Rahoitus

RAHOITUS 2013 2014 2015  2016
Helsingin yliopiston jakama budjettirahoitus
(milj.euroa)
17,6 17,3 17,6    15,2
Täydentävä rahoitus (milj. euroa) 13,5 12,3 11,8    10,7
Yhteensä (milj. euroa) 31,1 29,6 29,3    25,9