MAA-240: Kasvillisuus ja hyötykasvit (7.lk)

Tekijät: Susanna Stenberg, Lauri Äikäs ja Kaisa Österholm

Tuottamamme materiaali liittyy perusopetuksen 7. luokan opetuskokonaisuuteen S3 Elämän perusedellytykset maapallolla. Materiaalissa käsitellään kasvillisuusvyöhykkeitä hyötykasvien kautta. Oletuksena materiaalissa on, että ilmastovyöhykkeet on käsitelty aiemmin, esimerkiksi edellisellä oppitunnilla.

Luomamme materiaali on PowerPoint esitys, jonka alussa on tarkoitus käydä läpi teoriaa mielellään keskustellen. Tähän tueksi Power Pointissa on kuvadiat seitsemästä eri kasvillisuusvyöhykkeesta, sekä diat, joissa kukin kuva on liitetty kartalle. Kuvien avulla voidaan keskustellen ja oppilailta innostavasti kysellen pohtia eri kasvillisuusvyöhykkeiden tunnuspiirteitä ja niihin vaikuttavia syitä.

Tämän jälkeen kasvillisuusvyöhykkeitä pyritään konkretisoimaan hyötykasveihin liittyvän tehtävän avulla. Tehtävän voi toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla mutta tarkoituksena olisi, että diat joissa on hyötykasvien kuvia, tulostetaan ja jaetaan ryhmille niin, että jokainen ryhmä saa oman kasvin tutkittavaksi. Mahdollisuuksien mukaan voi myös tuoda luokkaan aitoja esimerkkikasveja oppilaiden tutkittavaksi. Oppilaat etsivät vapaasti netistä tietoa kasveista ja vastaavat annettuihin kysymyksiin (tehtävän kuvaus ja kysymykset löytyvät tiivistettynä alta, kysymykset ovat myös PowerPointissa). Lopuksi jokainen ryhmä saa esittää tuloksensa muulle luokalle, ja yhdistetään kasvi oikeaan vyöhykkeeseen. Tehtävässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi Classroomia, jonne oppilaat voivat jakaa vastauksensa, jolloin kaikki saavat oppitunnin jälkeen käyttöönsä sekä kuvat että vastaukset tehtävään. Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tehdä itsenäisesti muistiinpanot muiden esityksistä tehtävän läpikäynnin yhteydessä.

PowerPoint esityksen kommenttikentässä on lisää ohjeita opettajalle.

Oppitunnin rakenne

 • 75 min tunti
 • Ilmastovyöhykkeiden ja edellisen oppitunnin kertaus 5 min
 • Teoriaa kalvojen avulla keskustellen 15 min
 • Tehtävän pohjustus 5 min
 • Tehtävän teko 30 min
 • Tehtävän läpikäynti 20 min

Power Point -esityksen ja siihen liittyvät materiaalit löytyvät linkistä: https://tinyurl.com/yb234tmg

Tulostettavat tehtävämateriaalit löytyvät linkistä: https://tinyurl.com/yavxfppd

HUOM! Tehtävämateriaalissa ei ole erillistä lähdeluetteloa. Kuvien lähteet ovat samat, kuin PowePoint-esityksessä. Osassa lähdetiedoista on näkyvissä esimerkiksi kasvin nimi, joten lähdetieto ei voi tehtävässä olla näkyvillä ilman, että vastaukset paljastuvat. Kaikkien materiaaleissa käytettyjen kuvien lähdetiedot on kerätty PowerPoint-esityksen loppuun omaksi diakseen. Lisäksi lähdetiedot löytyvät erikseen yksittäisten diojen kommenteista. Vaikka kuvaa on käytetty esityksessä useamman kerran, se löytyy lähdetiedoista vain kerran mainittuna.

Tehtävä

 1. Oppilaat jaetaan ryhmiin
 2. Jokaiselle ryhmälle jaetaan hyötykasvinäyte tai tuloste (tai molemmat)
 3. Oppilaat etsivät Internettiä ja muuta iheismateriaalia hyödyntäen vastaukset kysymyksiin kasvista:
 •  Mikä kasvi on kyseessä? Mihin sitä käytetään? 
 • Missä kasvi kasvaa? Mikä kasvillisuusvyöhyke? 
 • Mistä kasvin ominaisuuksista kasvupaikan voi päätellä?