20.3. Erik och Bertil

Några av studenterna var borta så fick jag äran att tala med Erik och Bertil.

Bertil berättade om sin släkt som har bott både i Sverige och i Finland. Det var många fascinerande historier om släktens konstnärer och affarsmän.

Bertil har också bott i Sverige, under krigsåren.

Han bodde på en bondgård där det fanns 7 mjölkkor. Korna mjölkades för hand den tiden. Bertil fick hjälpa till med de lättare sysslorna. Som 12-årig  fick han en gång ta hand om djuren under en vecka då bonden och hans hustru reste till södern. De hade aldrig haft en semester före det!

Vad jag förstod av Bertils berättelser så var tiden i Sverige en bra tid, svårare var det säkert att komma tillbaka till Finland.

 

 

 

 

 

Psalmer till nästa onsdagens möte

http://evl.fi/Psalmbok.nsf/8caa1d618cfca60ec2256de400516624/85478049ee005849c22576eb005b4665?OpenDocument

http://evl.fi/Psalmbok.nsf/8caa1d618cfca60ec2256de400516624/3cf4a75f9dbb4cdfc225773e002efaf3?OpenDocument

YouTuben sivulta löydät erilaisia versioita näistä kun haluat kuunnella:

http://www.youtube.com/

 

 

 

Psalm 248

1.
Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

2.
Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar,
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

3.
Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för alla vänner,
sina barns bekymmer känner.

4.
Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

5.
Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

Lina Sandell-Berg 1849-51, 1855

 

Psalm 249

1.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
– vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer:
skulle jag som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

2.
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara.
Om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara.”
Detta löfte gav han mig.

3.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
och att ej den dyra tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad än mig händer
taga av din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått ditt goda land.

Lina Sandell-Berg 1865, 1872
Bearb.

 

Första mötet

Vad ni skriver bra svenska! Det var så trevligt att se hur bra allting fungerade och hur bra ni vågade tala svenska. Det riktigt bubblar inom mig när jag tänker på den här kursen; toppen!