Home

juurakko

Recent Posts

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija-koulutus alkaa

Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä alkaa AGORA-tutkimuskeskuksen johtama valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, jota koordinoi maamme suurin teemoihin liittyvä kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti TASOVA.

Maassamme on vaje tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisesta, mikä näkyy eriarvoisuuden ja syrjäyttämisen kasvuna, pahoinvointina, yhteiskunnallisten ongelmien kääntymisenä yksilön ongelmiksi sekä teemojen jäämisenä poliittisissa ohjelmissa juhlapuhetasolle. Tätä vajetta ryhdytään asiantuntijakoulutuksella, kehittämistyöllä ja tutkimuksella paikkaamaan.

2-vuotisen asiantuntijakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa maakuntiin 22 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa, ja samalla varmistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan tiedon ja osaamisen vieminen koko Suomeen.

Varsin kovan karsinnan jälkeen koulutukseen valittiin eri puolilta Suomea erilaista kokemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä omaavat 22 henkilöä, jotka koulutuksen aikana käynnistävät projektin yhteistyötahojen tukemina omissa maakunnissaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kehittämistyön ja luovat tätä tukevat alueelliset verkostot.

Koulutus (40 op) alkaa lähiopetusjaksolla, joka kattaa mm. seuraavat asiat:

 

– tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat ja toimintaympäristöt

– tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka ja lainsäädäntö

– tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön resurssit ja saavutukset

– asiantuntijatyön tarve ja mahdollisuudet

 

– aluekehityksen toimintaympäristö ja toimijat

– viranomaisten tehtäväjako

– tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus aluekehityksessä

– aluehallinnon uudistus sekä asiantuntijatyön tarve

 

Samalla aloitetaan yhteistyö tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusviranomaisten, poliittisten päätöksentekijöiden sekä aluekehityksestä vastaavien päättäjien kanssa. TASOVA-projektissa laaditaan erilaisia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia arviointityökaluja ja mittareita. Lisäksi on käynnistetty prosessia koskeva monitieteinen tutkimus, joka tukee prosessin viemistä eteenpäin ja kiinnittää huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta koskevaa toimintaa hidastaviin ja edistäviin tekijöihin.

  1. AGORA mukana 100tasa-arvotekoa -kampanjassa Comments Off on AGORA mukana 100tasa-arvotekoa -kampanjassa
  2. Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti Comments Off on Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti
  3. Keynote Lecture by Professor Eva Bendix Petersen Comments Off on Keynote Lecture by Professor Eva Bendix Petersen
  4. Autonominen ja vapaa opettaja? Opettajan työn piileviä määrittäjiä Suomessa Comments Off on Autonominen ja vapaa opettaja? Opettajan työn piileviä määrittäjiä Suomessa
  5. AGORA’s methodological fall Comments Off on AGORA’s methodological fall
  6. Researcher Maija Lanas visiting AGORA this fall Comments Off on Researcher Maija Lanas visiting AGORA this fall
  7. TASOVA-hanke (2016–2019) käynnistyi Comments Off on TASOVA-hanke (2016–2019) käynnistyi
  8. “Kaikkien koulu on kaikkien asia” Comments Off on “Kaikkien koulu on kaikkien asia”
  9. Kaikkien koulu! -seminaari kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2016 Comments Off on Kaikkien koulu! -seminaari kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2016