Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 2014 2015 2016
Henkilöstön määrä 15.12. 327 304 294
Henkilötyövuodet (kaikki ao. luvut ovat henkilötyövuosia) 333 316 289
Professorit 24,9 23 21,2
Yliopistonlehtorit, kliiniset opettajat, yliopistotutkijat, tutkimuskoordinaattorit… 53,7 54 55,8
Tutkijatohtorit, yliopisto-opettajat 21,4 20,6 15,1
Tohtorikoulutettavat, erikoistuvat eläinlääkärit, tutkimusavustajat 65,6 59,5 57,0
Muut opetus- ja tutkimushenkilöt 0,1 0,3 0,1
Hallinto 27,3 27,1 10,5 *)
Tekninen henkilöstö 2 2 2,0
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (sis. sairaalaeläinlääkärit) 130,5 120,2 117,9
Muu henkilöstö 7,5 7,5 9,1

 

*) Hallinnon uudelleenorganisointi Yliopistopalveluihin 1.5.2016 alkaen.