MAA-240: Teollisuus globaalissa taloudessa

MAA-240: Lukion GE3 – Teollisuus globaalissa taloudessa

Tekijät: Noora Rinne ja Henrik Helanne

Intro: Mitä on teollisuus ja miten se näkyy meissä?

 • Oppilaat pohtivat muutaman minuutin parin kanssa tai koko luokka yhdessä Flingan/ Padletin/ taululle piirrettävän ajatuskartan avulla miten teollisuus näkyy meissä (esim. vaatteet, tavarat jne.), mitä teollisuudesta tulee mieleen ja mitä siihen liittyy.
 • Lyhyt vastausten purku: Onko tämä koko todellisuus, mitä kaikkea muuta teollisuuteen liittyy?

Intro toimii aiheeseen aktivointina, ajatusten herättäjänä sekä testinä siitä, kuinka perillä oppilaat on käsiteltävästä aiheesta (Kuva 1. mitä testiluokka sai aikaiseksi).

Kuva 1. Testiluokan ajatukset teollistumisesta Flinga-oppimisympästistössä.

 

Teoriaosuus teollisuudesta opettajajohtoisesti

 Mitä teollisuus on? 

 • Tuotanto jaetaan alkutuotantoon, teollisuuteen ja palveluihin
 • Teollisuudessa valmistetaan raaka-aineista jalostettuja tuotteita
 • Teollisuus jaetaan eri toimialoihin esim. metsä-, teknologia-, elintarvike-, metalliteollisuus jne.

Teollistuminen ja teollinen kehitys maailmassa

 • Lähtenyt liikkeelle Länsi-Euroopasta ja levinnyt sittemmin tietyille alueille (Pohjois-Amerikka, Aasia jne.). Havainnollistetaan esimerkiksi kartan ja taulukoiden avulla.

Teollisuuden sijoittuminen

 • Teollisuuden sijoittumiseen vaikuttaa mm. pääomat, markkinat, raaka-aineet, työvoima, liikenneyhteydet, yleinen toimintaympäristö sekä esimerkiksi energian saanti ja hinta.
 • Globalisaation ja maailman talouden merkitys:
  • Pääomien vapaa liikkuvuus, globaalit kilpailu ja markkinat, Kiina-ilmiön syntyminen, monikansallisten yritysten toiminta, globaalit alihankintaketjut, informaatioteknologian mahdollisuudet, vapaa kauppa

 

Tehtävä “The Globe of Economic complexity” – Maailman monimutkainen talous

Internet-osoite : http://globe.cid.harvard.edu/?mode=gridSphere&id=CH

 • Sivustoa pääsee itse tutkimaan valitsemalla “visualize data”
 • Hieman raskas nettisivu, jos ei toimi, kannattaa koittaa eri selaimilla
 • Kartalla 1 piste tarkoittaa 100 miljoonaa dollaria vientiä
 • Sivuston käyttöön liittyvät yksinkertaiset ohjeet (Kuva 2.)

 

Kuva 2. Ohjeet The Globe of Economic complexity -sivuston käyttöön. Lähde: Kuvakaappaus http://globe.cid.harvard.edu/?mode=gridSphere&id=CH -osoitteesta.

 

Harjoituksen ohjeistus

Oppilaat tutustuvat sivustoon parin kanssa / itsenäisesti ja pohtivat seuraaviin kysymyksiin vastauksia:

 • Miten teollisuuden eri osa-alueet (alareunasta valittavissa olevat) ovat jakautuneet alueellisesti maapallolla?
 • Mitkä alareunan osa-alueista kuuluvat teollisuuteen ja mitkä kuuluvat enemmän alkutuotantoon?
 • Mitkä maat / alueet erottuvat? Miksi?
 • Mitkä ovat monipuolisimpia alueita tuotannoltaan ja mitkä yksipuoleisimpia?
 • Tarkastele seuraavia maita/alueita tarkemmin, mitä erityistä voit päätellä niiden teollisuudesta ja viennistä: (Voi myös jakaa luokan ryhmiin, joissa keskitytään yhteen seuraavista, ja haetaan lisäksi esim. Internetistä syitä)
  • Kiina
  • Intia
  • Afrikka (Saharan alue ja Kongo vs. Nigeria ja Etelä-Afrikka)
  • Yhdysvallat ja Kanada
  • Saudi-Arabia
  • Eurooppa
  • Suomi
  • Muoviteollisuus (Plastics and Rubbers)

Harjoituksen tavoitteena havaita mm.

 • Teollisuuden selkeä keskittyminen tietyille alueille maapallolla
 • Muutokset mitä viime vuosikymmeninä on tapahtunut: tuotantoa on siirtynyt ennen kaikkea halpamaihin, esim. Aasiaan
 • Lähes kaikkialla jonkinlaista tuotantoa (alkutuotantoa / palveluita), vaikka ei välttämättä teollisuutta
 • Globaalit yhteydet maapallolla
 • Teollisuuden eri osa-alueiden (tuotannon / viennin) alueellisuus ja yksipuolisuus joillain alueilla

Lisätehtäviä / Kotitehtäviä:

 • Pohdi teollisuuden hyviä ja huonoja puolia
 • Pohdi millaisia vaikutuksia tulevaisuuden robotisaatiolla saattaisi olla teollisuudelle ja esimerkiksi Kiina-ilmiölle?
 • Teollisuustuotannon mukaan maailman suurimmat valtiot – sanaristikko (sijaintitiedoilla), tehdään esim. Google Mapsin avulla: https://crosswordlabs.com/pdf/teollisuustuotannon-mukaan-maailman-suurimmat-valtiot