Erikoistumiskoulutuksen, kaksikielisyyden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen varadekaanin katsaus

 

Kuluneen vuoden aikana uusi palveluorganisaatio aloitti toimintansa yliopistossa. Hallintohenkilöstön määrää vähennettiin ja rakennetta muutettiin ja tällä oli suuria vaikutuksia myös kaksikielisyystoimikunnan toimintaan, joka kokoontui vain kerran keväällä. Tästä huolimatta ruotsinkielistä oppimateriaalia tuotettiin runsaasti, tenttikysymyksiä käännettiin ja professori Anna Jansson Ruotsista piti ruotsinkielisiä luentoja hevosen ruokinnasta lokakuun valinnaisella hevoskurssilla. Vuoden 2017 alusta kaksikielisyysrahojen käytöstä päättää tiedekunta eikä enää Viikki/Kumpula-kampusohjausryhmä, jonka tehtävä on jatkossakin kaksikielisyyden kehittäminen kampuksella.

Erikoistumistoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden päätavoite oli verkko-opetuksen kehittäminen, joka eteni hitaasti ja jota jatketaan edelleen vuonna 2017. Vuoden tauon jälkeen, keväällä järjestettiin taas erikoistujien koulutuspäivät, johon osallistui 43 erikoistujaa, joista 7 etäyhteyden kautta. Ohjelma oli sama kaikille erikoistujille aamupäivällä, jolloin keskityttiin erikoistumisartikkelin kirjoittamiseen, mikä on osoittautunut usealle erikoistujalle ja ohjaajalle haasteelliseksi prosessiksi.

Vuoden 2017 alussa aktiivisiksi ilmoittautuneita erikoiseläinlääkäriopintoja suorittavia eläinlääkäreitä oli 186, vuonna 2016 valmistui 18 erikoiseläinlääkäriä ja uusia erikoistujia hyväksyttiin 30. Opiskeluajat ovat tällä hetkellä liian pitkiä ja syitä siihen selvitellään. Erikoiseläinlääkärin koulutukseen koskeviin säädöksiin tullaan puuttumaan tämän vuoden aikana, jonka jälkeen esimerkiksi koulutusaikoihin on helpompi tehdä muutoksia.

 

Maria Fredriksson-Ahomaa
Erikoistumiskoulutuksen, kaksikielisyyden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen varadekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto