Käyttöoikeudet

Yleistä käyttäjistä

Käyttäjäroolit: https://make.wordpress.org/support/user-manual/customizing-wordpress/managing-users-on-your-wordpress-site/adding-users-to-your-wordpress-site/

Käyttäjien lisäys: Ohjausnäkymän Käyttäjät-linkistä pääsee lisäämään käyttäjiä blogiin. Huom!  Lisättävän henkilön pitää kirjautua blogs.helsinki.fi/wp-admin/-sivun kautta yliopiston WordPressiin väh. kerran, jotta lisättävän henkilön sähköpostiosoite löytyy ja henkilön voi lisätä blogiin.

Sisällön tuottaminen

Kirjoittaaksesi artikkeleja, tarvitset kirjoittajan oikeudet. Sivun ylläpitäjät voivat jakaa oikeuksia muille opettajille tai opiskelijoille.

Kun lisäät materiaalia blogiin, kirjoita aineistosta/ohjelmistosta tarkka kuvaus (sis. esim. kielet, erikoisalan, etc.), ja anna artikkelillesi kuvaava otsikko. Näin voidaan varmistaa, että artikkeli löytyy myös haun kautta.

EU Vocabularies

EU Vocabularies on EU:n uusi sanasto- ja ontologiasivusto.  Tiettyyn aiheeseen liittyviä sanoja voi hakea kaikista sanastoista tai pelkästään EuroVocista. Sivustolta pääsee myös selaamaan EuroVoc-sanakirjaa.

Linkki sivustolle: https://publications.europa.eu/fi/web/eu-vocabularies

Comic Translation Tool

Comic Translation Tool on ilmaisohjelma, jonka avulla voi kääntää sarjakuvia. Ohjelmalla pystyy kääntämään JPEG- tai PNG-muodossa olevia sarjakuvia. Sarjakuvia voi kääntää monille kielille (ohjelmaan voi myös lisätä kieliä), ja apuna voi käyttää MyMemory-käännösmuistia.

Linkki ohjelmaan: https://sites.google.com/site/orepmetiur/comic-translation-tool

Conducting Research in Translation Technologies

Conducting Research in Translation Technologies (Bartholomé Mesa-Lao, Olga Hostench-Torres & Pilar Sánches-Gijón, 2015) käännösteknologisia aiheita käsittelevä kirja, jota käytetään Käännösteknologian tutkimusmenetelmät -kurssilla. E-kirjaa voi lukea Ebscohostissa Helkan kautta.

Linkki kirjaan: http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEwNTA2NjlfX0FO0?sid=5fa1c469-f57f-4bbd-a0a9-81dac7ea920f@sessionmgr4008&vid=0&format=EB&rid=1

Handbook of Translation Studies Online

Handbook of Translation Studies Online on verkkoversio Yves Gambierin ja Luc van Dorslaerin kirjoittamasta, englanninkielisestä käännöstieteen käsikirjasta. Kirjassa on paljon artikkeleja eri käännös- ja tulkkausalan aiheisiin liittyen, ja siitä on hyötyä monella käännöstieteen kurssilla. E-kirja toimii yliopiston verkossa tai Helkan kautta.

Linkki kirjaan: https://benjamins.com/online/hts/home.html

Handbook of Terminology

Handbook of Terminology (Hendrik J. Kockaert & Frieda Steurs, 2014)  on terminologiaa, terminhallintaa ja termien keräämistä käsittelevä kirja. Kirja löytyy Helkasta Ebscohostin kautta.

Linkki kirjaan: http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzk2Njc1OV9fQU41?sid=cbd5472b-2a53-4859-b3e6-1c0d73acdf15@sessionmgr4009&vid=3&format=EB