Miten meni noin omasta mielestä

Arvoisat akateemiset kanssabloggaajat.

Ensimmäinen blogipostauksemme käsitteli kriittisesti inkluusiota Linda J. Grahamin ja Markku Jahnukaisen tutkimuksen pohjalta. Kirjoituksemme herätti teissä mielenkiintoisia ajatuksia sekä kysymyksiä, joihin haluaisimme näin aluksi ottaa kantaa.

Erityisesti keskustelua syntyi arvojen merkityksestä niin yhteiskunnan kuin yksittäisen opettajan toiminnassa. Inkluusion toimivuuden kannalta on tärkeää siirtää vastuu yksittäisiltä toimijoilta koko yhteiskunnalle. Päättäjien tulisi tehdä sellaisia linjauksia, joiden pohjalta koulujen olisi helpompaa lähteä liikkeelle. Tällä hetkellä linjaukset ovat liian pinnallista sanahelinää, joiden pohjalta konkreettisiin toimiin on vaikea lähteä. Yksittäisen opettajan on puolestaan tärkeätä erottaa toiminnassaan omat henkilökohtaiset arvonsa koulun yhteisesti sovituista arvoperiaatteista.  

Ajatuksia herätti myös luokan suvaitsevuus ja avoimuus erityisoppilaita kohtaan, joka tietenkin on tavoiteltava lähtökohta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon erityisoppilaan oma kokemus ryhmässä olemisesta, sillä kaikista ideaaleinkaan luokka inkluusion kannalta ei välttämättä ole yksilön itsensä mielestä mieluisa. Esimerkiksi autistiselle lapselle iso ryhmäkoko saattaa aiheuttaa ahdistusta, vaikka kyseisen luokan ilmapiiri on avoin.

Kurssin aikana suoritetut tehtävät auttoivat syventymään tutkimuksen tekemiseen ja avasivat uudenlaista näkökulmaa tutkimusten tarkasteluun.  On paljon eri alueita, jotka tulee ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. Tutkimuksen alussa on tärkeää, että aiheen valinta lähtee tutkijoiden omasta mielenkiinnosta ja tutkimus tuottaa uutta tietoa. On valittava tutkimuskohde ja rajattava aihealue. Tutkimusmenetelmien tulee tukea tutkittavaa aihetta ja kohderyhmä tulee myös huomioida. Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia, sekä muita laatukriteereitä on arvioitava kriittisesti. Esimerkiksi Jahnukaisen ja Grahamin tutkimus vertailee kolmea eri aluetta inkluusion toteutumisessa, joten se ei ole globaalisti yleistettävissä. Tämä ei kuitenkaan ollut nimikkotutkimuksemme tarkoitus.  

Kurssin alussa koimme nimikkotutkimuksemme todella laajaksi ja haastavaksi. Englanninkielisen tieteellisen tekstin sisäistäminen ja analysoiminen tuntui lähes mahdottomalta, näin ensimmäisen vuoden opiskelijana. Menimme tutkijahaastatteluun huulet pyöreinä, tietämättä mitä tuleman pitää. Saimme nimikkotutkijaltamme kattavat vastaukset tutkimuksesta, joiden pohjalta oli helpompi lähteä työstämään tehtäviä kohti tutkijatenttiä. Tutkijatenttiin valmistautuessamme koimme haastattelun äänityksen erittäin hyödylliseksi, koska pystyimme palaamaan tutkijan vastauksiin ja samalla huomasimme oman kehityksemme kurssin aikana. Äänitteen ja opetustehtävien avulla tutkimus aukesi kaikille ryhmämme jäsenille paljon paremmin.

Tutkijatentin aikana pääsimme mukavasti syventymään tutkimuksen aiheisiin ja nimikkotutkijamme usein itsekin häkeltyi meidän kysymyksistämme. Mielestämme suoriuduimme tutkijatentistämme hyvin. Saimme varjoryhmältäkin positiivista palautetta tutkimukseen ja laajemminkin aiheeseen perehtymisestä. Kaksisuuntainen kommunikointi oli hieman hankalaa tutkijan pitkien ja laajojen vastausten takia. Tutkija toi esiin vastauksissaan kattavasti erilaisia näkökulmia ja huomioita.

Jatkossa ammennamme kurssilta ja nimikkotutkijaltamme saatuja oppeja. Koimme että olisimme saaneet kurssista vielä enemmän irti, mikäli tehtävänannot olisivat olleet vähän tarkempia ja yhteistä opetusta olisi voinut olla enemmän tai jos kurssi olisi järjestetty myöhemmässä vaiheessa opintoja. Myös esimerkiksi väitöstilaisuuteen osallistuminen olisi voinut olla osa kurssia tutkijatenttiin valmistautuessa. Tutkijatentin aikana huomasimme, että mikäli olisimme koko kurssin ajan seuranneet observoimaamme ryhmää, olisi tentin seuraaminen ja palautteenanto ollut antoisampaa, sillä meillä olisi ollut syvempi tietämys tutkimuksesta.

Pisamainen tutkimustiimi,

Mariina       Olivia         Sanni         Iida         Anni       Salla        Tiina      Emma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *