Työelämävierailu Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistolle 30.1.

Desistanssi besökte Helsingfors byrå för samhällspåföljder på 30.1.2020.

Desistanssi organised a working life excursion to Helsinki Community Sanctions Office on 30 January 2020.

Desistanssi vieraili Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistolla 30.1.2020. Vierailulle osallistui seitsemän desistanssilaista. Meidän lisäksemme paikalla oli myös kuusi sosionomiopiskelijaa Diakista. Idea ekskursiolle tuli entiseltä puheenjohtajaltamme, opintojaan viimeistelevältä Inka Järvikankaalta. Toimistolla meidät otti vastaan rikosseuraamusesimies Laura Neilick.

Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto vastaa yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanosta ja seuraamusselvitysten laatimisesta Helsingin kaupungin alueella sekä siviilistä vankilaan rangaistuistaan suorittamaan lähtevien rangaistusajan suunnittelusta ja sijoitusesityksistä koko Uudenmaan alueella. (lähde: rikosseuraamus.fi).

Vierailun aluksi meille esiteltiin Suomen seuraamusjärjestelmää. Seuraamusjärjestelmän tunteminen on kriminologille tärkeää. Rikollisuuden syiden lisäksi kriminologiahan tutkii myös reaktioita rikollisuuteen, josta kriminaalipolitiikka on vain yksi esimerkki. Seuraamusjärjestelmän esittelyn lomassa ja vierailulla muutenkin opimme paljon ammattijargonia: AEV (=aikuisten ehdollisen vankeuden valvonta), ERN (=nuorten ehdollisen vankeuden valvonta), valra (=valvontarangaistus), EAV (=ehdonalaisen vapauden valvonta), YKP (=yhdyskuntapalvelu)…

Keskeinen osa työtä on erilaisten ohjelmien toteuttaminen. Esimerkkejä ohjelmista, joilla pyritään mm. vaikuttamaan dynaamisiin riskitekijöihin (päihteiden käyttö, rikosmyönteiset asenteet, koulutus jne.), ovat Suuttumuksen hallinta, Viisi keskustelua muutoksesta, Uusi suunta ja Kalterit taakse. Suosittelen kaikkia tutustumaan kyseisiin ohjelmiin. Suurin osa tällaisista ohjelmista perustuu kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin. Tällaisten ohjelmien arviointitutkimus voisikin olla hyvä aihe maisterintutkielmalle. Monelle kriminologian opiskelijalle tuttu nimi Sasu Tyni on erityisesti perehtynyt erilaisten ohjelmien vaikuttavuuksien tutkimiseen, ja häntä haastatellaankin usein mediassa aiheen tiimoilta (ks. esim. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006318262.html).

Millaisia uramahdollisuuksia yhdyskuntaseuraamustoimistolla on? Pääseekö toimistolle töihin vain, jos opiskelee rikosseuraamusalan sosionomiksi? Vastaus tähän on ei! Työhön ei ole muita muodollisia pätevyysvaatimuksia kuin korkeakoulututkinto ja kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukainen osaaminen. Sosiaalialat painottuvat työntekijöiden taustoissa. Jos haluat harjoitteluun, ota yhteyttä apulaisjohtaja Anneli Karjalaiseen (@om.fi). Vierailulle osallistunut, toimistolla nyt harjoittelussa oleva sosionomiopiskelija neuvoi, että harjoittelupaikkaa kannattaa hakea ajoissa. Hän haki paikkaa jopa vuoden etuajassa. Harjoittelu on palkaton. Harjoittelun jälkeen on kuitenkin mahdollista päästä sijaistamaan myöhemmin. Esimerkiksi tällä hetkellä toimistolla on hieman pulaa sijaisista ja heillä on tiedossa muutamia virkavapauksia. Harjoittelu antaa hyvän pohjan, sillä silloin työhön opastetaan ja talon tavat tulevat muutenkin tutuiksi. Työelämävastaava vinkkaa, että kiinnostaviin työnantajiin kannattaa aina olla yhteydessä avoimilla hakemuksilla. Kiinnostus rikosseuraamusalaa kohtaan on välttämätöntä. Neilick painotti myös, että on tärkeää, että oma elämä on tasapainossa, mikäli ala kiinnostaa.

Lopuksi pääsimme myös haastelemaan Neilickiä tämän omasta työstä. Neilick on opintotaustaltaan sosionomi. Ennen vakivirkaa hänellä oli takanaan useita määräaikaisuuksia. Neilick pitää työstään, sillä se on monipuolista ja positiivisella tavalla haastavaa ja vaihtelevaa. Työ ei ole kyynistänyt Neilickiä, vaan hän näkee jokaisessa asiakkaassaan hyvää. Välillä hän kantaa asiakkaistaan huolta, mutta hyvät kollegat auttavat työssä jaksamisessa.

Tekstin on ennen julkaisua tarkastanut Laura Neilick.

Terveisiä DocPointista – Tarkastelussa dokumenttielokuva Sunless Shadows

Desistanssin vuoden 2020 ensimmäisessä (ja toivottavasti ei viimeisessä) kulttuuritapahtumassa suunnaksi otettiin Helsingin dokumenttielokuvafestivaalit. Tuona sateisena keskiviikkoiltana 29.1 Cinema Orionin DocPoint-näytökseen kokoontui seitsemän hengen ryhmä. Meidän lisäksemme näytöstä oli tullut katsomaan muutama muukin, toisin sanoen teatteri oli tupaten täynnä. Kuvien ottaminen ei tuntunut kovin luontevalta suuressa väkijoukossa ja senpä takia niitä ei tässä kirjoituksessa esiinny.

 

Iranilaisen Mehrdad Oskouein dokumentti Sunless Shadows tarkastelee iranilaisten nuorten naisten elämää nuorisovankilan muurien sisäpuolella. Nämä naiset ovat tuomittuina osallistumisesta isänsä, miehensä tai lankonsa murhaan. Dokumentti on osin toteutettu käyttäen asetelmaa, jossa naiset voivat avautua yksityisesti kameralle toimintansa seurauksista ja syistä sekä ilmaista suruaan ja toiveitaan niin, että kukaan ei heitä siihen johdattele. Kamera myös toimii väylänä puhua tuonpuoleisessa oleville uhreille. Osa videoviesteistä suuntautuu tuomittujen avunantajille, äideille, jotka ovat samaan aikaan vankilassa odottamassa päätöstä omasta kuolemantuomiostaan.

Verrattuna äitien synkkään tilanteeseen tuomittujen nuorten päivittäinen elo näyttää melkeinpä huolettomalta: asuintiloissa on avoin iso huone kerrosvuoteineen sekä luokkahuone. Alueella on vihreä piha, jossa saattaa nähdä juoksentelevan erittäin suloisia ankanpoikasia ja kuulla lintujen visertävän. Nuoret naiset hyppivät pihalla ruutua ja sisätiloissa he pelaavat erilaisia seurapelejä, leikittäen välillä pikkuvauvaa. Ainakin yksi naisista yrittää suorittaa yliopisto-opintojaan. Katsojana sitä päätyi usein muistuttamaan itseään siitä, mikä tausta näillä ihmiskohtaloilla todella on; nuoret naiset ovat kodeista, joissa perheen isä pahoinpitelee perhettään.

Kontrasti sivustakatsojan perspektiivistä kuvatun materiaalin ja yksityisten videotunnustusten välillä on huomattava. Nuoret käyvät suorasukaisia ja leikkisiä keskusteluja, joskus hymyillen ja nauraen murhista puhuessaan. Havaittavissa on vahva, tukea antava side nuorten naisten välillä, mutta myös voimakkaat kannanotot ja erimielisyydet nousevat esiin keskustelujen aikana. Puhuessaan omista oikeuksistaan ja kiistellessään siitä, kuinka miehen tulisi käyttäytyä naista kohtaan, yksi nuorista nostaa esille sen, kuinka miehensä hakkasi häntä. Jonkun vastaus tähän on ”hän ansaitsi sen (pahoinpitelyn)”. Toinen liittyy keskusteluun mukaan toteamalla: ”Miksi tapoit hänet? Miksi et tappanut itseäsi? Niin olisit vapauttanut itsesi.”

Yksityisten nauhoitusten tempo on hillitympi, hiljentyneempi. Naiset puntaroivat omia tekojaan, välillä kyynelehtien; he pyytävät anteeksi, osoittavat katumusta “Se, mikä olit, ei oikeuttanut meitä tappamaan sinua”. He toivovat perheilleen kaikkea hyvää, ikävöivät sekä etsivät vastauksia ja esittävät kysymyksiä kuolleille omaisilleen ”Miksi muutuit? Miksi ajoit meidät tähän tilanteeseen?” Vaikutti siltä, että osa koki toimintansa velvollisuutena, murha oli ainoa tapa suojella perhettä. Tytärten ja äitien välinen suhde ja äidin merkitys kunkin naisen elämässä korostuu vahvasti videonauhoituksissa ja naisten vieraillessa äitiensä luona vankilassa. Tämä tunneside tulee ilmi myös äitejä haastateltaessa: ”Palaisin siihen (elettyyn) helvettiin ollakseni yhdessä lasteni kanssa.”

Haastattelijan ja haastateltavan välisessä keskustelussa vastaustyyli esitettäviin kysymyksiin vaihtelee filosofisen pohdiskelevasta suhteellisen passiiviseen. Nuoret ovat uupuneet kohtaamiinsa vastoinkäymisiin tai ehkä samat kysymykset on ehditty esittää jo niin monta kertaa, että vastausta ei tarvitse enää miettiä. Ja onhan omille ajatuksille ja tilanteen prosessoimiseen varmasti ollut aikaa tuomiota istuttaessa. Haastattelukysymyksistä mieleen parhaiten jäi kaksi, joista ensimmäinen kuuluu näin: ”Onko tappaminen helppoa?” Yhden vastaajan mukaan välittömästi teon jälkeen ei tunne mitään. Sitä seuraa helpotus piinaavan tilanteen poistumisesta ja iloitseminen kostosta. Katumus tulee myöhemmässä vaiheessa, kun tekonsa seuraamukset alkaa vasta kunnolla ymmärtämään.

”Mikä ajaa tällaiseen tekoon? Mikä saa ihmisen tappamaan läheisensä?” Vastaus tähän kysymykseen tuli eräältä nuorelta lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Ei tukea yhteisöstä tai perheestä.” Samainen henkilö jatkoi todeten, että ehkä isänsä koki yhteisön aiheuttamaa painetta, mikä muutti tämän käytöksen vihamieliseksi. Oli mielenkiintoista havaita, kuinka jo yhden puheenvuoron perusteella kokonaisuutta voitaisiin lähteä tarkastelemaan sekä sosiaalisen kontrollin teorian että paineteorian kautta. Yhteiskunnan asettamat odotukset ja vastoinkäymiset omassa elämässä voivat aiheuttaa painekasauman, joka sitten purkautuu joissain yksilöissä esimerkiksi väkivaltaisen käyttäytymisen muodossa. Ihmiset usein tukeutuvat rikollista käyttäytymistä ehkäiseviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kuten ihmissuhteisiin, työhön ja paikallisyhteisöön. Yksi nuorista kertoi, kuinka isä oli hakannut häntä ja perhettään verille ja murtumille. Kun nainen oli tästä paennut poliisilaitokselle kertomaan tapahtuneesta, tälle oli todettu kutakuinkin seuraavalla tavalla: ”Miksi isä löisi tytärtään syyttä, olet varmasti tehnyt jotain ansaitaksesi sen. Mene pois äläkä enää tule tänne tuollaisten syytösten kanssa.” Sosiaalinen kontrolli voidaan jakaa viralliseen, viranomaisten toteuttamaan valvontaan sekä epäviralliseen kontrolliin, kirjoittamattomiin normeihin, joita tulisi noudattaa. Löytyykö tällaista kontrollia kuvatusta asetelmasta?

Entä voitaisiinko ajatella, että murhaan johtanut päätös onkin opitun käyttäytymismallin aiheuttamaa? Yksi naisista oli mennyt naimisiin 12-vuotiaana, paeten näin vanhempiensa välinpitämätöntä kasvatusta. Mies kuitenkin osoittautui pahemmaksi, käyttäytyen väkivaltaisesti nuorta vaimoaan kohtaan. Nyt mies on kuollut. Olisiko tässä käynyt niin, että se, mitä on paennut koko ikänsä tulikin lopulta osaksi omaa henkilökohtaista ajatusmaailmaa; väkivaltaan voi vastata vain väkivallalla?

Naisten välisen keskustelutuokion kiihtyessä yksi nuorista totesi, että syy ei ole heissä, he eivät ole murhanneet ketään. Yhteiskunta ja siinä toimiva järjestelmä on se, joka tulisi tuoda vastuuseen. Tästä mieleen palautui neutralisaatioteoria, tutkimusmalli siitä, miten rikolliset selittävät rikoksiaan itselleen ja muille. Tehty rikos pyritään oikeuttamaan selittelyllä, joka voi ilmetä vetoomuksena siitä, että syyttävät tahot olisivat moraalisesti väärässä ja täten heillä ei ole oikeutta tuomita tekoa. Toki tässä yhteydessä voisi väittää, että ympäristössä, jossa pahoinpitely koetaan oikeutetuksi tai sitä katsotaan läpi sormien, ei tällainen vetoomus ole täysin tuulesta temmattu. Onko siis ihmishengen riisto ainoa ratkaisu turvallisen elämän takaamiseksi? Siihen minulla kirjoittajana ei ole kykyä vastata.

Useampi nuorista toteaakin, että elämä on turvallisempaa ja rauhallisempaa laitoksen seinien sisällä kuin niiden ulkopuolella. Vapautuminen ja irtautuminen tästä ristiriitaisesta, mutta vertaistukea antavasta yhteisöstä päätyikin yhden nuoren osalta surullisesti. Muuri, joka erottaa naiset muusta maailmasta toimiikin osaltaan tämän suljetun naisyhteisön eräänlaisena pakohuoneena, suojelevana voimana tuossa sukupuolia poliittisesti ja hierarkkisesti voimakkaasti eriyttävässä yhteiskunnassa.

 

Desistanssin hallitus 2020

Desistanssi ry:n hallitus / Desistanssi rf:s styrelse / Desistanssi ry’s Board 2020

Kuvassa ylhäällä vasemmalta oikealle: Mirva Laakkonen, Annukka Junni, Henriikka Veid. Alhaalla vasemmalta oikealle: Hanna Saari, Katri Kärkkäinen ja Joona Mäkelä. Kuvasta puuttuu Anna Raeste.

Hallituslaiset, yhteystiedot ja vastuualueet on lueteltu alla. Koko hallitukseen saat yhteyden os. desistanssi-hallitus[at]helsinki.fi. Vastaamma viesteihisi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Katri Kärkkäinen (katri.h.karkkainen[at]helsinki.fi), puheenjohtaja / ordförande / president.

Anna Raeste (anna.raeste[at]helsinki.fi, varapuheenjohtaja & ympäristövastaava / vice ordförande & miljöansvarig

Mirva Laakkonen (mirva.laakkonen[at]helsinki.fi, sihteeri / sekreterare / secretary

Joona Mäkelä (joona.x.makela[at]helsinki.fi), taloudenhoitaja / skattmästare / treasurer 

Annukka Junni (annukka.junni[at]helsinki.fi, työelämävastaava / arbetslivsansvarig / working life coordinator 

Hanna Saari (hanna.saari[at]helsinki.fi, kulttuuri- ja yhdenvertaisuusvastaava / kultur- och jämlikhetsansvarig / culture & equality coordinator 

Henriikka Veid, (henriikka.veid[at]helsinki.fi, opinto- ja yhteistyövastaava / studie- och samarbetsansvarig / study & in charge of general cooperation.

Desistanssi ry vaalikokous keskiviikkona 27.11.2019

Desistanssin vaalikokous kokous, ke 27.11.2019. Klo 17:00. Marian Helmi, Kruununhaka.

Läsnäolijat: Senja Peltola, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Inari Torppa, Katri Kärkkäinen, Mirva Laakkonen, Joona Mäkelä, Hanna Saari, Henriikka Veid, Anna Raeste, Annukka Junni.

Esityslista

 1.  Kokouksen avaaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:14
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Järvikangas
 4. Valitaan kokouksen sihteeri
  • Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Torppa
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • Tarkastajiksi valittiin Kärkkäinen ja Raeste
 6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  • Ääntenlaskijoiksi valittiin Peltola ja Malin (klo 17:25, kun äänestettiin varapuheenjohtajasta).
 7. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  • Hyväksyttiin yksimielisesti.
 8. Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisestä päättäminen
   • Hyväksytään yksimielisesti.
 9. Uuden hallituksen valinta 
  • Puheenjohtaja: Katri Kärkkäinen
  • Varapuheenjohtaja: Kaksi ehdokasta, joten äänestys järjestettiin. Tulokset 17:34. Varapuheenjohtajaksi valittiin äänin 6-5: Anna Raeste.
  • Rahastonhoitaja: Joona Mäkelä
  • Sihteeri: Mirva Laakkonen
  • Työelämävastaava: Annukka Junni
  • Opinto- ja yhteistyövastaava: Henriikka Veid
  • Kulttuurivastaava: Hanna Saari
  • Yhdenvertaisuusvastaava: Hanna Saari
  • Ympäristövastaava: Anna Raeste
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
  • Sovitaan kevätkokouksen aika yhdessä, missä käsitellään toimintakertomus ja vanha hallitus saa vastuuvapauden: Ke 22.1.2020 klo 17.
 11. Kokouksen päätös
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 17:53

Desistanssi ry:n hallituksen kokous keskiviikkona 30.10.2019

Desistanssin hallituksen kokous ke 30.10.2019
Läsnäolevat: Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Annukka Junni ja Inari Torppa

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  • Lukupiiri lisätty tapahtumiin.
 4. Ilmoitusasiat
  • Radiohaastattelu pyyntö YLE:n ”Ammattina rikos”. Malin vastannut ja kysynyt lisätietoja. Junni ja Malin ovat yhteydessä toimittajaan.
  • Suomen kriminologinen yhdistys järjestää Antti Latvalan luennon 9.12. klo 17. Tilaisuus avoin, mutta pitää ilmoittautua. Tilaisuudesta lähetetty sähköposti. Jos tulee paljon Desistanssilaisia, voidaan järjestää yhteislähtö. Tästä lisätietoa sähköpostilistalle marraskuun aikana. Junni tekee Facebook-tapahtuman tästä.
  • Lainsäädäntö läpinäkyväksi -tapahtuma, 26.11. Tiinalta lisätietoa myöhemmin.
 5. Järjestöasiat
  • Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen vieminen hallituksen kokoukseen.
   • Hyväksytään ja päätetään viedä yhdistyksen kokoukseen hyväksyttäväksi. Kunhan hyväksytty, julkaistaan sivuilla ja tiedotetaan asiasta vielä erikseen.
  • Haalarimerkki-ideointi ja tilauksesta päättäminen.
   • Annukan ideat, “Ammattina rikollisuus”, “True crime is life”.
    • Teksti pyöreän muotoiseen merkkiin. Otetaan 50 kpl 64mm merkkejä. Tarjouspyyntö lähetetty promler.fi kautta. Pinkki tausta, missä tekstinä ”true crime is life”
  • 2019 toimintakertomuksen valmistelun aloittaminen
   • Google docsissa viime vuoden toimintakertomus. Jokainen valmistelee tekstin omista vastuualueista, Järvikangas hoitaa yleisen ja auttaa myös Malinin osioiden kanssa. Deadline tälle asetetaan myöhemmin, mutta luodaan pohja ja aloitetaan kertomuksen kirjoittaminen jo yhdistyksen kokoukseen mennessä, vaikkei sitä käsitelläkään silloin. Voidaan lisätä tapahtumia vielä loppuvuodesta. Aloitetaan valmistelu ja ennen yhdistyksen kokousta tarkistetaan, millä mallilla asia on.
 6. Talous
  • Taloustilanne ja pikkujouluhankinnoista päättäminen
   • HYY:ltä lisätoiminta-avustus, toukokuussa 113e ja lokakuussa 87e. Tarkistetaan TAHLOsta miksi lokakuun tuki tullut. Tililtä menoja nimenmuutokset ja tilinhoitomaksut. Maksetaan merkit suoraa tililtä(?) ja sitten jää vielä 30e pikkujouluihin.
  • 2019 tilinpäätöksen valmistelun aloittaminen
   • Peltola tai Järvikangas ei pääse tällä kertaa HYY:n tilinhoidon kurssille. Peltola saa tarvittaessa apua Järvikankaalta ja he hoitavat tämän yhdessä.
 7. Tapahtumat
  • Menneet: excu Kriminologiseen kirjastoon, lukupiiri 4/5 järjestetty
   • 7 osallistujaa kirjastossa ja melkein kaikki lainasivat sieltä jotain. Ystävällistä neuvontaa ja sieltä kannattaa kysyä myös, jos tarvitsee artikkeleita, mihin välttämättä HYY:llä ei ole pääsyä.
  • Tulevat: excu THL:ään, pikkujoulut
   • Excu THL:ään pe 22.11. 9-11. Stydi laittaa tiedon Annukalle. Pikkujoulut järjestetään.
  • Yhdistyksen vaalikokouksen ja pikkujoulujen valmistelu
   • Tila varattu, Domma kokoukselle, (Junni poistui 18:12) ja sitten pikkujoulut järjestetään muualla, 27.11. Peltola pyytää tarjouksen Punavuoressa sijaitsevasta ravintolasta ja pitää meidät ajantasalla. Jos ei vastausta ensi ke, niin kokous on joko täällä (Kaisassa) tai Barrikaadilla.
  • Helsingin yhdyskuntaseuraamusexcu tammikuussa?
   • Sovittu alustavasta, ehdotti to 23.1. klo 9-11. Järvikangas vahvistaa tämän, kysyy samalla kuinka isot tilat siellä ovat, jotta osataan varautua osallistujamäärän puolesta. max. 15 osallistujaa. Esim. sosiaalityöntekijät voivat olla kiinnostuneita.
 8. Tiedottaminen
  • Gradugallerian ja harkkapaikkasivun tilanne
   • Järvikangas luonut sivut minne Malin voisi tehdä ainakin ja linkata Haaste-lehden artikkelin. Järvikangas kirjoittaa Kriminologisen yhdistyksen toiminnasta. Täytyy myös muistaa mainostaa, että opintopisteitä voi saada järjestötoiminnasta, Jannelta saa lisätietoja. Tapahtumien järjestäminen yms. 5.11. ja 3.12 KRITS:in tutustumispäivä. Jos Desistanssissa paljon kiinnostuneita, sinne voisi mennä yhdessä. Torppa kirjoittaa vankilahaastatteluista, prosesseista ja menetelmistä. Kuinka päässyt sinne yms.
  • Yhdevertaisuuspostaus ja ongelmatilannelomakkeen julkaiseminen
   • Postaus kunhan saadaan se hyväksyttyä yhdistyksen kokouksessa. Tilannelomake pitää myös kääntää ruotsiksi, Malin lähettää sen Torpalle käännettäväksi.
  • Pikkujoulu- ja vaalikokoustiedottaminen
   • Tiedotetaan ensi viikolla, to 7.11. ainakin s-postilistalla ja fb ryhmässä.
 9. Opintoasiat
  • Malin lähettää ensi viikolla uusille opiskelijoille sähköpostia Desistanssin vaalikokouksesta.
 10. Muut esille tulevat asiat
  • Ei muita esille tulevia asioita.
 11. Kokouksen päättäminen
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 18:37.

Desistanssi ry:n hallituksen kokous tiistaina 24.9.2019

Desistanssin hallituksen kokous
tiistai 24. syyskuu 2019 klo 17:00

Läsnäolijat: Inari Torppa, Inka Järvikangas, Annukka Junni, Tiina Malin, Senja Peltola, Anna Raeste.

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Todetaan myös, että Anna Raeste paikalla)
 3. Esityslistan hyväksyminen
  • Esityslistaan lisätty kriminologian lukupiiri (tapahtumat).
 4. Ilmoitusasiat
  • Suomen kriminologinen yhdistys on aloittanut toimintansa, tämän vuoden jäsenyys on ilmainen. Kaikki siis tervetulleita liittymään mukaan toimintaan. yhdistys@kriminologia.fi. kriminologia.fi löytyy lisätietoa ja voi liittyä jäseneksi. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään itsenäisyyspäivän jälkeisenä viikolla, ilmoitetaan lisää lähempänä.
 5. Järjestöasiat
   • Ongelmatilannelomake
    • Malin lähettänyt lomakkeen, lisätään vielä ruotsiksi samat asiat. Junni tai Torppa lähettää käännökset ruotsiksi Malinille. Samalla julkaistaan yhdenvertaisuussuunnitelma kotisivuille.
   • Yhdenvertaisuussuunnitelma
    • Kaikki hallituslaiset käy lukemassa sen ja kommentoidaan seuraavassa kokouksessa.
   • Ympäristöhaasteeseen osallistuminen
    • Desistanssi ei osallistu haasteeseen.
   • Ilmastolakko
    • Osallistumme erikseen omilla tahoillamme.
 6. Talous
  • Kangaskassien myynti
   • Järvikangas myynyt yhden kangaskassin, yhteensä myyty 6 kassia. Kangaskasseista postaus Facebookkiin -> Järvikangas tekee kuluvalla viikolla. Maliniin voi ottaa yhteyttä, jos haluaa ostaa kassin. Kasseja jäljellä 15kpl. Peltolalla viitenumerolista, jotta voidaan myös suorittaa maksu suoraa Desistanssin tilille. Peltola ja Järvikangas selvittävät myös jäsenmaksun perimistä uusilta jäseniltä.
  • Muu varainhankinta
   • Haalarimerkit tarjouksessa HYY:n jäsenille. Desistanssi miettii erilaisia malleja haalarimerkiksi – jokainen keksii pari ehdotusta ensi kokousta varten ja samalla päätetään, tilataanko merkkejä vai ei.
 7. Tapahtumat
  • Menneet:
   • Avajaiskarnevaalit 2.9.2019
    • Tapahtuma sujui hyvin. Karnevaaleissa saatiin ainakin kolme uutta jäsentä. Moni liittyi s-postilistalle ja yksi Verkko-kassi myyty.
   • Tutkimuksen iltapäivä
    • Melkein kaikki uudet opiskelijat tulivat paikalle tapahtuman jälkeen järjestetyille oluille (ainoastaan yksi puuttui). Yksi liittyi jäseneksi ja kaksi Facebook-ryhmän jäseniksi.
  • Seuraavat:
   • Leffaexcu
    • Huominen leffa, 4 hengen tapahtuma. Olennainen tapahtuma ensi vuoden järjestörahoituksen hakemista varten. Raeste poistui, 17:35.
   • Syksyn excut
    • Kriminologiselle kirjastolle ei vielä ehdotettu excu päiviä, mutta tullaan ehdottamaan esim pe 10.10. klo 10-12.
     Junni saanut yhteyden THL:ään. Sovittiin alustavasti, että tapahtumassa kerrotaan väkivaltaan liittyvästä tutkimuksesta ja minkälainen on tyypillinen päivä siellä. Järjestetään Stydin kanssa, Stydi hoitaa mainostuksen. Sovittiin, että järkätään marraskuussa 2019.
    • Konstruktio haluaisi järjestää excun KRIMO:on ja Desistanssi voisi olla kiinnostunut tulemaan mukaan.
     Tiedustellaan Tullilta mahdollisuutta tulla excursiolle sinne, mutta tapahtuma menee hallituksen jäsenten aikataulujen takia ensi vuodelle. Ollaan yhteydessä sinne vielä marraskuussa.
   • Pikkujoulut
    • Pyydetään Kontaktilta Weber-huonetta, mutta muutkin kelpaavat. Ehdotetaan 20. tai 21.11. ja 27. tai 28.11. Ei tarvita erillistä suunnittelukokousta pikkujouluja varten. Tiedottaminen tapahtuu heti, kun päivä ja tilat tiedossa. Lähetetään s-postilistalle viesti (Järvikangas) ja Facebook-tapahtuma (Junni). Mainostetaan myös valtsikan Facebook-ryhmässä. Ohjelmassa mm. rikosaiheinen tietovisa.
   • Kriminologian lukupiiri
    • 4 vastausta Peltolan aiemmin lähettämään kyselyyn. Piiri järjestetään tiistaisin viisi kertaa eri viikkoina klo 18. Alkaa 8.10. ja jatkuu seuraavat viisi viikkoa. Raesten kautta tiedustellaan mahdollisuutta mainostaa piiriä uusille kriminologian opiskelijoille. Tehdään vielä tapahtuma Facebookissa. Piirille varataan Kaisasta tilat. Tapahtumaa voi jakaa myös muille järjestöille (Kontakti, Konstruktio, sähköpostia listoille).
 8. Tiedotus
  • Gradugalleria ja tekstiä harjoittelusta. Kaikista excuista tehdään postaukset. Blogiin luodaan ”Tapahtumat” kansio/välilehti, missä kerrotaan mihin tapahtumiin ollaan osallistuttu, sekä lisätään pari kuvaa ja pari lausetta miten siellä meni. Myös huomisesta leffa excusta otetaan valokuva, mainitaan myös uusien opiskelijoiden kanssa juodut oluet ja Desistanssi 1v.
  • Järvikangas luo myös gradugallerialle oman kategorian yms. (harjoittelu jne.). Pyydetäänkö Chrisiä ja Maijua myös kirjoittamaan myös sinne? Inka tekee myös KRIMO:ssa työskentelystä tekstin.
 9. Muut esille tulevat asiat
  • Kriminaalihuollontukisäätiöllä omia vierailupäiviä, minne Desistanssi on kiinnostunut osallistumaan. Tutkitaan tätä.
   Yhdyskuntaseuraamustoimistoon myös viestiä mahdollisesta excusta esim. tammikuussa 2020.
  • Junni ja Torppa menee käräjäoikeuteen tarkkailemaan juttuja viikoilla 42-43. Laitetaan Desistanssin WhatsApp ryhmään viestiä mahdollisesta yhteislähdöstä sinne. Istunnot alkavat yleensä klo 9, kannattaa siis mennä ajoissa.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
  • Keskiviikko 30.10. klo 17
 11. Kokouksen päättäminen
  • Järviknagas päätti kokouksen klo 18:28

Desistanssi ry:n hallituksen kokous torstaina 29.8.2019

Desistanssin hallituksen kokous
torstaina, 29.8.2019 klo 17:00

Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Senja Peltola, Mirva Laakkonen, Inari Torppa, Tiina Malin, Annukka Junni.

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:00
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi
 3. Esityslistan hyväksyminen
  • Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
 4. Ilmoitusasiat
  • Malin saanut kutsun tiedekunnanopetuksen kehittämispäivään, mikä järjestetään 13.9. klo 9-13. Ehtiessään, Malin käy siellä.
  • Kannunkaatajat järjestetään maanantaina, Desistanssia ei tosin kutsuttu mukaan myymään haalarimerkkejä Kuppalan pihaan (koska Desistanssilla ei vielä omia haalarimerkkejä).
  • Suomen kriminologisen yhdistyksen kotisivuja rakennetaan ja toiminta alkaa lähiviikkoina. Tästä tiedotetaan enemmän lähempänä.
  • Desistanssi päässyt HYY:n kalenteriin järjestölistaan.
 5. Järjestöasiat
  • Ongelmatilannelomake
   • Malin alkoi tekemään lomaketta kuluvalla viikolla, tehnyt lomakkeen missä teksti sekä suomeksi, että englanniksi. Hän jakaa linkin tiedostoon, jotta muutkin voi muokata ja/tai kommentoida sitä. Tehdään blogipostaus, minne/milloin linkitetään nämä.
  • Zero Waste -haaste
   • Desistanssi on alustavasti ottanut haasteen vastaan ja käsittelemme tätä ensi kokouksessa.
 6. Talous
  • Kangaskassien myynti avajaiskarnevaaleissa
   • Järvikangas ottaa KRIMOsta mukaan kangaskassit, samalla tietoisku Veli Verkosta, Janne tehnyt Verkosta artikkeleita tms. Kassien myyntihinta pidetään 15€.
  • Tilinpäätöskoulutus mahdollisesti tulossa loppuvuodesta, minne Desistanssin jäsen/jäsenet haluaisivat osallistua.
 7. Tapahtumat
  • Menneet:
   • Welcome Fair kielikeskuksella 27.8. klo 10-17 ja 28.8. klo 10-16 (osallistuminen julisteella). Tapahtumasta ei kuitenkaan tullut Desistanssille uusia jäseniä.
  • Seuraavat:
   • Avajaiskarnevaalit 2.9.2019, aikataulu ja tehtävienjako selvillä. Desistanssi siis ehdottomasti osallistuu tapahtumaan.
   • Tutkimuksen iltapäivä 4.9.
    Tutkimuksen iltapäivästä ei ole vielä tiedotettu uusia opiskelijoita, mutta se tehdään heti, kun mahdollista. Desistanssi pyrkii samassa yhteydessä mainostamaan omaa olemassaoloaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon uusia jäseniä.
   • Syksyn excut:
    • Stydin kanssa THL:lle, suunniteltu lokakuussa. Stydi hoitaa tapahtumakutsut.
    • Kriminologiseen kirjastoon otettu yhteyttä, ei vielä saatu vastausta. Ehdotettu ma tai ke, syys- tai lokakuussa.
    • Tulliin myös suunnitteilla excu.
    • Lukupiiri. Peltola tiedottaa enemmän asiasta. Lokakuussa tai syyskuun lopulla on suunniteltu ajankohta lukupiirille, esim. kerran viikossa tapaaminen ja 1 artikkeli / tapaaminen.
    • Pikkujoulujen suunnittelu. Desistanssi kartoittaa mitkä tilat olisivat mahdollisia pikkujoulun viettoon, sekä mahdollista ajankohtaa. Tätä keskustellaan tarkemmin ensi kokouksessa ja tiedotetaan lähempänä enemmän.
 8. Tiedotus
  • Lempirikossarjapostauksen julkaisemisajankohta
   Junni tekee postauksen loppuun ja julkaisee kuluvalla viikolla Desistanssin kotisivuilla.
  • Gradugalleria
   Suurin osa entisistä ja nykyisistä Desistanssilaisista voisi kirjoittaa omasta gradusta ja sen eri vaiheista.
  • Junni käynyt Tanskassa poliisimuseossa, kirjoittaa postauksen sieltä ja lisää kuvia.
  • Keväällä lisää excuja.
  • Hallitus haluaa muistuttaa, että poliisihallitukseen ja SUPO:lle voi hakea töihin sekä avoimiin paikkoihin ja lähettää avoimen hakemuksen. Harjoittelupaikka myös mahdollinen – palkka myös ihan kohtuullinen. Desistanssi suosittelee ihmisten tekevän harjoitteluja, koska siten saa arvokasta työkokemusta.
 9. Muut esille tulevat asiat
  • Hallitusta kiinnostaa, kuinka monta uutta opiskelijaa kriminologian opintosuunnassa on aloittanut.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
  • Seuraava kokous on tiistaina 24.9. klo 17:00. Malin varaa tilan
 11. Kokouksen päättäminen
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 17:50.

Desistanssin ja Stydin työelämä excu THL:lle 22.11.2019

Desistanssi och Stydi (ämnesföreningen för socialt arbete) organiserade en arbetslivsexcu till Institutet för hälsa och välfärd (THL) 22.11.2019.

Desistanssi and Stydi (student organisation for social work students) organised a work life excursion to the Finnish institute for health and welfare (THL) on 22.11.2019.

Desistanssi alkoi suunnitella yhteisexcua Stydin kanssa THL:lle jo toukokuun 2019 lopulla. Tärkeimmät syyt yhteisexcun järjestämiseen olivat verkostoitua suuremman ainejärjestön kanssa sekä samalla jakaa excun järjestämiseen liittyviä vastuita. Sovittiin, että Desistanssi kontaktoi THL:n kanssa ja sopii excun sisällöstä ja ajankohdasta ja Stydi hoitaa ilmoittautumislomakkeet ja mainonnan. Voisi ajatella, että excun järjestäminen on yhtä kuin parin sähköpostin lähettämistä ja Facebook-tapahtuman luomista, mutta excun järjestäminen on todella kovaa työtä! Laskeskelin juuri, että olen lähettänyt Stydin nykyiselle työelämävastaava Sanni Liukkoselle puolen vuoden aikana päälle 15 sähköpostiviestiä ja THL:n eri ihmisille päälle 16. Erilaisten neuvotteluiden lisäksi Facebook-tapahtuman, mainostekstien ja ilmoittautumislomakkeen luominen vievät yllättävän paljon aikaa. Mutta on tämä palkitsevaa työtä!

Perjantaina 22.11.2019 THL:lle mukaan lähti lisäkseni 7 opiskelijaa. Opiskelijoista suurin osa oli 1- ja 2. vuoden sosiaalitieteiden opiskelijoita.

THL:n puolella yhteyshenkilömme excun tiimoilta oli erikoistutkija Johanna Hietamäki. Hietamäki on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori sosiaalityöstä ja työskentelee THL:ssä valtion erityispalveluiden muissa palveluissa. Päätehtävänään hänellä on auttavan puhelimen Nollalinjan toiminnan järjestäminen sekä tutkimus Nollalinja-palvelusta ja lähisuhdeväkivallasta. Hietamäen ydinasiantuntemus on lähisuhdeväkivallan tutkimuksessa, lastensuojelututkimuksessa sekä arviointitutkimuksessa. Excun pääteemat kietoutuivatkin näiden teemojen ympärille ja yhdistivät hienosti sekä kriminologisia sekä sosiaalityön aiheita.

Excu kesti päälle kaksi tuntia. Ohjelma oli jaettu kuuteen eri osaan eri esittelijöiden mukaan. Ensimmäisenä Johanna Hietamäki esitteli meille THL:ää työpaikkana. Monelle opiskelijalle on saattanut syntyä THL:stä sellainen kuva, että se työllistäisi vain terveysalan koulutuksen saaneita tutkijoiksi. Todellisuudessa THL:ssä työskentelee useita eri alan ammattilaisia aina viestijöistä lääkäreihin. Henkilöstöstä 59 % on korkeakoulutettuja ja 20 %:lla on tutkijakoulutus. Tarjolla on paljon erilaisia asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. THL:n tavoitteena on tuottaa hyvinvointia tukevia, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. THL vaikuttaa kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Seuraavassa osiossa THL:n henkilöstohallinnon Kaarina Ikonen kertoi enemmän THL:n tarjoamista työ- ja harjoittelupaikkamahdollisuuksista. THL:n henkilöstömäärä on kasvusuunnassa, vuonna 2019 on palkattu yli 85 uutta työntekijää julkisen haun kautta. Myös vakinaistettujen määrä on kasvussa. Ikonen ja Hietamäki korostivat excun aikana useasti, että erilaisiin tehtäviin voi sijoittua ilman hakumenettelyäkin. Molemmat kannustivat tutkimaan THL:n organisaatiokaavaa ja tutustumaan eri yksiköiden toimintaan. Mikäli jonkin yksikön toiminta tai tutkimushankkeet kiinnostavat, kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä yksikön johtajaan ja tiedustella mahdollisista harjoittelupaikoista eri hankkeissa. Aktiivisuus ja rohkeus kannattavat – työnhaussa nopeat syövät hitaat! Vuosittain harjoittelijoita on 40-50. Yliopiston harjoittelutukea ei usein vaadita. Harjoittelijoita ei laiteta keittämään kahvia, vaan ihan oikeita hommia. THL:llä arvostetaan sitä, että opiskelijat ovat valmiita tekemään erilaisia töitä ja oppimaan. Harjoittelupaikkojen lisäksi THL tarjoaa opiskelijoille myös erilaisia tuntityömahdollisuuksia. Harjoittelijan palkka on päälle 1 600 €. Opintopisteiden määrällä ei kuulemma ole niin väliä, kunhan osaa hyvin markkinoida itseään ja osaamistaan. THL:n työ- ja harjoittelupaikat julkaistaan yliopiston Rekrynetissä (Aarresaari) sekä osoitteessa Valtiolle.fi. Moni excun aikana esiintyneistä kertoi tulleensa alun perin taloon määräaikaisena harjoittelijana, jonka työsuhdetta jatkettiin ja jatkettiin ja lopulta sitten siirryttiin mahdollisesti eri hankkeiden pariin. Talon sisällä eri tehtäviin siirtyminen on jouhevaa. Kun on kerran päässyt sisään, on helppo jatkaa. Toki töiden jatkuminen on usein hankerahoituksista riippuvaista.

(Kouluterveyskysely-grafiikkaa).

Kolmas puhuja oli erikoistutkija Riikka Ikonen. Ikonen vastaa ainakin monelle kriminologille tutusta kouluterveyskyselystä. Ikonen työskentelee Lapset, nuoret ja perheet -yksikössä. Ikonen kertoi yksikkönsä toiminnasta ja erityisesti kouluterveyskyselystä. Ikonen korosti, että THL:lle hakevalle eri tutkimusmenetelmien tunteminen on jopa tärkeämpää kuin itse substanssiosaaminen. Substanssiosaamista voi syventää työn ohessa, mutta menetelmät luovat perustan kaikelle tekemiselle. Ikonen kertoi myös tyypillisesti työpäivästään erikoistutkijana. Päivään mahtui niin kokouksia, keskustelutilaisuuksia, haastatteluita toimittajille, esitelmöintiä tutkimustuloksista, sähköpostien lukemista ja tiedonkeruun suunnittelua. Työssään Ikosta motivoi se, että työn kautta pääsee oikeasti vaikuttamaan päättäjiin ja työ huomioidaan myös mediassa ja tutkimustieto pääsee heti käyttöön. Keskustelimme lyhyesti myös siitä, mitä eroa erikoistutkijalla, tutkijalla ja suunnittelijalla on THL-kontekstissa. Erikoistutkijoilla on yleensä tohtorintutkinto. Erikoistutkijalta vaaditaan myös tiettyä visiota ja valmiutta ohjata ja vastata muiden töistä. Tutkijalla ja suunnittelijalla on kummallakin ylempi korkeakoulututkinto, mutta työtehtävissä ei välttämättä ole paljoakaan eroa. Erot tehtävissä määräytyvät usein työkokemuksen perusteella. Mikäli juuri sinua kiinnostaisi käyttää kouluterveyskyselyn aineisto-osia gradusi tai maisterintutkielmasi aineistona, tutustu tähän sivuun!

Neljäs puheenvuoro oli suunnitelija Noora Marjetalla. Marjeta työskentelee FinSote-tiimissä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä (HYVI). Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. Marjetan työnkuvaan kuuluu esimerkiksi tiedon visualisointia sekä asiakkuustyötä. Marjeta työskentelee myös Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT) parissa, josta seuraava kierros toteutetaan vuonna 2020. Mikäli sinua kiinnostaisi hyödyntää FinSote- tai KOTT-aineistoa gradussasi, ole rohkeasti yhteydessä Marjetaan!

Viides puheenvuoro oli Hietamäen Nollalinja-esittely. Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonne voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan, naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, väkivaltaa kokeneiden läheisiä sekä ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä. Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus eli ns. Istanbulin sopimus astui voimaan Suomessa vuonna 2015. Nollalinja, ilmainen puhelinpalvelu, on yksi niistä matalan kynnyksen palveluista, joita sopimus edellyttää jäsenvaltioiltaan. Halukkaat saivat mukaansa Nollalinja-stressipalloja (kuvassa). Tämän lisäksi Hietamäki kertoi tyypillisestä työpäivästään, johon sisältyy mm. viestintään, markkinointiin ja verkkolomakkeen kehittämiseen liittyviä tehtäviä, kokoustamista sekä blogin kirjoittamista. Hietamäen tuoreimman blogikirjoituksen taloudellisesta väkivallasta voit lukea täältä. THL kerää tilastoja Nollalinjan käytöstä. Anonyymia tietoa kerätään puheluiden määristä, ajankohdista ja kestoista. Lisäksi kerätään anonyymia tietoa soittajan roolista, väkivallan muodoista, käytetyistä palveluista ja millaista apua on annettu. Toiminnasta on tehty tänä vuonna tutkimusta. Mikäli sinua kiinnostaisi tehdä gradu Nollalinjasta, ota yhteyttä Johanna Hietamäkeen. Hietamäki myös mainosti puheenvuoronsa lopussa Helsingissä 24.-27.5.2020 järjestettävää konferenssia The 11th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect. Konferenssin teemana on Hearing the Voice of Children and Young People. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan konferenssissa vapaaehtoisena, ota yhteyttä Johanna Hietamäkeen. Mikäli jo valmistunut tai pian valmistumassa oleva gradusi käsittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, voit osallistua konferenssin yhteydessä järjestettävään esseekilpailuun. Määräpäivä osallistumiselle on 31.1.2020.

Viimeinen puhuja oli kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Korpilahden asiantuntemus keskittyy terveyden edistämiseen sekä lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyyn. Korpilahti on myös aloittanut THL:llä korkeakouluharjoittelijana. Korpilahti on viime ajat ahkeroinut Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuusohjelman koordinoinnin parissa. Korpilahden uusimman blogikirjoituksen lapsen oikeuksista, turvallisuudesta ja väkivallan ehkäisystä pääset lukemaan täältä.

Kaiken kaikkiaan excu oli menestys, kiitos siitä erityisesti THL:n väelle, joista erityiskiitos emännällemme Johanna Hietämäelle, Stydin Sannille sekä kaikille osallistujille! Järjestäjän näkökulmasta ainoastaan jäi vähän harmittamaan, että niin moni osallistuja (9) peruutti osallistumisensa alle 24 h excusta. Onneksi osallistujia kuitenkin oli mukava määrä eikä suurempi osallistujakato nolostuttanut. Yllättäviä esteitä ja sairastumisia ei toki voi ikinä ennustaa!

Excun aikana saimme myös monta hyvää tietolähdevinkkiä:

THL Tilastot ja data

Terveytemme.fi (Väestön terveys eri taustamuuttujien mukaan)

Sotkanet.fi (Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista)

Julkari.net (Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto)

Verkkokoulutus ammattilaisille lähisuhdeväkivallasta ja siihen puuttumisesta , https://verkkokoulut.thl.fi/web/puutu-vakivaltaan

Lastenpsykiatri Jukka Mäkelän haastattelu Ylen aamu-tv:ssä

Yhdenvertaisuusasiaa / Om likabehandling / About equality

Valtsikan ainejärjestöt ovat koostaneet yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka toteutuksessa myös Desistanssi on ollut mukana. Olemme nyt myös hyväksyneet valmiin suunnitelman yhdistyksemme kokouksessa ja se on virallisesti osana toimintamme perustaa. Yhdenvertaisuussuunnitelman löydät täältä.

Voit aina olla yhteydessä esimerkiksi yhdenvertaisuusasioihin liittyvissä ongelmissa suoraan hallituksemme jäseniin. Yhteydenotto sujuu helposti ja halutessa anonyymisti myös ongelmatilannelomakkeen kautta. Lomakkeen löydät osoitteesta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99211/lomake.html

~~~~~~~~~~~~~~~~

Alla ämnesföreningar i Valtsika, även Desistanssi, har samlat en likabehandlingsplan. Vi har nu godkänt planen i vår möte och den är officiellt en del av vår verksamhet. Du kan hitta hela likabehandlingsplanen här.

Om du vill, kan du också kontakta direkt Desistanssis styrelse medlemmar gällande likabehandlings frågor eller problem. Du kan lämna ett meddelande genom att fylla i blanketten i problematiska situationer. Meddelandet kan skickas anonymt och blanketter hittar du här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99211/lomake.html

~~~~~~~~~~~~~~~~

The student associations of Valtsika, including Desistanssi, have together organized an equality plan. Desistanssi has now approved the plan in our association meeting and the plan is now official. You can find the plan here.

You can always contact members of our board regarding for example equality matters. An easy and anonymous way to contact us is with ourproblematic situation form. You’ll find the form here: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99211/lomake.html

Desistanssin haalarimerkki

Nyt niitä saa! Desistanssi ry on tilannut 50 kpl upeita haalarimerkkejä. Myymme merkkejä hintaan 3 € kpl. Mikäli olet kiinnostunut ostamaan merkin tai useammankin, laita sähköpostia annukka.junni(at)helsinki.fi. Maksu onnistuu käteisellä, Mobile Payllä tai tilisiirrolla. Nouto yliopiston liepeiltä Helsingin keskustasta tai postitse (+ postikulut).

Halarmärken! Underbara halarmärken! Kostar 3 €. Skicka e-post till annukka.junni(at)helsinki.fi  om du vill köpa ett eller flera.

Overall patches! Beautiful overall pathces! For only 3 EUR. Send e-mail to annukka.junni(at)helsinki.fi if interested.