AGRONOMEN FÖRR OCH NU

Skribenter: Lucas Lindelöf, Martin Enell, Iida Pyykkönen, Elin Enholm och Gustav Nyholm

Det gemensamma temat i våra alumnintervjuer har varit att undersöka agronomens framtid och samtidigt jämföra den med hur situationen såg ut tidigare. Våra frågor har handlat om utsikterna inom branschen då alumnerna kom in i arbetslivet, hur de tror att arbetsutsikterna ser ut i framtiden och hur vi som studerande kan förbättra våra egna odds inför det kommande arbetslivet. De tillfrågade alumnerna gav lite olika svar eftersom de kommit ut på arbetsmarknaden vid olika tidpunkter. Deras arbetssituationer och intresseområden varierade också.

Den allmänna bilden hos de intervjuade var att det var relativt enkelt att få jobb då de kom ut på arbetsmarknaden. Vissa påpekade dock att arbetssökandet var lite mer utmanande, speciellt i glesbebyggda områden där arbetsplatserna är färre. Samtliga tror att det kommer vara svårare att få jobb i framtiden. Motiveringarna bland de tillfrågade varierade – en teori var att agronomer särskilt inom ekonomisektorn minskar, eftersom de lätt kan ersättas av tradenomer eller ekonomer. Med tanke på den rådande klimatdebattens anklagelser mot köttproduktionen förutspåddes även ett minskat behov av husdjursvetare till följd av en eventuell minskning i mängden produktionsdjur. Trots den dystra prognosen lyftes också en del möjligheter upp, till exempel det utökade globala samarbetets möjliga upphov till nya arbetsplatser och bredare forskningsresultat.

För att lättare få jobb i framtiden rekommenderar alumnerna naturligtvis att man under studietiden bygger upp goda nätverk, både inom det egna studieområdet men även tvärvetenskapligt. Ett annat gott råd var att skaffa arbetserfarenhet under studietiden, framförallt inom det egna ämnesområdet samt att göra praktik på olika ställen. Att tänka i helheter och följa med i branschens aktuella diskussioner konstaterades också vara viktigt. Även språkstudier rekommenderades, framförallt om man i framtiden vill jobba inom internationella organisationer eller företag.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *