Yliopistollinen eläinsairaala

Eläinlääkintätoimialalla jatkuu myllerrys edelleen. Yrityskentän iso muutos on pääosin tapahtunut, mutta uudelleen järjestyminen aiheuttaa yhä muutoksia. Eläinlääkäreiden määrä työmarkkinoilla kasvaa edelleen, poistuma on pieni ja myös muualla kuin Suomessa koulutettuja tulee työmarkkinoille kohtuullisen paljon. Media on osoittanut kiinnostusta toimialaan aiempaa enemmän ja varsinkin pieneläinten hoidon kustannusten kasvu on herättänyt keskustelua. Kuluttajaliitto teki asiasta perusteellisen kustannusvertailun.

Helsingin yliopiston rakennemuutos aiheutti huomattavasti ylimääräistä hämminkiä. Sairaalaan kohdistuneet toimenpiteet olivat kuitenkin kokonaisuutena pieniä ja kohdistuivat pelkästään hallinnolliseen toimintaan.

Pieneläinsairaala

Pieneläinsairaalaa organisoitiin uudelleen, tavoitteena oli henkilöstön joustava käyttö sairaalan eri yksiköissä. Toiminnan muutokset ovat onnistuneita, mutta paljon on vielä tekemättä. Pieneläinsairaalan liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla, mutta potilasmäärä pieneni hieman. Potilaskäyntejä oli reilu 17 000, mikä on opetukseen riittävästi. Potilasaines on myös riittävän monipuolinen. Eksoottisten eläinten klinikan toiminta saatiin vakiinnutettua.

Hevossairaala

Hevostalouden alamäki näyttää pysähtyneen. Pitkään jatkunut laskusuhdanne on vaikuttanut potilasmäärään merkittävästi. Vuonna 2016 potilaskäyntejä oli noin 2500. Opetuksen kannalta potilasmäärä alkaa olla alarajalla ja jatkuvan ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpitäminen aiheuttaa kustannuspaineita. Eurooppalainen EAEVE- akkreditointi edellyttää kuitenkin 24/7 päivystystä, mikä on monipuolisen opetusmateriaalin saamisen kannalta tärkeää. Opetuksen uudistamiseen on kliinisten opettajien toimesta panostettu, mikä näkyykin paranevissa opiskelijapalautteissa.

Tuotantoeläinsairaala

Tuotantoeläinsairaalan potilasmäärä kasvaa tasaisesti. Sairaalatiloissa tehty pienremontti ja sen aiheuttama toimintakatko jätti toistaiseksi vajeen sairaalassa hoidettaviin potilaisiin. Kiertävässä praktiikassa hoidettavien hevosten määrä ja pieneläinklinikan potilaiden määrä kasvaa tasaisesti. Kokonaisuutena Saaren klinikan toiminta vastaa hyvin kunnaneläinlääkärin työnkuvan koulutusvaatimuksiin.

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Klinikkaopetuksen klinikkakierron ja valinnaisuuden lisäämisen uudistuksesta saatiin ensimmäiset koko lukuvuoden palautteet. Uudistus on ollut opetuksen näkökulmasta onnistunut. Valinnaisuuteen liittyviä yksityiskohtia mahdollisesti tarkennetaan vielä jonkin verran. Vaihto-opiskelijoita on tulossa enemmän kuin voimme ottaa. On hienoa, että useat eurooppalaiset eläinlääketieteelliset oppilaitokset haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä.

Tutkimuksen laitekantaan investoitiin. Uusi tietokonetomografi saatiin käyttökuntoon syksyn aikana ja se oli heti tutkimuskäytössä. Sairaalan infrastruktuuria hyödyntäviä tieteellisiä julkaisuja julkaistaan vuositasolla tyypillisesti noin 40 kappaletta.

Yleisötilaisuuksia järjestettiin muutama ja eläinlääkäreille tarkoitetut koulutustilaisuudet keräsivät taas hyvin osallistujia. Nettisivuprojektin kanssa oli hieman haasteita ja uusi sivustoilme laadittiin loppuvuodesta.

Viikin yliopistollisen eläinsairaalan kymmenvuotisjuhlat pidettiin oman väen kesken aurinkoisissa tunnelmissa sairaalan pihalla 26.8.2016.

 

Jussi Anttila
Yliopistollisen eläinsairaalan johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto