Desistanssi ry:n hallituksen kokous keskiviikkona 22.5.2019

Desistanssin hallituksen kokous keskiviikkona 22.5.2019 klo 17:00
Kaisa talo, ryhmätyötila 5005.

Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Annukka Junni, Tiina Malin, Inari Torppa, Senja Peltola

 1. Kokouksen avaaminen
  Järvikangas avasi kokouksen klo 17:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
 1. Ilmoitusasiat
  Kriminologian opiskelijat ry hyväksytty HYY:n piiriin toukokuussa 2019
 1. Yhdistysasiat
  Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelman kommentointi:

Desistanssi ry ei ollut mukana valtsikan järjestölistalla ja pyydämme tähän korjauksen. Kysymme myös, miksi valtsikan järestöjen viestintä on pääasiallisesti suomeksi ja/tai englanniksi, eikä ruotsiksi. Desistanssin hallituksen jäsen Malin lähettää sähköpostia näistä asioista ja vastaukset käsittelemme seuraavassa kokouksessa.

 1. Talous ja varainkeruu
  Desitanssi ry on saanut HYY:ltä järjestötukea 113€. Tällä hetkellä ainoa meno on ollut tilinhoitokulut, koska tapahtumia ei ole keväällä ollut. Suunnitteilla varainkeruuksi on haalarimerkkien ja/tai muiden Desistanssi-tuotteiden tilaus ja myynti. Myynti voisi tapahtua esimerkiksi excursioiden ja Helsingin Yliopiston karnevaalien yhteydessä. Peltola tutkii haalarimerkkien tarjoajia ja muut hallituksen ja järjestön jäsenet miettivät mitä muita tuotteita Desistanssi voisi tilata ja myydä varainhankinnallisessa mielessä.

Varainhankintaan ja järjestötukeen vaikuttaa paljon järjestön jäsenmäärä. Otamme huomioon erinäiset tilaisuudet joissa Desistanssi voi lisätä näkyvyyttään ja rekrytoida uusia, kriminologiasta kiinnostuneita jäseniä. Excursioiden määrää myös lisätään ja tiedotusta niistä laajennetaan.

 1. Tiedotus
  Desistanssi teki excursion HEUNI:in maanantaina 8.4. Osallistujia oli 9kpl. Junni on lisännyt blogikirjoituksen käynnistä Desistanssi ry:n kotisivuille.

Tiedotuksen lisäämiseksi tullaan Desistanssi ry:n kotisivuille lisäämään blogikirjoituksia kriminologian opiskelijoiden harjoittelupaikoista, missä kerrotaan missä on tehnyt harjoittelun ja minkälaista se oli. Tämän tarkoituksena on auttaa muita kriminologian ja valtiotieteellisen opiskelijoita harjoittelupaikan hakemisessa ja jakaa tietoa eri harjoittelupaikoista.

Desistanssi ry tulee myös julkaisemaan hakijatilastot kevään hausta. Selvitämme myös mahdollisuuden osallistua uusien opiskelijoiden infotilaisuuteen syksyllä 2019. Kesän aikana olemme yhteydessä eri tahoihin, minne voisimme tehdä excursion ja tiedotamme myös uusia opiskelijoita syksyllä pidettävästä excursioista.

Desistanssi ry:n hallitus tulee kokoamaan kotisivuilleen myös tietoiskun jäsenten omista suosikki rikossarjoista ja -elokuvista. Tästä lisää alkusyksystä.

Desistanssi ry osallistuu myös tieteen iltapäivään 2019, tästä lisää myöhemmin.

Desistanssi ry sitoutuu tiedottamaan asioista myös ruotsiksi tulevaisuudessa. 

 1. Tapahtumat
  Järjestö järjestää kesäpiknikin joko heinä- tai elokuussa. Tästä lisätietoa myöhemmin

Desistanssi ry osallistuu Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleihin maanantaina 2.9.2019.

Excursioihin liittyvä tiedotus tapahtuu myöhemmin syksyllä. Suunnitteilla on kuitenkin useampi kohde, mm. KRP, THL, tulli ja rajavartiolaitos.

 1. Opintoasiat
  Opintoihin ja erityisesti pro graduihin liittyviä blogikirjoituksia tullaan julkaisemaan Desistanssi ry:n kotisivuilla syksyllä.
 1. Muut esille tulevat asiat
  Ei muita esille tulevia asioita.
 1. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
  Desistanssin seuraava kokous pidetään Kaisa talon ryhmätyötilassa 4005 tiistaina 11.6.2019 klo 17.
 1. Kokouksen päättäminen
  Järvikangas päätti kokouksen klo 18:03

 

Sammanfattning av mötet på svenska
Desistanssi rfs styrelse höll ett möte på onsdag den 22 maj, som var öppet för alla föreningens medlemmar. Bland annat diskuterades Kannstöparna Rfs jämställdhetsplan, framtida excursioner, framtida blogginlägg och även andra aktiviteter till sensommaren och hösten 2019. Nästa möte kommer att hållas på tisdag den 11 juni kl. 17. i rummet 4005 i Kajsa huset. Välkomna!

 

Desistanssin työelämäexcursio HEUNI:lle

Desistanssi ry järjesti maanantaina 8.4.2019 ensimmäisen työelämäekskursionsa. Ekskursion kohteena oli HEUNI eli Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti. Mukaan exculle lähti yhdeksän kriminologiasta innostunutta osallistujaa, joukossa kriminologian pääaineopiskelijoiden (n=4) mukana oli myös sosiologian, sosiaalipsykologian sekä valtio-opin opiskelijoita.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) perustettiin Suomen valtion ja Yhdistyneiden kansakuntien välisellä sopimuksella vuonna 1981. HEUNI toimii itsenäisenä yksikkönä Oikeusministeriön yhteydessä.

EUNI tekee laaja-alaisesti yhteistyötä Suomessa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Erityisesti ihmiskauppatoimijoiden kanssa HEUNI on aktiivisessa vuorovaikutuksessa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, osallistumalla seminaareihin, esitelmöimällä ja kouluttamalla ihmiskaupasta ja olemalla ihmiskaupan vastaisen yhteistyöverkoston sekä järjestöverkoston jäsen.

HEUNI:lla on merkittävä rooli myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä ja korruption torjunnassa Suomessa ja HEUNI on edustettuna erilaisissa kansallisissa asiantuntijaverkostoissa.

(lähde: https://www.heuni.fi/en/index/institutes/suomalaisettoimijat.html).

HEUNI:lla meitä oli vastassa Senior Programme Officer Inka Lilja sekä tutkija Minna Viuhko. Viuhko oli entuudestaan tuttu muutamalle osallistujalle Kriminologian erityisala -kurssilta, jossa Viuhko oli ollut puhumassa ihmiskaupasta. Liljan ja Viuhkon ohella HEUNI:lla on töissä johtaja, muita tutkijoita, erikoissuunnittelijoita sekä viestintäammattilainen. Vuosittain HEUNI ottaa harjoitteluun 1-3 eri alojen opiskelijaa. Moni nykyinen työntekijä on aloittanut harjoittelijana, ja esimerkiksi nykyinen johtaja Natalia Ollus on aloittanut aikoinaan HEUNI:n tutkimusavustajana. Harjoittelijat tekevät monipuolisesi erilaisia työtehtäviä. Valitettavasti varsinaisia virkoja on harvoin auki, mutta määräaikaisiin hankkeisiin rekrytoidaan.

Lilja ja Viuhko esittelivät HEUNI:n vuoden 2019 hankkeita alla olevan kaavion avulla.

Pahoittelut pienestä kuvasta! Teemat ovat: YK, yritysvastuu, rikostilastot, korruptio, harmaan talouden torjunta, ihmiskauppa, sukupuolistunut väkivalta ja radikalisaatio.

Halukkaat saivat myös mukaansa uunituoreen HEUNI-raportin lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta Suomessa. Julkaisun voi lukea ja ladata myös HEUNI:n nettisivuilta.

HEUNI:n työmahdollisuuksien lisäksi keskustelimme yleisesti työelämässä tarvittavista taidoista sekä kriminologin sijoittumisesta työelämään. Lilja korosti kansainvälisen työkokemuksen tärkeyttä ja kannustikin kartuttamaan kokemusta myös ulkomailla. Tutkijan työtä Lilja ja Viuhko kuvailivat ennen kaikkea monipuoliseksi. Perinteisen tutkimustyön lisäksi HEUNI:n tutkijat käyvät paljon myös kouluttamassa eri alojen ammattilaisia (esim. syyttäjät, terveydenhoitoala). Tutkijan työ pitää sisällään paljon vaikuttamistyötä, jonka tärkeyttä korostettiin. Osa työajasta kului myös erilaisten rahoitushakemusten laatimiseen. Keskustelimme lyhyesti myös työhyvinvoinnista.

Saimme excuherkkuja.

Graduaiheissa HEUNI:n henkilökuntaan saa olla rohkeasti yhteydessä. Keskustelimme myös verkostoitumisen tärkeydestä sekä mentorointimahdollisuuksista.

Desistanssi ry suosittelee tilaamaan HEUNI:n uutiskirjeen ja tutustumaan sivustoon http://heuni.education/.

Exculle osallistunut Desistanssin varapuheenjohtaja, opinto- ja ympäristövastaava Tiina Malin luonnehti HEUNI-vierailua näin:

”Oli mielenkiintoista kuulla HEUNI:n toiminnasta ja työstä siellä tarkemmin, aiemmin vain kuullut nimeä erinäisissä yhteyksissä. Vierailulla saatiin lisäksi aikaan keskustelua työelämästä laajemminkin kuin vain HEUNI:n näkökulmasta ja pohdittiin esim. kriminologin erityisyyttä työelämässä. Heunin tyypit myös antoivat vinkkejä urasuunnitteluun. Oli siis mielestäni kaikinpuolin onnistunut työelämävierailu, sai ainakin itseni pohtimaan tulevaisuutta ja antoi uusia näkökulmia.”

Excu oli kaiken kaikkiaan onnistunut, allekirjoittanut työelämävastaava kiittää kaikkia osallistujia! Osallistumislomakkeessa kysyttiin myös ideoita seuraavaa excua ajatellen. Seuraava excu järjestetään todennäköisesti syksyllä ja toiveissa on ollut vierailu ainakin KRP:lle sekä johonkin vankilaan. Puhetta on ollut myös RISE:stä sekä Kriminologisesta kirjastosta. Liity Desistanssin sähköpostilistalle ja jäseneksi, niin pysyt kartalla kaikista tapahtumista!

Muokattu 15.5.2019 klo 15:26: Ollus aloittanut tutkimusavustajana, ei harjoittelijana. Lisätty yksi uusi kuva ja kuvateksti.

Kriminologiaa opiskelemaan?


Mikäli etsit tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa, olet saapunut oikeaan paikkaan! Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry on koonnut alle yleistä tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa sekä siitä, miten sinustakin voi tulla kriminologian pääaineopiskelija. 

Mikäli haluat opiskella kriminologiaa pääaineenasi, tulee sinun hakea sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan. 

Sosiaalitieteiden opinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin tai opintosuuntiin oman valintasi mukaisesti. 

Sosiaalitieteiden kandiohjelman ja maisteriohjelman yhteiset opintosuunnat: 

 • Sosiaalipsykologia 
 • Sosiaalityö 
 • Sosiologia 
 • Yhteiskuntapolitiikka 

Vain sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa (120 opintopistettä) tarjottavat opintosuunnat/kokonaisuudet: 

 • kriminologia 
 • lasten– ja perhepalveluiden sosiaalityö (uusi opintosuunta 2019) 
 • väestötiede 
 • Kulutus yhteiskunnassaopintokokonaisuus 

Kriminologia (maisteriohjelmassa) 

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta– ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.   

Kriminologian opetus perustuu vahvaan perustutkimukseen. Lisäksi soveltavan kriminologian tavoitteena on antaa valmiuksia vastata kysymykseen: mikä toimii rikosten torjunnassa ja ehkäisyssä? Miten rikollisuutta voidaan vähentää ja kansalaisten turvallisuutta lisätä? 

Kriminologian opinnot antavat erinomaiset valmiudet asiantuntija– ja johtotehtäviin, jotka liittyvät turvallisuuden kehittämiseen ja rikoksentorjuntaan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissäpaikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukaise Desistanssin Kriminologi työelämässäblogikirjoitus. 

Maisteritutkinto koostuu 120 opintopisteestä, joista maisterintutkielma ja siihen liittyvät seminaarit vievät kolmasosan (40 op). Opinnot painottuvatkin maisterintutkielman (30 op) tekoon. Kriminologista tutkimusta tehdäkseen ei tarvitse olla kvantitatiivisten menetelmien käytössä nero, mutta tilastollisten menetelmien osaamisesta on kriminologisella tutkimuskentällä etua. Kriminologiaa on voinut opiskella Helsingin yliopistossa maisterivaiheen pääaineena vuodesta 2017 alkaen. Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry perustettiin heinäkuussa 2018. 

Kriminologisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia maisterintutkielmia on tähän mennessä tehty tai tekeillä ainakin seuraavista aihepiireistä: 

 • Perheväkivalta 
 • Kyberrikollisuus: väkivaltaisen ekstremismin narratiivit, lapsiin liittyvän seksuaalirikollisuuden neutralisaatiot, koulu-uhkaajien neutralisaatiot 
 • Oikeustaju: luottamus tuomioistuimiin 
 • Historiallinen kriminologia: henkirikollisuuden piirteet tietyllä ajanjaksolla 
 • Arviointitutkimus: katuväkivaltaa ehkäisevän hankkeen arviointi 
 • Yritysten kokema rikollisuus 
 • Mediakriminologia 
 • Nuorisorikollisuus ja crime drop- ilmiö

Kriminologian maisteriohjelmaan voi päästä kolmea reittiä pitkin: 

1) siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä  

Helsingin yliopistossa ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet, 2016-2017 tutkintovaatimusten eli ns. vanhojen opintovaatimusten mukaan kandiopintoja suorittavat opiskelijat voivat hakea kriminologian maisteriohjelmaan siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä. Siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä on mahdollista hakea kriminologian maisteriopintoihin vielä vuosina 2019 ja 2020.  

Flammasta löydät  tarkemmat ohjeet ilmoittautumismenettelystä ja suoritettuja opintoja koskevat vaatimukset: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365385. Kandintutkinnon kokonaisuudessaan ei tarvitse olla valmis ennen maisteriopintojen alkamista. 

Hakuaika on 1.4.-30.4., ja haku tapahtuu e- lomakkeella, joka on auki hakuaikana. Kun haku on käynnissä, e- lomakkeen löydät täältä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88632/lomake.html Ilmoittautumismenettelyn kautta voidaan ottaa opintosuuntaan enintään 8 opiskelijaa. Tuloksista ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana 

HUOM!  Siirtymisajan ilmoittautumismenettely koskee vain kandivaiheen opiskelijoita, eli jos olet jo ennen ilmoittautumismenettelyn hakuajan alkamista valmistunut vanhasta kandiohjelmasta, sinut on siirretty automaattisesti jatkamaan opintojasi samassa maisteriohjelmassa. Kandintutkintoa ei siis kannata ottaa ulos ennen huhtikuun hakuajan alkamista, mikäli suunnittelet siirtymistä vanhasta kandiohjelmasta sisäisen hakumenettelyn kautta kriminologian maisteriohjelmaan. Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Tiina ja Inka ovat hakeneet sisäisen menettelyn kautta kriminologian opintoihin, mikäli haluat keskustella aiheesta, ota yhteyttä! 

2) maisterioptioiden kautta 

1.8.2017 jälkeen aloittaneet, ns. uusien tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat voivat hakeutua kriminologian maisteriopintoihin maisterioptioiden kautta. Lisätietoa maisterioptioista löydät täältä. 

Kriminologian maisteriohjelmaan on maisterioptioiden kautta ilmoittautumisaika keväisin 1.4.-30.4. Voit ilmoittautua maisterioptioon, johon on erillinen hakumenettely, missä tahansa vaiheessa kandidaatin tutkintoasi sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Samaan maisterioptioon voi ilmoittautua enintään kaksi kertaa opintojen aikana. Tieto maisterioptiosta merkitään opintorekisteriin, ja valittu optio vahvistetaan maisteriopintoihin siirtymisen yhteydessä. 

3) yhteishaun kautta 

Hae yhteishaun kautta, mikäli haet Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ulkopuolelta! Jos siis esimerkiksi opiskelet nyt pääaineenasi kieliä, psykologiaa, oikeustiedettä tai jos opiskelet Svenska social- och kommunal högskolanissa, hae opiskelemaan kriminologiaa yhteishaun kautta. Yhteishaun kevään korkeakouluhaussa voi hakea kriminologian opintoihin Opintopolkupalvelussa, hakuohjeet ja aikataulun löydät täältä: https://opintopolku.fi/wp/fi/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/. Tietoa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmasta ja opintosuuntavaihtoehdoista löydät Opintopolussa täältä: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.49076477949. Hakuaika sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan on 20.3.−3.4.2019. Yhteishaun kautta voidaan hyväksyä kriminologian maisteriopintoihin enintään 4 opiskelijaa. Valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuun lopussa 

Yhteishakuvalinnassa tarkastellaan aikaisempien opintojesi soveltuvuutta, motivaatiotasi, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä sekä opintomenestystäsi. 

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla riittävä määrä maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten 

Yhteishaussa täytettävään lomakkeeseen kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen lähettämistä. Painotetun keskiarvon, valinnassa huomioitavien opintosuoritusten listaaminen ja etenkin motivaatiokirje vievät todella paljon aikaa — älä siis jätä lomakkeen täyttämistä viime tinkaan! Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Senja ja Annukka ovat hakeneet yhteishaun kautta. Mikäli haluat keskustella aiheesta, laita sähköpostia! 

Opintoneuvontaa liittyen kriminologian opintosuuntaan hakeutumiseen antaa Kruununhaan opiskelijapalvelut, kruununhaka-student [a] helsinki.fi. Suosittelemme ensin kuitenkin tutustumaan yleisiin ohjeisiin huolella. Tarvittaessa voit kääntyä myös Desistanssin hallitusten jäsenien puoleen, yhteystietomme löydät Vuoden 2019 hallituksen esittelystä 

Voit tutustua aikaisempien vuosien hakijatilastoihin täällä. 

 

WebOodista löydät kriminologian opetussuunnitelman. 

Vaikket opiskelisi kriminologian maisteriohjelmassa, voi suorittaa seuraavat kriminologian opinnot osana sosiaalitieteiden maisteriohjelman valinnaisia syventäviä opintoja (kriminologian opiskelijoille nämä ovat pakollisia): Kriminologia SOSK-206 (tarjolla myös avoimessa), Kriminologian erityisala SOSM-KL321 ja Kriminologian teoria SOSM-KL301. 

  

Selkeää tietoa kriminologiasta ja sen tutkimuskohteista kriminologian opintosuunnan oppikirjasta: Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. & Danielsson, P. (2018). Kriminologia: rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Myös seuraavista on hyötyä kriminologiasta kiinnostuneille 

Desistanssin hallituksen suunnittelukokous 13.3.2019

Aika ja paikka: 13.3.2019 klo 16:30, Kaisa-talo, ryhmätyötila 4005

Paikalla: Annukka Junni, Senja Peltola, Tiina Malin, Inka Järvikangas

Opintoasiat:

Kokouksessa viimeisteltiin yhdessä laadittua kriminologian maisteriohjelmaan hakemista koskevaa tiedotetta, joka on tarkoitus julkaista Desistanssin tiedotuskanavissa yhteishaun alkamisen kynnyksellä. Olemassa olevaa ohjeistusta on pidetty osin riittämättömänä ja hajanaisena. Tarkoitus on koota yhteen tietoa ja linkkejä kriminologian opiskeluun ja opintoihin hakeutumiseen liittyen.

Järjestöasiat:

Pyritään edistämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi jakamalla tiedotetta näiden sähköpostilistoille.

Työelämä:

Desistanssin excu HEUNIin järjestetään 8.4. klo 14-16. Vierailusta laaditaan lyhyt kooste.

Desistanssin hallitus 2019 esittäytyy

 

Desistanssi ry:n hallitus / Desistanssi rf:s styrelse / Desistanssi ry’s Board 2019 

 

Inka, inka.jarvikangas  [at] helsinki . fi / puheenjohtaja / ordförande / president 

Sosiologian kandiopinnot suoritettuani siirryin opiskelemaan kriminologiaa, ja työstän nyt maisterintutkielmaa kyberrikollisuuteen ja neutralisaatioteoriaan liittyen. Desistanssissa olen toiminut aiemmin tiedottajana, ja tälle hallituskaudelle minut valittiin puheenjohtajaksi 

Vapaa-ajallani neulon ja lenkkeilen koirani kanssa. Suosikkirikossarjojani ovat Silta ja Mindhunter 

 

Tiina, tiina.malin [at] helsinki . fi / varapuheenjohtaja, opinto- ja ympäristövastaava / vice ordförande, studieoch miljöansvarig / vice president, study and environment coordinator 

Olen toisen vuoden opiskelija kriminologian maisteriohjelmassa, taustani on sosiologiassa. Myös Desistanssin hallituksessa olen mukana toista vuotta, tällä kertaa varapuheenjohtajana sekä opinto- ja ympäristövastaavana. 

Viimeistelen parhaillaan maisterintutkielmaani rikosuutisoinnin lähteiden ja rikoskäsitysten yhteydestä. Kun vapaa-aikaa jää, pyrin ulkoilemaan ja rentoutumaan. Viimeisin rikossarjalöytöni on ollut The Sinner. 

 

Senja, senja.peltola [at] helsinki . fi / taloudenhoitaja / skattmästare / treasurer 

Toimin Desistanssi ry:n taloudenhoitajana nyt toista vuotta putkeen. Vastuullani on siis järjestön (kuivat) talousasiat. Onneksi tämän lisäksi osallistun erilaisten tapahtumien järjestämiseen muiden hallituksen jäsenten kanssa. Tälle vuodelle on suunnitteilla esimerkiksi lukupiiriä kriminologisiin teorioihin liittyen.  

Vapaa-ajalla (mitä se on?) käyn leffassa, leivon ja käyn epäsäännöllisen säännöllisesti Unisportilla. Suosikkirikossarjani on The Wire, True Detective ja tietenkin Hercule Poirot.   

 

Inari, inari.torppa [at] helsinki . fi / sihteeri / sekreterare / secretary 

Opiskelen viimeistä vuotta sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa sosiologiaa ja toimin ensimmäistä vuotta Desistanssi ry:n sihteerinä. Sihteerin pesti sopii mielestäni minulle, koska saatan olla asioissa joko päättämätön tai liian kunnianhimoinen. Tavoitteenani on saada vuoden 2019 aikana tehtyä gradu, jossa yhdistelen sosiologiaa ja kriminologiaa. 

Vapaa-ajalla katson rikossarjoja koirani kanssa, juon valkoviiniä ja pyrin muuten elämään edes suhteellisen tasapainoisesti. Suosikkisarjani ovat Lock Up, Moderni perhe ja Vikings.

 

Annukka, annukka.junni [at] helsinki . fi / työelämä– ja kulttuurivastaava / arbetslivoch kulturansvarig / working life & culture coordinator 

Toimin Desistanssin työelämä- ja kulttuurivastaavana toista hallituskautta. Käytännössä ideoin (ja pyrin myös toteuttamaan) meille työelämäekskursioita ja spämmään Facebook-ryhmäämme mielenkiintoisia rikosaiheisia dokumentteja. Tutkimusmielessä radikaalit jutut kiinnostavat, maisterintutkielman aiheeksi olen hahmotellut väkivaltaista ekstremismiä. 

Vapaa-ajallani juon paljon teetä ja kuuntelen jazzia. Suosikkirikossarjojani ovat myöskin Mindhunter ja Silta, suosikkileffa Uhrilampaat. Ahmin paljon myös A-, B- ja Ö-luokan true crimedokkareita. 

Desistanssi ry:n vuosikokous, 7.2.2019


Läsnäolijat: Maiju Tanskanen, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Annukka Junni, Senja Peltola, Chris Carling, Inari Torppa
 
Järvikangas avasi kokouksen klo 16:35
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Järvikangas valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

2. Valitaan kokouksen sihteeri
Torppa valittiin sihteeriksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Tanskanen ja Malin valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Peltola ja Junni valittiin ääntenlaskijoiksi.

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Tulot: lahjoitus. Menot: pikkujoulut, palkkionmaksut (tilinavaus yms). Puuttuu kangaskassien myynti, mikä kirjataan kuluvalle vuodelle. Pysyttiin budjetissa. Tilillä on 101e, jäätiin siis ylijäämäisiksi.
Tasa-arvo: kannatamme tasa-arvoa. Viestintä toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Esteettömyydestä ei ole ollut mainintaa, mutta voisi olla tulevaisuudessa.
Työelämä: Ekskursio jäi tekemättä viime vuonna aikataulujen takia, pääsemme sinne kuitenkin todennäköisesti keväällä 2019. Työ- ja harjoittelupaikkoja jaettu spostilistalla ja fb ryhmässä, yhteensä 10kpl ilmoituksia fbssä, 6 muuta tapahtumaa/tiedoitetta jaettu fbssä. Vastaava on kirjoittanut blogitekstin liittyen kriminologien työelämään.
Tiedotus: kotisivut, sähköpostilista, fb ryhmä. Viestintäkanavat aktiivisia, erityisesti sähköpostilista. Tiedottaminen on ollut tavoitteiden mukaista. Fb vapaamuotoinen, monipuolista sisältöä – ajankohtaisia aiheita, ekskursioita yms. Kotisivuja pyritään päivittämään mahdollisimman monipuolisesti. Pyritään jatkossa tiedottamaan uutisista myös ruotsiksi.
Opinnot: Opintovastaavaa ei ollut aiemmin, mutta koska opinnot tärkeät, on kaikki jäsenet vastanneet opintoihin liittyvistä asioista. Kerätty myös palautetta kriminologian kursseista. Lukupiiri ei toteutunut vuonna 2018, mutta se on suunnitelmissa vuonna 2019. Vaikutettu siihen, että kriminologian kurssi hyväksyttiin sosiaalitieteiden vapaavalintaiseksi kurssiksi. Suunnitelmissa myös järjestää tapahtuma henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Muiden järjestöjen kanssa toiminta on vielä olematonta, mutta sen eteen työskennellään tulevaisuudessa.  Kontaktin kanssa on oltu tekemisissä yksityishenkilöinä, ja kutsu heidän kauden aloitusjuhliin kävi ja Desistanssin edustus oli paikalla.
Ympäristö: Tapahtumat järjestettiin hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Muuta: 1 kulttuuritapahtuma on järjestetty syyskuussa, rakkautta ja anarkiaa festivaalit. Jäsenet saivat päättää elokuvan, 3 osallistujaa. Rikosaiheisia elokuvia ja sarjoja suositeltu fb ryhmässä eksessiivisesti.
Tilinpäätös: käsitelty talousosiossa
Toiminnantarkastajan lausunto: Chris toiminut toiminnantarkastajana. Hallitus on kokoustanut säännöllisesti ja sääntöjen mukaisesti. Ei huomautettavaa. Puoltaa vastuuvapauden myöntämisestä.
 
6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytty ja vastuuvapaus myönnetty vuoden 2018 hallitukselle yksimielisesti.
 
7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
Yleiset tavoitteet: 2019 yhdistyksen toinen vuosi, pyritään saamaan lisää jäseniä erityisesti kriminologian opintosuunnan opiskelijoista. Toinen tavoite hakea HYY:n piiriin. Toimitaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja vaikutetaan asioiden ja näkyvyyden lisääntymiseen. Janne pyytänyt Desistanssia olemaan aktiivinen haun suhteen, ja luvattu laatia lyhyehkö kirjoitus, missä esim. tärkeät pvm, tietoa opiskelijamääristä, tärkeää tietoa myös hausta. Koska yhteishaku pian, täytyy pian luoda word, minne kaikki kirjoittaa itse jotain kriminologian opintosuunnasta.
Talous: Koska haetaan HYY:n piiriin, saadaan mahdollisesti varoja, mutta tehdään myös muita asioita tulojen eteen, esim kassien myynti. Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2019. Virkistystoimintaan on budjetoitu, samoin työelämään.
Tasa-arvo: Panostetaan esteettömyydestä tiedottamiseen tehokkaammin kuin viime vuonna. Ongelmatilanteiden yhteyshenkilö pyritään nimeämään yhdistyksen tapahtumiin. Panostetaan viestintään myös ruotsiksi, myös englanninkielinen tiedottaminen tarpeen tullen.
Työelämä: Pyritään jatkossakin edesauttamaan kriminologien työllistymistä, panostamalla vierailuihin ja työ- ja harjoittelupaikoista tiedottamiseen. Blogikirjoitus päivittyy sitä mukaa, kun saadaan tietää ihmisten kiinnostuksenkohteista.
Tiedotus: Kuten viime vuonna. Kaikkien kanavien aktiivista käyttöä ylläpidetään.
Opinnot: Voidaan järjestää lukupiirejä ja esim. maisteritutkielmapiiri. Tiedotetaan hauista ja mahdollisista verkostoitumistapahtumista. Maiju tuo Inkalle jäljellä olevat verkkokassit, jotta ne voidaan myydä eteenpäin.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: HYY:n piiriin haku. Tiina ollut Kontaktin juhlissa, siellä kiinnostusta kriminologiaan kohtaan, voidaan pyrkiä järjestämään yhteistyötä.
Ympäristö: kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin toimintakertomuksessa.
Muut asiat: Vastaisuudessakin järjestetään kulttuuritapahtumia, kuten elokuvafestariekskuja, jos rikosaiheisia ohjelmia. Blogiosiota ideoitu, minne kootaan rikossarjoja/ohjelmia. Ajankohtaisia kriminologiaan liittyviä artikkeleita yms.
 
8. Vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
Talousarvio vuodelle 2019 hyväksytty ja päätetty, ettei jäsenmaksua peritä myöskään vuonna 2019.
 
9. Muut esille tulevat asiat
Jatko-opiskelijoiden jäsenyydestä keskusteltu alustavasti siten, että voidaan hyväksyä jatko-opiskelijoita, kunhan perusopiskelijoiden määrä on vähintään 50%. Hallitus keskustelee asiasta tulevassa kokouksessa.
Kriminologian tieteenalanyhdistyksen perustamisen suhteen ollaan kuulolla.
PRH:n sivuille on tehtävä puheenjohtajan muutos, Järvikangas hoitaa tämän.
 
Järvikangas päätti kokouksen klo 17:27

 

Desistanssi ry:n hallituksen kokous 27.2.2019

Desistanssi ry:n hallituksen kokous

Aika: ke 27.2.2019 klo 16.00

Paikka: Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

Läsnäolijat: Annukka Junni, Inka Järvikangas (poistui kohdassa 8), Tiina Malin ja Senja Peltola

1. Kokouksen avaaminen

Järvikangas avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Järvikangas on menossa Kriminologian tieteenalayhdistyksen suunnittelukokoukseen maaliskuussa Desistanssin edustajana.

5. Järjestöasiat
Tahlo-lomake on täytetty ja liitteet toimitettu. Kävimme vielä Järvikankaan täyttämän hakulomakkeen yhdessä läpi, hyvältä näyttää!

Malin on saanut itselleen oikeudet jäsenrekisteriin ja lupaa muokata lomakkeeseen kohdan automaattisesta sähköpostilistalle lisäämisestä.

Malinista tehtiin myös Desistanssin opinto- ja ympäristövastaava.

6. Tiedotus
Pohdittiin maisterihakuun liittyvää tiedotetta. Tehdään tiedosto valmiiksi 6.3. mennessä, sitä seuraavan viikon alussa suunnitellaan, miten tietoa jaetaan (viimeiset päätökset kokouksessa 13.3.)

Valittiin hallitusesittelyyn laitettava kuva, deadline esittelyille sunnuntai 3.3. Julkaistaan ne nettisivuilla 4.3.

7. Talous
Järvikankaalla sovittu puhelinneuvottelu Nordean kanssa tilinkäyttöoikeuksien siirtämiseen liittyen.

8. Tapahtumat

Ekskuja suunnitteilla, niistä tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

9. Opintoasiat (tästä kohdasta alkaen kokouksen puheenjohtajana Malin)
Peltola lupaa tiedustella sähköpostilistalla, olisiko tänä keväänä kiinnostuneita Kriminologian teoria –tentin lukupiiriin.

Kurssien aikataulumuutokset herättäneet keskustelua, aiheesta laitettu palautetta eteenpäin.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous järjestetään 13.3. klo 16.30 Kaisa-talon ryhmätyöhuoneessa 4005. Jos mahdollista, otetaan oma kone mukaan.

12. Kokouksen päättäminen

Malin päätti kokouksen ajassa 16.58.

Desistanssin hallituksen kokous 23.1.2019

Desistanssi RY kokous
Keskiviikkona 23.1.2019 Kaisa talo, Ryhmätila 4042 Klo 16:30
Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Tiina Malin, Annukka Junni ja Inari Torppa

1. Kokouksen avaaminen
Järvikangas avasi kokouksen klo 16:45.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. Ilmoitusasiat
Desistanssin joulukuussa 2018 valittu uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran.

5. Yhdistysasiat

a. Toimintakertomuksen 2018 tilanne Vuoden 2018 toimintakertomus laadittava ennen helmikuun loppua, jotta sitä voidaan käyttää HYY:n piiriin haettaessa. Toimintakertomus myös laadittava ennen vuosikokousta. Vuosikokouksen ajankohta päätetään kohdassa 11. Vuoden 2018 hallituksen jäsenet tekevät tilannekatsauksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja kirjaavat, kuinka Desistanssi toimi vuonna 2018 suhteessa suunnitelmaan. Toimintakertomuksen deadlineksi sovittiin 31.1., minkä jälkeen se toimitetaan tarkastettavaksi vuoden 2018 toiminnantarkastajille Maiju Tanskaselle ja Chris Carlingille.

b. Toimintasuunnitelman 2019 laatimisen aikataulu Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 laaditaan vuoden 2018 toimintakertomuksen perustella siten, että voimme nähdä kertomuksesta mitä on aiottu tehdä ja mistä voimme jatkaa vuonna 2019. Olemme jakaneet suunnitelman laatimisen hallituksen jäsenten kesken seuraavasti; Järvikangas käsittelee Desistanssin yleiset tavoitteet, vuoden 2019 toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet. Peltola kirjoittaa Desistanssin taloudesta vuonna 2019. Junni kirjoittaa työelämään ja kulttuuriin, tasa-arvoon ja ”muut asiat” liittyvistä tavoitteista. Malin kirjoittaa aiheesta ympäristö, opinnot ja suhteet muihin toimijoihin. Torppa kirjoittaa yhdistyksen tiedottamisesta.

c. HYY:n piiriin hakeminen HYY:n piiriin hakemisen takia on tärkeää saada sekä vuoden 2018 toimintakertomus, että 2019 toimintasuunnitelma valmiiksi, jotta voimme perustella HYY:lle avustuksen tarpeen yhdistykselle.

6. Talous ja varainkeruu

a. Tilinkäyttöoikeudet
Senja Peltolaa (taloudenhoitaja vuosina 2018 ja 2019) pyydetään lisäämään ainakin Järvikankaalle tilinkäyttöoikeudet.

7. Tiedotus
Järvikangas lisää Torpalle kirjoittajan oikeudet Desistanssin verkkosivulle, jotta sinne voidaan lisätä mm. Desistanssin pöytäkirjat.

8. Tapahtumat

a. DocPoint Desistanssi osallistuu Helsingin dokumenttielokuvafestivaaleille sunnuntaina 3.2. klo 18:15. Valitsimme elokuvaksi What You Gonna Do When the World’s on Fire? – elokuvan yhteisellä äänestyksellä Facebook-ryhmässä Desistanssi Goes DocPoint.

b. Muut tapahtumat

i. Vuodelle 2019 suunniteltavat ekskursioiden mahdollisuudet monet; kyberrikoskeskus, vankila, THL, yksityiseen turvallisuusalan yritys…? Mahdollisuutta vierailla KRP:ssä tutkitaan. Koska turvallisuuspäälliköitä on jokaisella alalla, täytyy kartoittaa myös osallistujien kiinnostus ja käyntien mahdollisuus. Ekskursioiden pääsääntöisenä tarkoituksena on tutustua kriminologeja kiinnostaviin työtehtäviin ja aloihin, ja samalla verkostoitua ja päästä mainostamaan tulevaisuuden työnantajille kriminologian maisteriohjelmaa Helsingin yliopistossa.

ii. Vuodelle 2019 on suunnitteilla KRIMO:n järjestämä superverkostoitumistapahtuma. Siitä tiedotetaan desistanssilaisia, kun saadaan asiasta lisätietoa.

iii. Kriminologian opintosuunnan mainostaminen yhteishaun aikana ja myös sisäisen haun aikana.

9. Opintoasiat
Vuonna 2018 suunniteltiin lukupiiriä liittyen kurssiin Kriminologian teoria. Lukupiiri ei toetutunut vähäisen osallistujamäärän takia, mutta se järjestetään kevään 2019 aikana.

10. Muut esille tulevat asiat
Desistanssin sähköpostilistan jäsenmäärä noussut, tilaajien määrä on nyt 14 henkilöä. Jäsenrekisterin ylläpitäjä on edelleen viime vuoden hallituksen varapuheenjohtaja, uudeksi ylläpitäjäksi päivitetään mahdollisimman pian Malin, jotta vuoden 2019 hallitus on perillä yhdistyksen jäsenmäärästä.

11. Vuosikokousten ajankohdasta päättäminen
Vuosikokouksen päivämääräksi ehdotetaan joko keskiviikko 6.2. tai torstai 7.2. klo 16:30. Kutsu kokoukseen ja kokouksen esityslista toimitetaan vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta Desistanssin jäsenille.

12. Kokouksen päättäminen
Järvikangas päätti kokouksen klo 17:24.

Mikä Desistanssi ry?

Desistanssi ry on vuonna 2018 perustettu Helsingin yliopiston kriminologian opiskelijoiden järjestö. Järjestön toimintaan ovat tervetulleita kaikki kriminologiasta kiinnostuneet opiskelijat pääaineesta riippumatta. Järjestämme jäsenillemme muun muassa illanviettoja, työelämävierailuja, lukupiirejä ja keskustelutilaisuuksia kriminologisiin teemoihin liittyen. Neuvomme mielellämme myös kriminologian opintoihin liittyvissä asioissa. Tervetuloa mukaan Desistanssi ry:n toimintaan! Aloita liittymällä jäseneksi ja tilaamalla sähköpostilistamme. Ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen vaikkapa sähköpostitse.

 

Desistanssi rf är ämnesföreningen för kriminologistuderande vid Helsingfors universitet. Föreningen grundades år 2018. Alla som är intresserade av kriminologi är välkomna att delta i Desistanssis verksamhet. Vi ordnar varierande program för våra medlemmar: till exempel samkväm, företagsexkursioner, litteraturcirklar och diskussioner kring kriminologiska ämnen. Vi hjälper också gärna till med frågor om studier i kriminologi. Eftersom vårt magisterprogram är finskspråkigt , ordnas majoritet av kurser på finska. Trots det har man rätt att skriva sina kursarbeten på svenska. Desistanssi tjänar sina medlemmar på båda inhemska språk. Så välkommen att delta i Desisstanssis verksamhet! Du kan börja med att bli medlem och prenumerera på vår e-postlista. Kontakta styrelsen gärna till exempel via e-post.

 

Desistanssi ry is the student organisation for students of criminology at the University of Helsinki. The organisation was founded in 2018. Everyone interested in criminology are welcome to participate in our activities. We organise socials, work life excursions, book clubs and exam preps as well as discussions about criminological phenomena. We are pleased to advise you in any questions you may have about studying criminology. Unfortunately, as our master’s programme is in Finnish, most of the courses are held in Finnish. Nevertheless, you are welcome to participate in Desistanssi ry’s activities! You can start with becoming a member and joining our mailing list. Don’t hesitate to contact our board members e.g., via e-mail.

Desistanssin hallituksen kokous 2.11.2018

Desistanssi ry:n hallituksen kokous

Aika: pe 2.11.2018 klo 16.30

Paikka: Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Annukka Junni, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen

 

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen klo 16.35.

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

 

4. Ilmoitusasiat

Keskustellaan vielä toimintasuunnitelmasta ja hallitusesittelyistä. Sovitaan että ne käydään täydentämässä niin, että ovat valmiita 9.11. Lisäksi sovitaan esittelyn yhteyteen laitettavan kuvan ottamisesta alustavasti 7.11.

 

5. Talous ja varainkeruu

Tilin avaamisprosessi edelleen käynnissä, asia kuitenkin hoidossa.

Tanskanen hoitaa kangaskassiasiaa eteenpäin. Suunnitellaan viikonlopun aikana mahdollisia teksti-ideoita kassiin ja keskustellaan tästä myös 7.11. Tämän jälkeen saadaan toivottavasti tilaus vetämään.

 

6. Tiedotus

Tanskanen lupaa kirjoittaa englanninkielisen lyhyehkön esittelytekstin Desistanssin nettisivuille.

 

7. Tapahtumat

Heunille ei sovi ekskursio marraskuussa, vierailusta on sovittu joulu-tammikuussa. Tarkemmasta päivästä vielä neuvotellaan.

Vaalikokous ja pikkujoulut sovitaan järjestettäväksi perjantaina 7.12. Sovitaan, että tästäkin aiheesta keskustellaan 7.11. ja kaikki koittavat suunnitella sopivaa paikkaa.

Leffailta myös suunnitelmissa tämän vuoden puolella.

 

8. Opintoasiat

Lukupiiri Kriminologian teoria -tenttiin 19.11. Peltola järjestää.

 

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Sovitaan että päätetään ajasta myöhemmin.

 

11. Kokouksen päättäminen

Tanskanen päätti kokouksen ajassa 17.47.