Opetuksen lähtökohtia

Miten yhdistää tutkimusta ja opetusta?

Helsingin yliopiston opetusfilosofian (rehtorin päätös 111/2014) mukaan yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kaikki opettajat tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat ja että kaikki opiskelijat omaksuvat tutkimusperustaisen työtavan ja osallistuvat tutkimustoimintaan opintojensa kuluessa.

Opetusfilosofian mukaan tutkimusperustainen opetus tarkoittaa myös yliopisto-opetusta, opiskelua ja oppimista koskevan monitieteisen tutkimustiedon hyödyntämistä sekä oman yhteisön ja toiminnan kehittämistä opetuksen näkökulmasta.

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen ovat parhaimmillaan opiskelijoiden kasvattamista akateemisiksi asiantuntijoiksi sekä tutkimusyhteisön jäseniksi. Tutkivan tieteellisen lähestymistavan omaksuminen mahdollistaa elinikäisen oppimisen.

Tutkimusta ja opetusta voi yhdistää käytännössä monin tavoin. Katso täältä, esimerkiksi miten.

Opetuksen linjakkuus

Opetusfilosofian mukaan yliopisto-opetuksen tulee olla linjakasta. Linjakkaalla opetuksella tarkoitetaan sitä, että opetuksen

  • osaamistavoitteet ja sisältö
  • opetusmenetelmät
  • oppimisen arviointimenetelmät
  • opiskeluilmapiiri

tukevat toisiaan ja ovat linjassa keskenään sekä tukevat opiskelijan oppimista (Biggs, 2003). Opetus- ja arviointimenetelmien tulee siis tukea osaamistavoitteiden saavuttamista. Osaamistavoitteiden asettamiseen löytyy vinkkejä muun muassa täältä: blooms-taxonomy-action-verbs.

Opiskelijan aktiivisuuden tukeminen

Opiskelija oppii vain silloin, kun hän tekee opiskelutekoja. Konstruktivistisen oppimisteorian (Biggs & Tang, 2007) mukaan opiskelija muokkaa tietoa aktiivisesti, rakentaen uutta jo aiemmin oppimansa päälle. Siksi myös opiskelijoiden aiempien tietojen aktivointi on tärkeää. Opitut tiedot eivät kuitenkaan muodosta vain erillisiä kerroksia kuin täytekakussa, vaan ne muokkautuvat uusiksi ajattelun rakenteiksi sisältäen  usein sekä vanhaa että uutta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *