Naurettavana oleminen

Kuvaaja: Tima Miroshnichenko: www.pexels.com

Kun aloittaa uuden asian opettelun, ei tiedä eikä osaa. On siis tyhmä ja osaamaton. Se on luonnon laki ja se pitää hyväksyä. Sitä olen tässä viime aikoina ihmetellyt, että miksi huomaan toistuvasti ajaneeni itseni sellaisiin tilanteisiin, missä koen tätä tunnetta. Miksi olen jatkuvasti uuden äärellä nöyrtymässä osaamattomuudelle? Se on helvetin rankkaa itsetunnolle. Miten näistä tilanteista oikein selviää?

Yksi tapa on tietysti teeskentely: fake it till you make it. Tässä lähestymistavassa uskotellaan muille ja (ennen kaikkea) itselle, että homma on hallussa, ja yritetään luovia vaikeiden kohtien läpi säilyttäen osaajan fasaadi. Tämä varmasti toimii monelle. Olen itsekin sitä yrittänyt. (Aina kun nyökkäilen ja hymyilen sen näköisenä, että joo, ymmärrän just mitä tarkoitat. Oikeasti korvien välissä ulisee se preerian tuuli, joka puhaltelee yksinäisiä takiaispalloja ympäriinsä.) Se on vaan tosi vaikeaa ja rajoittaa esimerkiksi sitä, mitä uskaltaa itse sanoa. Jatkuva teeskentely on myös henkisesti kuluttavaa, jos ei satu olemaan psykopaatti.

Kuvaaja: Christian Diokno: www.pexels.com

Toinen tapa on, että välttelee kaikenlaisia tilanteita, joissa oman osaamattomuutensa joutuu kohtaamaan. Ei käy konferensseissa, ei osallistu keskusteluihin, ei poistu omalta mukavuusalueelta. Jää yksin painiskelemaan huijarisyndroomansa kanssa. Sitäkin olen kokeillut – kuten varmasti jossain määrin kaikki koronan keskellä mitään uutta aloittaneet. Ongelma on vaan se, että tällainen lähtökohta ei tue kehittymistä.

Nyt olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että tämä pelleily saa loppua. Aion olla rehellisesti saatanan tyhmä ja altistaa itseni kaikille niille peloille, mitä tällainen olemisen tapa minussa herättää. Niin olen ehkä välillä tehnyt tähänkin asti, mutta nyt tunnustan ja hyväksyn tämän järjestelmälliseksi toimintatavaksi. Koska mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Minulle nauretaan päin naamaa? Tuskin. Minusta puhutaan selän takana rumasti? Sitä en voi kontrolloida kuitenkaan. Minulle puhutaan rumasti päin naamaa ja alan itkeä julkisesti? Ei olisi eka kerta ja edellisistäkin olen selvinnyt. Olen myös miettinyt sitä niin, että minä en ole vastuussa niistä reaktioista, joita muissa aiheutan silloin, kun toimin itselleni rehellisesti ja muita kohtaan hyvin aikein.

Mitä hyviä seurauksia tällä voi olla? 1) Opin paremmin, kun rohkenen avata suuni, kysyä, altistaa ajatukseni muiden arvioitavaksi, 2) Joku muukin saattaa samalla oppia, 3) Saan olla itselleni rehellinen -> Säilyn järjissäni, 4) Ehkäpä madallan muidenkin kynnystä hyväksyä omat vajavaisuutensa ja 5) Muut saavat tuntea itsensä kauhean fiksuiksi rinnallani 😀

Ei meistä kukaan ole valmis. Älä usko, jos joku siltä vaikuttaa!

Joukkoon kuulumisen hurma

Eilen pidettiin HELSLANG-elomatinea Siltavuorenpenkereellä ja zoomissa. Olin itse paikan päällä ja siis ensimmäistä kertaa jatko-opiskelijana tapasin kasvotusten muita kielentutkimuksen tohtoriopiskelijoita. Se oli maagista! Tilaisuus kesti neljä tuntia (tai vähän yli teknisten vastoinkäymisten takia) ja osallistujat pitivät miniesitelmiä omasta tutkimusaiheestaan tai väitöskirjaprosessista. Välissä oli 10-15 minuutin taukoja, ja mä kerron teille, että näiden taukojen aikana tapahtui enemmän merkittäviä asioita kuin koko tämän vuoden aikana yhteensä! Ei voi vähätellä ensinnäkään kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä ja toiseksi yhteisöön kuulumisen merkitystä motivoivana voimana! Ihanan Irina Herneahon omaa väitöskirjaprosessiaan reflektoivan esityksen ensimmäinen pointti olikin ”Heimo”. Vasta kun Irina oli löytänyt oman ”heimonsa” eli koki kuuluvansa johonkin samankaltaisten ryhmään, alkoi väitöskirjan teko edetä ja sujua. Tämä tuntui valtavan lohdulliselta! Kun aloittaa minkä tahansa uuden työn tällaisena aikana, kun toisia ei saa tavata ja kaikki vuorovaikutus tapahtuu ”etänä”, ei  yhteenkuuluvuuden tunnetta oikein pääse syntymään. Katson kirkkain silmin tulevaan ja luotan, että alkukangertelun jälkeen työkin alkaa sujua, kun pääsee Metsätalon työhuoneelle istumaan ja voi taas tavata muita! <3

Inside-läppää

Pallo on laatikossa.

Muuttuja on pallo, kiintopiste on laatikko, hakualueen ilmaisee -ssa.

– Mikä voisi olla oma tutkimuskysymyksesi – Mistä aineistoa kannattaisi ottaa: • Miten aineisto kannattaisi rajata • Mihin Google-aineistoa voi käyttää, mihin ei – Miten aineistoa voisi luokitella: Millä perusteella sisä-grammien merkityksiä artikkelissa erotellaan? • Oliko/ mitä muuta hyödyllistä artikkelissa oli?

Mahdollisen tutkimuskysymyksen määrittely tuntuu tässä vaiheessa tosi vaikealta. En ole ihan varma, mikä voisi olla ”vastaavantyyppinen rakenne”. Olen jonkin aikaa sitten pannut merkille, että puhekielessä käytetään joskus muotoa pystyä tehdä, vaikka yleiskieli hyväksyy vain pystyä tekemään -muodon. Voisiko tämä kelvata vastaavantyyppisestä rakenteesta? (Rektiot kiinnostaisivat ehkä muutenkin.) Jos aiheena olisi tuo pystyä tehdä/ tekemään, voisivat tutkimuskysymykset olla esimerkiksi jotain sen tyyppistä kuin: Mitä eroja näiden muotojen käytössä mahdollisesti esiintyy? Löytyykö siitä infinitiivimuotoisesta verbistä ehkä jotain, joka motivoisi A-infinitiivin käyttöön pystyä-verbin kanssa? Entä muuttujasta? Liittyykö tämän yleistyminen jotenkin alkaa tehdä -kohuun? (Tuo viimeinen vaatisi vähän lisämuotoilua.)

Aineistona Huumo ja Ojutkangas olivat käyttäneet omaan kielitajuunsa perustuvia keksittyjä esimerkkejä, Lauseopin arkiston puhuttua kieltä edustavaa materiaalia sekä täydentäviä Google-hakuja. Luulen, että tällaisen aloittelevan tutkijan lienee syytä pitäytyä aidoissa esimerkeissä eli jonkinlaiset korpukset tulisivat kyseeseen. Google-hakuja voi käyttää juurikin täydentävästi, mutta ensisijaiseksi aineistonhankintakeinoksi se on liian epämääräinen. Google-hakua tehdessä hakusanat on määriteltävä niin tarkasti, että se ohjaa aineistoa tiettyyn suuntaan ja voi johtaa vääriin päätelmiin.

Aineiston luokitteluperusteet riippuvat aineistosta tehdyistä havainnoista. Huumo ja Ojutkangas olivat lajitelleet oman aineistonsa kiintopisteen ominaisuuksien mukaan, koska siten he pystyivät esittämään parhaiten tutkimuskysymyksiinsä vastaavat havainnot.

Sivosen epäsuorat reitit

Sivonen esittää seuraavaa: (liike)verbin leksikaalinen sisältö täsmentyy vasta käyttökontekstissa. ”Esimerkiksi kierrellä-verbin leksikaaliseen kuvaukseen kuuluu joukko prosesseja, jotka poikkeavat toisistaan muun muassa siinä, millaiseksi muuttujan reitti on spesifioitu”. Kuten vaikkapa lauseissa: Leila kierteli markkinoilla ja Leila kierteli kaappia. Muuttuja ja kiintopiste antavat lisävihjeitä liikeverbin kuvaamasta prosessista. Esim. Lentokone/ laiva/ auto kierteli alueella – subjektina toimivien substantiivien semantiikasta tiedämme, että kiertely tapahtuu ilmassa/ vedessä/ maalla. Sivonen puhuu objektiivisesta käytöstä, kun liikeverbiä käytetään prototyyppisesti eli kuvaamaan prosessia, jossa muuttuja konkreettisesti siirtyy suhteessa kiintopisteeseen.

Liikeverbien abstrakti käyttö, esim. Aita mutkittelee ylätasangolta laaksoon. Sivosen mukaan havainnon tekijä on tässä eräänlainen fiktiivinen muuttuja, joka käy läpi mentaaleja tarkastelupisteitä, joista siten muodostuu reitti. Jotakin liikeverbin objektiivisen käytön semantiikasta siirtyy abstraktiin käyttöön. Kognitiivisessa kieliopissa katsotaan, että kaikki sattumanvaraisiltakin tuntuvat metaforiset laajentumat perustuvat mielekkäisiin semanttisiin kytköksiin.

Muuttujan koodaaminen eli voiko lihava leuhottaa? Sivonen vertaa omaa näkemystään Pajusen esittämään, jonka mukaan verbiin voidaan koodata myös liikkuja (muuttuja). Pajusen mukaan lihavan ihmisen juoksua ei voi kuvata verbillä leuhottaa. Sivonen puolestaan katsoo, että verbi vain spesifioi osoittamansa prosessin tietynlaiseksi ja maailmantieto vaikuttaa siihen, elaboroituuko muuttuja hyväksyttävästi lausekontektissaan. Jos näin ei käy, haetaan lauseelle jotakin mielekästä metaforista tulkintaa.

Verbiprosessin aspekti. Perfektiivisessä verbissä on inherentti muutos, esimerkiksi saapua. Imperfektiivinen verbi puolestaan kuvaa muuttumatonta, homogeenistä tapahtumaa, esim. istua.


Tämä teksti tuntui hieman helpompilukuiselta kuin Onikki-Rantajääskön artikkeli. Tässäkin jäi osa asioista minulle vielä epäselväksi, mutta sain myös paljon irti. Erityisesti metaforistuminen tuntui nyt kiinnostavalta. Siitä odotan kuulevani lisää kurssin edetessä.

Sivosen kaaviokuvia en valitettavasti ymmärtänyt alkuunkaan. Ja loppuiko artikkeli tarkoituksella kesken?

Ronald W. Langacker ja kognitiivisen kielitieteen perusta

Artikkelissa Tiina Onikki-Rantajääskö esittelee kognitiivisen kielitieteen historiaa ja keskeisiä teemoja Ronald W. Langackerin perinteen valossa. Langackerin uran alussa hän oli outolintu aikansa kielitieteilijöiden joukossa. Tuolloin Yhdysvalloissa, josta Langackerin ura alkoi, jylläsi chomskylainen syntaksin autonomiaa korostava formalismi jonka näkemyksen mukaan kieli on muusta ajattelusta irrallinen alueensa. Kognitiivinen kielitiede lähtee puolestaan siitä, että kieli on elimellinen osa muuta kognitiota ja kielen käyttöä ja havainnointia ohjaavat samat lainalaisuudet kuin muutakin ajattelua.

Langackerin mukaan merkityshahmo on aina kuva suhteessa taustaansa. Artikkeli esittelee muuttujan (trajector) ja kiintopisteen (landmark) käsitteet, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, minkä muodon hahmo saa. Langacker on käyttänyt paljon kaavioita teoriansa esittämisen tukena, mm. kuvaamaan juuri näitä käsitteitä.

Artikkeli tarjosi paljon mielenkiintoisia näkökohtia omien näkemysteni tueksi sekä koko joukon käsitteitä, joista osa jäi valitettavasti minulle vielä hämäräksi. Osittain kyse oli ehkä siitä, että teksti liikkui abstraktin ja konkreettisen välillä niin, ettei oma kognitioni vielä pystynyt sitä seuraamaan. Maailmantieto on yksilöllistä, mutta jatkuvan vuorovaikutuksen seurauksena merkityksistä saattaa tulla jaettuja. Uskonkin, että palaamalla näihin teemoihin ymmärrän ne lopulta kuten Langacker tai Onikki-Rantajääskö.

Luulen, että varsinkin skeeman eli yleistyksen (tai säännön) käsite osoittautuu tarpeelliseksi omassa tutkimuksessani. Aktiivinen vyöhyke tuntui merkityksellisestä, mutten valitettavasti aivan tavoittanut, mitä sillä tarkoitetaan. Ajattelin palata artikkelin pariin vielä loppukurssista. Toivottavasti silloin saan siitä vielä enemmän irti.