Promootiosanasto

niemiylentaa.jpg

Airuet

Airuet ovat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisia. Airuiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen sekä kunniavartiona ja ovivahtina toimiminen. Airuen tunnistaa airutnauhoista, jotka mukailevat airuen osakunnan tai opiskelijajärjestön värejä, sekä ylioppilaslakista.

Gratista ja gratisti sekä promootiotoimikunta

Promootiojuhlallisuuksien järjestelyistä vastaavat sekä yliopisto että valmistuneiden muodostama promootiotoimikunta valitsemansa gratistin (mies) tai gratistan (nainen) johdolla. Valtiotieteellisen tiedekunnan XIII juhlallisen maisteri- ja tohtoripromootion gratistana toimii Vilja Rydman. Varagratistana toimii Saara Reinimäki ja toisena varagratistina Reima Launonen.

Juhlamenojen ohjaaja

Promootion juhlamenojen ohjaaja huolehtii promootioaktin ja muiden tapahtumien sujuvuudesta. Kevään 2011 promootiossa juhlamenojen ohjaajana toimii kaupunkitutkimuksen professori Anne Haila.

Kunniatohtorit

Promootiossa tiedekunta promovoi myös uudet kunniatohtorit. Tiedekunta voi myöntää kunniatohtorin arvon kenelle tahansa tarpeeksi ansioituneeksi katsomalleen henkilölle tämän koulutustaustaan katsomatta. Vuoden 2011 kunniatohtorit paljastetaan keväällä 2011.

Officiantti

Promootion toimihenkilö. Officiantteina toimivat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Primusmaisteri, primamaisteri, primustohtori, primatohtori

Parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan primusmaisteriksi (mies) tai primamaisteriksi (nainen). Vastaavasti paras tohtori on primustohtori tai primatohtori.

Promootiorunoilija

Promootiolle kirjoitetaan oma promootioruno, joka kuullaan aktipäivällisillä. Vuoden 2011 pormootiorunon on kirjoittanut Olli Sinivaara, joka myös itse opiskelee valtiotieteellisessä sosiologiaa.

Promootiosäveltäjä

Promootiolle sävelletään oma promootiosävellys, joka saa ensiesityksensä promootioaktissa. Vuoden 2011 promootiosävellyksen on säveltänyt suomalainen jazz-muusikko ja trumpetisti Verneri Pohjola. Promootiosävellyksen nimi, Humn, on sanaleikki sanasta hymni, joka viittaa juhlalliseen lauluun.

Promoottori

Promoottori vihkii promootioaktissa promovendit akateemiseen oppiarvoonsa, ja on promootiojuhlan korkein arvohenkilö. Promoottorina toimii poliittisen historian professori Seppo Hentilä.

Promovendi

Promovoitava maisteri tai tohtori. Promovendit osallistuvat promootioon pääsääntöisesti puolisonsa tai muun seuralaisensa kanssa, joka on myös maisterin seppeleensitoja. Seuralainen on promovendin daami/kavaljeeri päivällisillä ja osallistuu myös muihin juhlallisuuksiin. Promootioon voi osallistua myös ilman seuralaista.

Riemumaisterit ja riemutohtorit

Tämänkertainen promootio on vuoden 1961 promootion riemupromootio. Promootiossa 50 vuotta sitten maistereiksi promovoidut maisterit vihitään riemumaistereiksi. 50 vuotta sitten tohtoreiksi promovoidut puolestaan nimetään riemutohtoreiksi.

Seppeleensitojat ja miekanhiojat

Seppeensitojat ja miekanhiojat ovat maisteri- ja tohtoripromovendien seuralaisten nimityksiä. Promootiota edeltävänä päivänä miekanhioja hioo miekan tohtorille ja seppeleensitoja sitoo maisterin laakeriseppeleen lehvät seppelepohjaan eli karkaasiin yleisen seppeleensitoja(ttare)n opastuksella. Yksin saapuville maisteripromovendeille seppeleen sitoo promootiotoimikunta.

Ultimusmaisteri, ultimamaisteri, ultimustohtori, ultimatohtori

Akateemisesta opinnäytteestään toiseksi parhaan arvosanan saanutta maisteria kutsutaan ultimusmaisteriksi (mies) tai ultimamaisteriksi (nainen). Vastaavasti toiseksi paras tohtori on ultimustohtori tai ultimatohtori.

Yleinen seppeleensitoja/seppeleensitojatar

Floran päivänä 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat aamulla latinankieliseen juhlakokoukseen valitsemaan promootion yleisen seppeleensitojan/seppeleensitojattaren. Yleinen seppeleensitoja(tar) on valtiotieteellisen tiedekunnan professorin hyvämaineinen ylioppilaslapsi. Seppeleensitoja(tar) symboloi kevättä, nuoruutta ja uskoa tulevaisuuteen. Valtiotieteellisen tiedekunnan promootion 2011 Yleinen seppeleensitojatar on lääketieteen ylioppilas Paula Vartia.

Yliairut

Yliairut on promootion airuiden ylipäällikkö ja johtaja. Vuoden 2011 promootiossa yliairuena toimii sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori, VTT Ullamaija Seppälä

Leave a Reply