Rajaton yhteiskunta – yhteinen vastuu

Valtiotieteellisen tiedekunnan XIII juhlallisen maisteri- ja tohtoripromootion teema on:

Rajaton yhteiskunta – yhteinen vastuu

Yhteiskuntamme lienee rajattomampi kuin melkein minään aikaisempana historiallisena ajanjaksona. Sama ilmiö on havaittavissa niin Suomen sisällä kuin Suomen rajoillakin. Euroopan sisärajat ovat lähes kokonaan kadonneet ja Suomen passilla varustettu henkilö voi matkustaa käytännössä mihin maailmankolkkaan tahansa. Tavarat, investoinnit ja kulttuuriset ilmiöt vaeltavat globaalisti vanhoja raja-aitoja kunnioittamatta. Maamme sisällä vanhempien kotipaikka, luokka-asema ja ammatti rajoittavat yksilön mahdollisuuksia toteuttaa itseään haluamallaan tavalla vähemmän kuin aiempina historiallisina ajanjaksoina, jolloin maanviljelijän pojasta tuli maanviljelijä ja rengin pojasta renki – naisten rajoitetusta asemasta puhumattakaan.

Maailma on monessa mielessä avoin myös suomalaiselle valtiotieteilijälle. Rajoja ei ole näkyvissä, vaan ovet ovat auki niin suomalaisiin valtarakenteisiin kuin kansainvälisillekin kentille. Yhteiskuntamme näyttäytyy meille helposti rajattomien mahdollisuuksien kenttänä.

Rajat ovat usein kuitenkin poistuneet vain etuoikeutettujen maailmasta. Suomalainen voi matkustaa vapaasti kehitysmaihin, mutta tuhannet kehitysmaan kansalaiset maksavat vuosittain hengellään yrityksensä ylittää laittomasti rajan Suomen kaltaisiin valtioihin. Kulttuurivaihdon ja pääoman vapaan liikkuvuuden suurimmat hedelmät päätyvät enimmäkseen melko harvalukuisen joukon käsiin. Ja vaikka näkyvät luokkarajat ovat Suomesta kadonneet ja vastakkainasetteluja ei tunnusteta, on syrjäytyneiden lapsilla suurempi mahdollisuus syrjäytyä kuin hyväosaisilla lapsilla, joiden tietä menestykseen sosiaalinen ja materiaalinen pääoma tasoittavat.

Maailmassa, josta selkeät rajat puuttuvat, tarvitaankin yhteistä vastuuta. Kukaan meistä ei ole oman onnensa seppä, vaan kaikki me tarvitsemme yhteisöä menestyäksemme ja voidaksemme hyvin. Ihminen on sosiaalinen eläin ja me ihmiset olemme edelleen yhteisö – niin Suomessa kuin globaalistikin. Yhteisö voi kokonaisuudessaan menestyä vain silloin, kun kaikki kantavat vastuuta toinen toisestaan. Rajat voivat olla näkymättömämpiä kuin ennen, mutta juuri siksi vastuumme pitäisi olla näkyvää ja tuntuvaa. Vastuu on yhteinen myös rajattomassa yhteiskunnassa.

VTM Frank Martela

Promootiotoimikunta on valinnut kevään 2011 promootiolle teeman, joka kiteyttää ja korostaa tämän ajan valtiotieteilijöiden osaamisalueita, huolenaiheita ja kiinnostuksen kohteita. Teema tulee näkymään promootiossamme monella tavalla. Ohjelmassa teeman voi havaita puheissa, musiikkiesityksissä ja painotuotteissa. Teema voi tulla vastaan päivällisannoksessa tai pöytäkoristeissa. Ennen kaikkea toivomme teeman herättävän keskustelua ja ajatuksia promootion osallistujien keskuudessa.

Leave a Reply