Tutkimuksen varadekaanin katsaus

Vuosi 2016 alkoi siitä mihin edellinen loppui – saimme superuutisen: teollisen maitohygienian professori Miia Lindström sai erittäin ansiokkaan työn tuloksena merkittävän eurooppalaisen tutkimushankerahoituksen, ERC Consolidator Grant, noin 1,5 miljoonaa €. Tutkimuksessa selvitetään miksi ja missä olosuhteissa tämä maaperässä ja vesistöissä elävä Clostridium botulinum -bakteeri tuottaa botoxina tunnettua tappavaa hermomyrkkyä botuliinitoksiinia.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahden johdolla tehty tutkimus osoittaa, että vähäisiä määriä Zikaviruksen perimää voidaan havaita raskaana olevan naisen verinäytteestä vielä viikkoja infektion aiheuttaman akuutin ihottuman jälkeen, jolloin sikiölle on kehittymässä aivovaurio. Kuvantamistutkimuksilla on tässä vaiheessa – jo ennen Zikavirusinfektioon aiemmin liitettyjen mikrokefalian tai kalkkeumien kehittymistä – mahdollista havaita sikiön aivokammioiden laajeneminen, aivokuoren oheneminen ja aivokurkiaisen kehityshäiriö.

Ollikkalan sikatilalla aloitettiin mielenkiintoinen uusi konsepti eläintuotannossa. Uutta on eläinten fysiologisten tarpeiden ja luontaisen käyttäytymisen parempi huomioiminen, sekä tuotantoympäristön vahva virikkeellisyys. Tämä tuotantomuoto perustuu runsaaseen oljen käyttöön virikkeenä. Lisäksi porsaita ei vieroiteta tavanomaisen tuotantomallin mukaisesti aikaisin, vaan luonnonmukaisesti noin 9 viikon ikäisinä, jolloin niiden fysiologia on huomattavan pitkälle kehittynyt.

ELT Annamari Heikinheimo sai 2016 Suomen Akatemian Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerahoituksen. Hänen tutkimusaiheensa on mikrobilääkeresistenssin torjunta tuotantoeläimillä. Heikinheimon tutkimusryhmä selvittää mikrobilääkkeille resistenttien, zoonoottisten bakteerien esiintymistä elintarvikeketjussa. Bakteerien vastustuskyky eli resistenssi mikrobilääkkeille on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Huolena ovat kaikille lääkkeille resistentit bakteerit, joihin ei ole tehokkaita lääkkeitä. Tärkeimpänä taustatekijänä resistenssin kehittymiselle on mikrobilääkkeiden käyttö niin ihmisillä kuin eläimillä.

Vuoden lopussa ELT Merja Rantala sai Suomen eläinlääketieteen säätiön 50-vuotisjuhla-apurahan 50 000 euroa. Apuraha jaettiin Eläinlääkäripäivien 2016 avajaisissa 30. marraskuuta. Apurahalla Rantalan tutkimusryhmä käynnistää monitieteellisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään eri hoitostrategioiden tehoa sekä biofilmin roolia koiran korvantulehduksen hoidossa.

Tohtorikoulutuksessa vuosi oli vahva – 12 tohtoria puolusti menestyksellä väitöskirjojaan, ja tohtorintutkintoja valmistui peräti 18. Väitöskirjojen kirjo liikkui elintarvikkeiden pilaajista koirien perinnölliseen epilepsiaan.

Tiedekunnan tutkijaseminaarissa 2.6.2016 kuunneltiin keskittyneesti Esa Saarisen luennointia.

 

 

 

 

Yhteenvetona vuoden 2016 tilanteesta voidaan sanoa, että tiedekunnan tutkimus ja tutkijat jatkoivat vahvaa tuloksen tekoa yhteiskuntaamme kohdistuneista talousvaikeuksista ja koulutusleikkauksista huolimatta.

 

Olli Peltoniemi
tutkimuksen varadekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto