Inside-läppää

Pallo on laatikossa.

Muuttuja on pallo, kiintopiste on laatikko, hakualueen ilmaisee -ssa.

– Mikä voisi olla oma tutkimuskysymyksesi – Mistä aineistoa kannattaisi ottaa: • Miten aineisto kannattaisi rajata • Mihin Google-aineistoa voi käyttää, mihin ei – Miten aineistoa voisi luokitella: Millä perusteella sisä-grammien merkityksiä artikkelissa erotellaan? • Oliko/ mitä muuta hyödyllistä artikkelissa oli?

Mahdollisen tutkimuskysymyksen määrittely tuntuu tässä vaiheessa tosi vaikealta. En ole ihan varma, mikä voisi olla ”vastaavantyyppinen rakenne”. Olen jonkin aikaa sitten pannut merkille, että puhekielessä käytetään joskus muotoa pystyä tehdä, vaikka yleiskieli hyväksyy vain pystyä tekemään -muodon. Voisiko tämä kelvata vastaavantyyppisestä rakenteesta? (Rektiot kiinnostaisivat ehkä muutenkin.) Jos aiheena olisi tuo pystyä tehdä/ tekemään, voisivat tutkimuskysymykset olla esimerkiksi jotain sen tyyppistä kuin: Mitä eroja näiden muotojen käytössä mahdollisesti esiintyy? Löytyykö siitä infinitiivimuotoisesta verbistä ehkä jotain, joka motivoisi A-infinitiivin käyttöön pystyä-verbin kanssa? Entä muuttujasta? Liittyykö tämän yleistyminen jotenkin alkaa tehdä -kohuun? (Tuo viimeinen vaatisi vähän lisämuotoilua.)

Aineistona Huumo ja Ojutkangas olivat käyttäneet omaan kielitajuunsa perustuvia keksittyjä esimerkkejä, Lauseopin arkiston puhuttua kieltä edustavaa materiaalia sekä täydentäviä Google-hakuja. Luulen, että tällaisen aloittelevan tutkijan lienee syytä pitäytyä aidoissa esimerkeissä eli jonkinlaiset korpukset tulisivat kyseeseen. Google-hakuja voi käyttää juurikin täydentävästi, mutta ensisijaiseksi aineistonhankintakeinoksi se on liian epämääräinen. Google-hakua tehdessä hakusanat on määriteltävä niin tarkasti, että se ohjaa aineistoa tiettyyn suuntaan ja voi johtaa vääriin päätelmiin.

Aineiston luokitteluperusteet riippuvat aineistosta tehdyistä havainnoista. Huumo ja Ojutkangas olivat lajitelleet oman aineistonsa kiintopisteen ominaisuuksien mukaan, koska siten he pystyivät esittämään parhaiten tutkimuskysymyksiinsä vastaavat havainnot.