Desistanssin hallitus

Desistanssin hallituksen jäsenet ovat:

Maiju Tanskanen, puheejohtaja, maiju.tanskanen@helsinki.fi

Aino Jauhiainen, varapuheenjohtaja, aino.jauhiainen@helsinki.fi

Senja Peltola, taloudenhoitaja, senja.peltola@helsinki.fi

Tiina Malin, sihteeri, tiina.malin@helsinki.fi

Inka Järvikangas, tiedottaja, inka.jarvikangas@helsinki.fi

Annukka Junni, työelämä- ja kulttuurivastaava, annukka.junni@helsinki.fi

 

Desistanssi hyväksyy uusia jäseniä hallitukseen järjestön hallituksen kokouksissa. Tervetuloa mukaan Desistanssin hallitukseen!

Tietoa Desistanssin toiminnasta

Desistanssin tiedotusta hoidetaan sähköpostilistalla ja Desistanssin facebook-ryhmässä.

Desistanssin jäsenille tarkoitetun facebook- ryhmän löydät täältä: https://www.facebook.com/groups/2183338278596337/

Desistanssin postituslistalle voit liittyä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Kirjoita viestin tekstikenttään seuraavanlainen viesti:

subscribe desistanssi-ry oma.nimesi@helsinki.fi

Viestiin ei tarvitse lisätä otsikkoa. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistussähköpostiviestin listalle liittymisestä. Seuraa viestin ohjeita.

Listalta voit erota lähettämällä viestin

unsubscribe desistanssi-ry oma.nimesi@helsinki.fi

samaan majordomo@helsinki.fi- osoitteeseen. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä listan ylläpitäjään owner-desistanssi-ry@helsinki.fi.

HY:n Helpdeskin ohjeet sähköpostilistoille liittymisestä ja niiltä eroamisesta löydät täältä: https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/majordomo-sahkopostilistojen-peruskaytto

Hallituksen kokous 29.8.2018

Desistanssi ry:n hallituksen kokous

Aika: ke 29.8.2018 klo 17
Paikka: Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37
Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen kello 17.15.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Tanskanen käynyt Janne Kivivuoren kanssa sosiaalitieteiden maisteriohjelman uusien iltapäivässä 29.8. ”esittäytymässä”, jonka jälkeen yksi kriminologian uusi opiskelija ottanut yhteyttä. Hän on kiinnostunut liittymään hallitukseen.

5. Hallituksen järjestäytyminen
Kaikille omat vastuualueensa ovat selviä. Sovittiin myös, että kiinnostusta hallitukseen liittymiseen osoittanut Annukka Junni voidaan ottaa hallitukseen mukaan.

Peltola pohtii, pitäisikö jonkun hallituksessa olla ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava. Tästä ehditään sopia vielä ennen HYY:n toiminta-avustusten hakua alkuvuonna 2019, joten asialla ei ole kiire / se saattaa siirtyä seuraavalle hallitukselle.

6. Yhdistyksen perustamiseen liittyvät asiat
Desistanssi ry on juuri kokouspäivänä 29.8. virallisesti rekisteröity yhdistykseksi yhdistysrekisteriin.

HYY:n piiriin hakemista varten tarvitaan toimintasuunnitelma, budjetti, sekä lista jäsenistä. Lisäksi vähintään kymmenen jäsenistä on kuuluttava ylioppilaskuntaan. Asia onnistunee uusien opiskelijoiden aloitettua ja liityttyä mukaan.

Pohdimme tulisiko yhdistys viedä Kannunvalajien alle. Asiasta neuvoteltava Kannun kanssa, esimerkiksi joutuisimmeko ottamaan vastaan yleisten tilojen siivousvuoroja, jos emme niitä käyttäisi. Tämä on ajankohtaista vasta kun Desistanssi on HYY:n piirissä.

7. Jäsenrekisteri
Tanskanen ehdottaa nettilomaketta yhdistykseen liittymiseen. Lomakkeen yhteydessä näkyisi rekisteriseloste, jossa infotaan liittyviä ihmisiä heidän henkilötietojensa säilyttämisestä. Jauhiainen lupaa selvittää asiaa tutkimuksen iltapäivään 4.9. mennessä, jos silloin liittyy porukkaa.
Lomakkeeseen tulisi ainakin järjestön säännöt, hyväksyntä siitä, että henkilön tiedot tallennetaan, liittyjän koko nimi, s-posti ja opiskelijanumero.

8. Talous ja varainkeruu
Peltola tutustunut tilin perustamiseen. Pankeista Nordea kuulostaa parhaalta (edullisimmalta) vaihtoehdolta. Pöytäkirjassa tulee olla päätös tilin avaamisesta, tilinkäyttöoikeudet, mitä palveluita avaaja saa liittää tiedon, yhdistysrekisteriote ja yhdistyksen säännöt.
Ensi kokouksessa voisi olla hyvä päättää asia, jotta lahjoitusten kerääminen olisi helpompaa.
Peltola ehdottaa yhteydenottoa HYY:hyn ja kyselyä siitä, olisiko järjestöavustuksia mahdollista saada jo ennen kevättä pakollisten menojen maksuun.

Varainkeruutavoiksi ehdotettu pullamyyntiä Krimossa, ”kolehtia” tutkimuksen iltapäivään, sekä
kriminologia-aiheista luennointia lukioihin (jos aiheesta mahdollisesti saisi korvausta). Sovimme, että kehittelemme lisää varainkeruuideoita ensi kokousta varten.
Toimintaan tulisi myös suunnitella joitain rahanlähteitä tulevaisuuteen, jotta HYY suhtautuisi paremmin.
Peltola lupaa lisäksi selvittää kirjan-/tilinpidon organisointia.

9. Tiedotus
Järvikangas on luonut Major domo- sähköpostilistan (desistanssi lista) ja lisännyt kaikki hallituksen jäsenet siihen. Hän selvittää, miten sinne postataan.
Järvikangas on luonut myös nettisivut: https://blogs.helsinki.fi/desistanssi-ry/
Hän lupaa selvittää muokkausoikeuksia sivulle, sekä huomioi että kaikki saavat ideoida sivun taustakuvaa. Nettisivut eivät toimi aktiivisena tiedotuskanavana, mutta sinne voi laittaa esimerkiksi tulevat ja menneet tapahtumat -sivun, sekä kokouspöytäkirjat ja hallituksen esittelyn.
Aktiivisempaan viestintään Järvikangas aikoo luoda Desistanssille suljetun Facebook-ryhmän.

Tanskanen huomioi, että tarvitsemme logon ja Malin ehdottaa logon suunnittelukilpailua. Tämä aiotaan toteuttaa.

10. Tapahtumat
Desistanssi esittäytyy uusien opiskelijoiden kriminologisen tutkimuksen iltapäivässä 4.9.
Tanskanen lupaa valmistella yleisen esityksen tilaisuuteen. Muutkin hallituksen jäsenet esittelevät itsensä, paitsi Malin, joka joutuu poistumaan ennen sitä.
Tanskanen ja Jauhiainen hoitavat tarjoilut paikalle.

Sovitaan, että järjestetään sekä tutkimuksen iltapäivän jälkeen, että myöhemmin jokin yhteinen tutustumis-/hengausilta. Myöhäisemmäksi ajankohdaksi sovittu torstai 13.9., alustavasti Tanskasen luona klo 18 alkaen. Järvikangas tiedottaa uusia opiskelijoita asiasta.

Muina tapahtumaideoina on tullut keskusteluillat liittyen rikossarjoihin, podcasteihin tai elokuviin. Mahdollisuutena myös leffailta + keskustelu. Toinen ehdotus on lukupiiri, potentiaalisena aiheena ainakin kriminologinen teoria -tenttiin liittyvä kirjallisuus. Tämä toiveena jo syksyllä, seuraavassa kokouksessa voitaisiin päättää päiviä. Lisäksi aikomuksena on järjestää pikkujoulut ja vaalikokous joulukuussa.

Tavoitteena on myös jonkin ekskursion järjestäminen syksyn aikana, mahdollisia kohteita voisivat olla KRP, Supo, Rise tai HEUNI. Infotilaisuutta kriminologian työllistyvyydestä ja jatko-opinnoista on myös toivottu, siellä voisi olla puhujina henkilökuntaa ym. Muutakin opintoihin liittyvää edunvalvontahommaa olisi hyvä olla.

11. Muut esille tulevat asiat
Keskustelemme halukkuudestamme ylläpitää blogia nettisivuilla. Ainakin sinne voisi luoda blogivälilehden. Jauhiainen ehdottaa, että sivuille voisi linkata omia kriminologia-aiheisia esseitä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin luoda yksityinen drive tätä varten.
Keskustellaan myös siitä, että lisätään hallituksen driveen jo luotuja dokumentteja (säännöt, rekisteriseloste, kokouksen pöytäkirjat ym.).

12. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Seuraava kokous sovitaan järjestettäväksi 13.9. klo 16.30 alkaen puheenjohtaja Tanskasen luona.

13. Kokouksen päättäminen
Tanskanen päättää kokouksen 18.55.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Desistanssi ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä 30.08.2018.    Viimeisin muutos 30.08.2018

Rekisterinpitäjä

Kriminologian opiskelijoiden yhdistys Desistanssi ry (Desistanssi)

 Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Sihteeri: Tiina Malin (tiina.malin@helsinki.fi)

Puheenjohtaja: Maiju Tanskanen (maiju.tanskanen@helsinki.fi)

Varapuheenjohtaja: Aino Jauhiainen (aino.jauhiainen@helsinki.fi)

Rekisterin nimi

Desistanssi ry:n jäsenrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenien yhteystietoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  1. Nimi
  2. Opiskelijanumero
  3. Sähköpostiosoite
  4. Opiskelun aloitusvuosi
  5. Koulutusohjelma ja pääaine
  6. Puhelinnumero
  7. HYY:n jäsenyys

Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja. Kun henkilö lakkaa olemasta yhdistyksen jäsen, hänen tietonsa poistetaan välittömästi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä verkkolomakkeilla.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muille tahoille tietoja ei luovuteta.

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

* Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai

* Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien suojauksessa noudatetaan vakavaa huolellisuutta. Tietoja säilytetään tällä hetkellä ainoastaan sähköisessä muodossa, ja mikäli tulevaisuudessa tulisi tarve paperiselle materiaalille, ne säilytettäisiin lukkojen takana. Tietoja säilytetään tällä hetkellä luotettavalla kolmannen osapuolen palvelimella, ja siihen on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin tallennetulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä ja tietojensa kokonaan pyyhkimistä rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin muutoksia, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyytäjälle Desistanssi ry:n osalta EU:n tietosuoja-asetuksissa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.