Home

juurakko

Recent Posts

AGORA mukana 100tasa-arvotekoa -kampanjassa

100tate

AGORA – Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus on mukana 100tasa-arvotekoa kampanjassa! Tasa-arvotekomme on suunnitella ja toteuttaa ainutlaatuinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, joka suunnitellaan ja toteutetaan TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen –projektin partnerien yhteistyönä.

Vuoden tasa-arvoteko -palkinnolla palkittu 100tasa-arvotekoa on osa Suomi 100 -kampanjaa. Sillä nostetaan esiin naisten merkitystä Suomen itsenäisyyden saavuttamisessa ja kansakuntana menestymisessä. Kampanjan avaus järjestetään perjantaina 16.12. klo 14 alkaen Helsingin kaupungintalolla. Tervetuloa mukaan!

tayv-koulutus_bann_web

Aluekehityskysymyksiin painottuvalla koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Kaksivuotinen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa eri puolilta Suomea. Koulutus antaa valmiuksia toimia mm.

 • lainsäädännön edellyttämänä asiantuntijana
 • konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
 • suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana
 • projektisuunnittelijana ja kehittäjänä
 • kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
 • verkostojen toiminnan kehittäjänä
 • konsultointiyrittäjänä

Koulutukseen haku päättyy 31.12.2016.

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016-2019) kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Projektissa vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä mm. tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista vaikuttamistoimintaa.

Projektissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös viranomaisten kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi käynnissä olevassa aluehallinnon uudistuksessa sekä parantamalla ja yhdenmukaistamalla käytettyjä seuranta- ja arviointimenetelmiä.

TASOVA -projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Vastuullisena toteuttajana on AGORA – Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus. Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Helsingin yliopisto. Rahoittajaviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysministeriö. Projektin johtajana toimii professori Kristiina Brunila ja projektipäällikkönä tasa-arvokonsultti Leena Teräs.

Lisätietoa projektista http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen/

esrpartnerit_2rivia

euvipu_300pxx2

 1. Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti Comments Off on Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti
 2. Keynote Lecture by Professor Eva Bendix Petersen Comments Off on Keynote Lecture by Professor Eva Bendix Petersen
 3. Autonominen ja vapaa opettaja? Opettajan työn piileviä määrittäjiä Suomessa Comments Off on Autonominen ja vapaa opettaja? Opettajan työn piileviä määrittäjiä Suomessa
 4. AGORA’s methodological fall Comments Off on AGORA’s methodological fall
 5. Researcher Maija Lanas visiting AGORA this fall Comments Off on Researcher Maija Lanas visiting AGORA this fall
 6. TASOVA-hanke (2016–2019) käynnistyi Comments Off on TASOVA-hanke (2016–2019) käynnistyi
 7. “Kaikkien koulu on kaikkien asia” Comments Off on “Kaikkien koulu on kaikkien asia”
 8. Kaikkien koulu! -seminaari kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2016 Comments Off on Kaikkien koulu! -seminaari kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2016
 9. A global epidemic of mental ill-health? NERA2016 Symposium Comments Off on A global epidemic of mental ill-health? NERA2016 Symposium