Pöytäkirjat

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 4.7.2020

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2020

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2020

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2020

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2020

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2020

Akateeminen Olutseura – Akademiska Ölsällskapet

Vuosikokous 1/2020
Kokouskutsu on annettu järjestön puheenjohtaja Aino Rautasen toimesta 08.01.2020 Espoossa.
Paikka: Alexander, Domus Gaudium
Aika: 22.1.2019 klo 18
Läsnä: Ilmo Teikari, Elina Hietamäki, Aino Rautanen, Kari Katajainen, Ville Halkola (ei jäsen, toiminnantarkastaja), Antti Mäki, Matias Koivisto, Pauli Pousi, Pekka Sutinen, Mikko Romppanen

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:12. 

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskija. 

Kokouksen puheenjohtaja Aino Rautanen, sihteeri Elina Hietamäki, pöytäkirjantakastaja Pauli Pousi ja Antti Mäki, ääntenlaskijat Matias Koivisto ja Pekka Sutinen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kohdat 10-14 on siirretty kohdan kahdeksan alle.
Kohta 7 on lisätty jälkikäteen.

5. Hallitus esittelee edellisen toimikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuslausunnon. 

6. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettu. Vastuuvapaus myönnetty edellisen toimikauden hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille.

7. Hallitus esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

8. Päätetään tulevan toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta

8.1. Päätetään Akateemisen Olutseuran rekisteröitymisestä yhdistykseksi sekä    sääntömuutosehdotuksen hyväksymisestä.

Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin. Akateeminen Olutseura hakee rekisteröitymistä PRH:lta alkuvuodesta. Tätä varten jouduttanee perustamaan yhdistys uudestaan. 

8.2. Päätetään liittymisestä Olutliittoon.

Päätettiin hakea Olutliiton jäsenyyttä kevään aikana.

8.3. Päätetään seuraavan jäsenmaksukauden pituudesta ja maksuista. 

Jäsenmaksuksi päätetään 1,00€ vuosi. Hallitus päättää jäsenmaksun eräpäivän, jäsenmaksukausi on ensi lukuvuoden loppuun 31.7.2021.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio alakohtineen vahvistettu.

9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ja hallituksen ulkopuoliset virkailijat seuraavalle toimikaudelle. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valitaan Aino Rautanen.

Rahastonhoitajaksi valitaan Elina Hietamäki.

Sihteeriksi valitaan Pauli Pousi.

Varapuheenjohtajaksi ja HTK-edustajaksi valitaan Kari Katajainen.

Matias Koivisto, Mikko Romppanen ja Eveliina Stigell valitaan hallituksen jäseniksi. Tuomas Nieminen ja Antti Mäki valitaan hallituksen ulkopuolisiksi virkailijoiksi. Muista nimityksistä päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 

10. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valitaan Ville Halkola ja varatoiminnantarkastajaksi Jani Pirinen.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Muita asioita ei ilmennyt.

12. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja on päättänyt kokouksen kello 21:02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Aino Rautanen, Puheenjohtaja

Elina Hietamäki, Sihteeri

Pauli Pousi, pöytäkirjantarkastaja

Antti Mäki, pöytäkirjantarkastaja