Machine Translation Archive

Machine Translation Archivesta löytyy paljon tieteellisisä artikkeleita konekääntämisestä. Artikkelit ovat vuosilta 1980-2014. Artikkeleista on hyötyä konekäännöskurssilla.

Linkki artikkeleihin: http://www.mt-archive.info/

Vastaa