Yhdenvertaisuussuunnitelma

Akateemisen Olutseuran yhdenvertaisuussuunnitelma
(Uudistettu 2020)

Akateeminen Olutseura (AOS) pyrkii huomioimaan yhdenvertaisuuden kaikessa toiminnassaan. Jokainen hallitustoimia ja AOSin jäsen edistää osaltaan yhdenvertaisuuden toteutumista järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuusperiaateista viestitään jäsenistölle.

AOS tukeutuu yhdenvertaisuussuunnitelmassaan HYYn Järjestöwikin ohjeisiin sekä Oikeusministeriön yhdenvertaisuustietopankkiin. Akateemisen Olutseuran hallituksessa tai hallituksen ulkopuolisena virkailijana toimii yhdenvertaisuusvastaava.

Kaikki yhdenvertaisuuteen ja häirintään liittyvät tapaukset käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Tarvittaessa epäasiallista toimintaa kohdannut tai tilannetta selvittävä taho voi olla yhteydessä myös HYYn häirintäyhdyshenkilöihin.

Jäsenistö

AOSista on tehty perustamisesta alkaen mahdollisimman avoin harrastejärjestö kaikille.

AOSin jäsenet ovat eri tiedekunnista Helsingin yliopistosta ja muista pääkaupunkiseudun oppilaitoksista. AOS ottaa jäsenikseen myös ei-opiskelijoita. AOSissa edistetään pääaineriippumatonta yhdenvertaisuutta. AOSin tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille, mutta jäsenet ovat etusijalla tapahtumissamme sekä toiminnassamme.

Haluamme antaa kaikille yhtenäisen mahdollisuuden olla oma itsensä. Olipa kyseisen henkilön ikä, kulttuuritausta, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, on hänellä oikeus nauttia opintovuosistaan, opiskelijaelämästään ja elämästään miten haluaa.

Tavoitteena on, ettei sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, vakaumukset, alkoholin käyttö tai henkilökohtaiset arvot vaikuta millään tavalla olutkulttuurista nauttimiseen.

Kannustamme kaikkia hakeutumaan järjestön hallitustoimintaan. Hallituksessa ei käytetä sukupuolittavia nimikkeitä.

Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on toimia havaitessaan syrjintää hallituksen sisäisessä toiminnassa ja nostaa asia välittömästi esille. Vaikeammissa tai vakavammissa tapauksissa puheenjohtajan velvollisuutena on ottaa yhteyttä HYYn häirintäyhdyshenkilöihin, jotka voivat auttaa tilanteen ratkaisemisessa tai viedä asian eteenpäin. Koko hallituksen vastuulla on toimia havaittuaan syrjintää järjestössä.

Toiminnan saavutettavuus

AOS pitää tapahtumiensa osallistumismaksut kohtuullisina, jotta hinta ei olisi este osallistumiselle. AOS näkee tärkeäksi tukea tapahtumiinsa osallistumista.

Matalan kynnyksen tapahtumana AOS järjestää kuukausittaisia tapaamisia, joihin ovat tervetulleita niin jäsenet, kuin myös kaikki muutkin. 

Tapahtuma- ja kokoontumispaikkojen esteettömyydestä tiedotetaan tapahtumailmoituksen yhteydessä.

Alkoholi

Erityispiirteenä AOSin toiminnassa on alkoholin tiivis kytkös panimotuotteisiin. Alkoholi on osa olutkulttuuria ja itse juomaa. Korostamme tapahtumissamme juomien laatua määrän sijaan, eikä oluiden nauttimisen päätarkoitus ole päihtyä.

Jäsenistön alkoholinkäyttöä ei ole tarkoitus tarkkailla tai tuomita, mutta toiminnassa mukana olevien ja erityisesti tapahtumia järjestävien on hyvä tiedostaa alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien mahdollisuus.

Ravintolaekskursioilla tulee voida valita myös alkoholiton vaihtoehto ilman pelkoa syrjimisestä. Maisteluita alkoholittomina on lähes mahdotonta järjestää, ellei kyseessä ole alkoholittomien oluiden teeman ympärille rakennettu maistelu, joita myös järjestämme. Emme myöskään väheksy muiden juomien juojia, jotka ovat myös tervetulleita tapahtumiin.

Olutruokailtamissa on valittavissa aina myös alkoholiton vaihtoehto. Osallistujien mieltymykset juomatarjoilujen suhteen otetaan huomioon painokkaista syistä, erikoisruokavaliot puolestaan huomioidaan aina.

Esteettömyys

Pyrimme esteettömyyteen tilojen suhteen, joissa toimintaamme itse järjestämme. Vierailukohteiden osalta pyrimme ottamaan tilojen esteettömyydestä selvää, minkä lisäksi tapahtumailmoittautumisissa on mahdollista ilmaista tarpeensa esteettömille tiloille.

Tapahtumaturvallisuus

Järjestöllä on käytössään  yhteydenottolomake häirintä- ja ongelmatilanteiden esille tuomista varten. Lomakkeen voi lähettää nimettömänä ja kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissa paikalla on myös yhdenvertaisuuden toteutumista ja häirintätilanteita valvova henkilö, joka on tapahtumaan joko erikseen nimetty tai hoitaa hallituksen jäsenenä taikka virkailijana kyseistä pestiä.

Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä järjestötiloissa toimimisen turvallisuutta:

  • Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Ota kuitenkin huomioon, että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.
  • Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi.
  • Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta.
  • Väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjivälle käytökselle tai kielelle ei järjestötoiminnassa ole tilaa.
  • Huolehdi ihmisistä. Jos havaitset huonossa kunnossa olevan henkilön, älä jätä häntä yksin. Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Jos koet, ettet osaa auttaa, pyydä lisää apua.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.
  • Jos näet tai koet häirintää tai asiatonta käytöstä, ota välittömästi yhteys järjestäjiin. Häirintään puututaan välittömästi.
  • Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä.