Jäseneksi

Jäsenmaksu on nyt 0 €, sillä AOS täyttää 10 vuotta vuonna 2017! Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa oluesta ja olutkulttuurista innostunut riippumatta siitä, onko hakija opiskelija vai ei.

Jäsenhalukkuutensa voi ilmaista helpoiten lähettämällä hallituksellemme sähköposti osoitteeseen aos-hallitus(at)helsinki.fi. Muista laittaa viestiin nimesi, sähköpostiosoitteesi, asuinpaikkakuntasi, puhelinnumerosi,  ja jos olet Helsingin yliopiston opiskelija, niin tiedekunta jossa olet kirjoilla.

.

Jäsenyys on voimassa syys- ja kevätlukukauden 1.8. – 31.7. Huom! AOS on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) piirissä toimiva järjestö, joten vähintään puolet jäsenistämme tulee olla ylioppilaskuntamme jäseniä eli käytännössä yleensä perustutkinto-opiskelijoita yliopistossamme. Varaamme siksi tarvittaessa oikeuden olla hyväksymättä uusia ei-HYY:n jäseniä AOSin jäseniksi.

.

Liity samalla halutessasi sähköpostilistalle lähettämällä otsikoimaton viesti ”subscribe aos-info” (ilman lainausmerkkejä) osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi. Tapahtumista tiedotetaan nettisivujen lisäksi sähköpostitse ja Facebookissa. Sähköpostilistalta pääsee myös pois omatoimisesti lähettämällä em. osoitteeseen viestin ”unsubscribe aos-info”. http://www.helsinki.fi/helpdesk/ohjeet/sahkoposti/sahkopostilistat/spostilistojen_peruskaytto.html