Jäseneksi

Jäsenmaksu on 0 €, sillä AOS täytti 10 vuotta vuonna 2017 ja jatkamme edelleen 0 €:n jäsenmaksulla! Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa oluesta ja olutkulttuurista innostunut riippumatta siitä, onko hakija opiskelija vai ei.

Jäsenhalukkuutensa voi ilmaista helpoiten lähettämällä hallituksellemme sähköposti osoitteeseen aos-hallitus(at)helsinki.fi. Muista laittaa viestiin nimesi, sähköpostiosoitteesi, asuinpaikkakuntasi, ja jos olet Helsingin yliopiston opiskelija, niin opiskelijanumerosi ja tiedekuntasi, jossa olet kirjoilla.

Jäsenyys on voimassa syys- ja kevätlukukauden 1.8. – 31.7. Huom! AOS on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) piirissä toimiva järjestö, joten vähintään puolet jäsenistämme tulee olla ylioppilaskuntamme jäseniä eli käytännössä yleensä perustutkinto-opiskelijoita yliopistossamme. Varaamme siksi tarvittaessa oikeuden olla hyväksymättä uusia ei-HYY:n jäseniä AOSin jäseniksi.

Liity samalla halutessasi sähköpostilistalle lähettämällä otsikoimaton viesti ”subscribe aos-info” (ilman lainausmerkkejä) osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi. Tapahtumista tiedotetaan nettisivujen lisäksi sähköpostitse ja Facebookissa. Sähköpostilistalta pääsee myös pois omatoimisesti lähettämällä em. osoitteeseen viestin ”unsubscribe aos-info”. https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/majordomo-sahkopostilistojen-peruskaytto