Puheen analyysin perusteet

Helsingin yliopiston kielten kandiohjelma tarjoaa puheenanalyysikurssin, jolla opetellaan keräämään ja käsittelemään äänitiedostoista ja videoista kerättyjä korpuksia. Tällä verkkokurssilla käytetään Praat- ja Elan-ohjelmia, jotka voi ladata Kielipankista.

Linkki kurssiin: https://courses.helsinki.fi/fi/KIK-LG212/120960613

Vastaa