Opetuskokonaisuus GE4-kurssille: Paikkatiedon jäljillä

Tämä blogipostaus sisältää paikkatietoon liittyvää opetusmateriaalia lukioon uuden LOPS:in mukaiselle GE4-kurssille Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta. Opetusmateriaalin avulla tuetaan paikkatiedon ja paikkatietoanalyysin käsitteiden ymmärtämistä, harjoitellaan paikkatietosovelluksen (Paikkatietoikkuna) käyttöä sekä tehdään paikkatietoanalyysia Paikkatietoikkunassa.

Opetuskokonaisuus on suunniteltu 90 minuutin mittaiselle oppitunnille. Ohessa on opettajan avuksi laadittu tuntisuunnitelma, PowerPoint opettajalle (ilman kuvia täällä blogissa) sekä opiskelijoille tarkoitettu ristikko ja paikkatietoanalyysin harjoitusohje. Lisäksi linkki itsearviointilomakkeeseen, jonka opiskelijat voivat täyttää harjoituksen päätteeksi.

Sujuvaa tuntia paikkatiedon parissa!

Matias Järvinen, Marjukka Lukkaroinen, Senni Luoto

Tuntisuunnitelma GE4

Paikkatieto-oppitunti

Paikkatietoikkuna-ristikko

Paikkatietoanalyysin harjoitusohje

Itsearviointilomake