Tutkimukseen ilmoittautui 110 opiskelijaa

Ilmoittautuminen tutkimukseen on päättynyt. Tutkimukseen ilmoittautui 110 opiskelijaa kaikista viidestä tiedekunnan koulutusohjelmasta.

Osallistujille on lähetetty tutkimuksen alkumittaus kyselyn muodossa. Ilmoittautuneet jaetaan satunnaisesti kolmeen ryhmään: odotusryhmään,  kahteen tietoisuustaitokoulutus lähiopetus -ryhmään ja tietoisuustaitokoulutus nettiympäristö -ryhmään.

Ryhmäjaosta ilmoitetaan kaikille osallistujille viikolla 38 (17.-21.9).