tieteen popularisoijia.

 

Studia Generalia -yleisöluentosarja Eurooppa alkaa torstaina 6.2.2014.
Luentoja voi seurata myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen.
Järjestää: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.
Tervetuloa!
Luentosarjan ohjelma

Studia Generalia kevät 2014: Eurooppa

Studia Generalia kevät 2014: Eurooppa

Torstaisin klo 17.00–19.00
Porthania, sali PI (Yliopistonkatu 3)

Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen.

6.2. Juuret
Professori Heikki Seppä: Jääkauden jälkeen
Professori Mikael Fortelius: Eurooppalaisen ihmisen alkuperä
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Kimmo Kontula
13.2. Perintö
Dosentti Antti Arjava: Antiikin hailea varjo
Dosentti Eero Huovinen: Teot vai hyveet?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Laura Kolbe
20.2. Itä ja länsi
Dosentti Heikki Mikkeli: Eurooppalainen identiteetti ja Eurooppa-kertomukset
Professori Markku Kivinen: Eurooppa ja Venäjä
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Jaakko Hämeen-Anttila
27.2. Valttikortit
Professori Liisa Laakso: Eurooppalainen demokratia
Professori Pia Letto-Vanamo: Oikeus turvanamme
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Maija Aksela
6.3. Tiede, talous ja tulevaisuus
Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, Suomen Pankki: Euroopan talous: riskejä ja mahdollisuuksia
Professori Kari Enqvist: Tieteen ja teknologian Eurooppa
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Sari Lindblom-Ylänne
13.3. Nousu, uho vai tuho?
Euroopan tilanteesta keskustelemassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma sekä tutkijatohtori Timo Miettinen.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) pääsihteeri, FM Katri Korolainen

Luentosarja on kaikille avoin ja maksuton.

Järjestää: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. Tervetuloa!

Osallistu keskusteluun:
Twitterissä: #studiageneralia
Studia Generalia -blogissa
Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää tilaisuuksien aikana myös tekstiviestitse: +358 50 415 4892