Tutkimus innosti ja antoi keinoja stressinhallintaan

Tutkimuksen interventiot toteutuivat suunnitellun mukaisesti syksyllä 2018. Intervention jälkeen kaikki tutkimukseen osallistuneet täyttivät kyselyn ja antoivat hiusnäytteen vielä kaksi kertaa: heti intervention loputtua ja huhtikuussa 2019. Huhti-toukokuussa kontrolliryhmän jäsenille tarjottiin opintopsykologi Tiina Tuomisen ohjaama internetpohjainen tietoisuustaitokoulutus ja siihen osallistui 15 henkilöä.

Aineiston keruu päättyi huhtikuussa 2019 ja tuloksia analysoidaan parhaillaan. Alustavia tuloksia on jo esitelty muutamissa tieteellisissä kongresseissa.

Lopulliseen tutkimukseen osallistui 102 opiskelijaa (74 naista, 26 miestä ja kaksi muuta). Kansainvälisestikin katsottuna opiskelijoiden sitoutuminen oli poikkeuksellisen hyvää: 95 % ryhmäkoulutukseen osallistuneista ja 81 % internetkoulukseen osallistuneista kävivät sen loppuun. Yli 90 % osallistujista suosittelisi koulutusta opiskelijatovereilleen. Seurantakyselyyn vastasi 80 % kaikista osallistujista.

Stressiä mitattiin psykoterapiatutkimuksessa käytetyllä subjektiivista hyvinvointia mittaavalla CORE-OM34 kyselylomakkeella kolme kertaa tutkimuksen aikana: ennen intervention alkua, sen loputtua ja viiden kuukauden päästä intervention loppumisesta. Alustavien tulosten mukaan näyttää siltä, että säännöllinen tietoisuustaitohajoittelulla vähentää stressin kokemusta. Heti intervention jälkeen koeryhmien jäsenet kokivat keskimäärin vähemmän stressiä kuin kontolliryhmän jäsenet. Lisäksi seurantamittauksessa huhtikuussa 2019 ne henkilöt, jotka olivat jatkaneet säännöllistä harjoittelua seurannan aikana vähintään kaksi kertaa viikossa, olivat vähemmän stressaantuneita kuin harjoittamisesta luopuneet.

Interventioihin osallistuneet kertoivat avovastuksissa oppineensa monia mielen hyvinvoinnin taitoja: havainnoimaan ja rauhoittamaan itseään, hyväksymään myötätuntoisesti omia tunnereaktioitaan sekä ottamaan niihin uteliasta etäisyyttä. Interventioon osallistuminen lisäsi myös oman hyvinvoinnin arvostamista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *