Etusivu

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta kuten oppiminen, opiskelu, opetus, ohjaus, arviointi ja pedagoginen johtaminen.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opetuksen tuki on koonnut opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin avuksi tämän sivuston.

Tarjoamme valtiotieteellisen tiedekunnan opettajille koulutusta ja käytännön tukea opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.