Dekaanin katsaus

Tiedekunnan vuosi 2017

Tiedekunta ylsi jälleen erinomaisiin koulutustuloksiin. ELK- ja ELL-tutkinnoissa ylitettiin yliopiston tavoitteet komeasti, ja myös tohtorin tutkinnoissa ja erikoiseläinlääkärin tutkinnoissa tavoitteet saavutettiin hyvin. Yliopiston Iso-pyörä -koulutusuudistuksen myötä opetusta kehitetään nykyään ELK-, ELL- ja erikoiseläinlääkärikoulutuksen johtoryhmissä entisen opintoasiaintoimikunnan sijaan.

Valtioneuvosto päätti siirtää kaudella 2015-2018 vuosittain 50 miljoonaa euroa yliopistojen yhteisestä rahoituksesta Suomen Akatemialle jaettavaksi yliopistojen omien strategioiden mukaiseen profiloitumiseen. Rahoitusmuodon neljäs hakuvuosi oli 2017. Tiedekunnan One Health – yhteinen terveys -hankkeen tutkimushakemus valittiin mukaan Helsingin yliopiston Suomen Akatemialle tekemään profiloitumisrahoitushakemukseen. Yliopiston hakemus rakentuu kolmesta kokonaisuudesta, joista One Health on yksi. Nelivuotisen tutkimusrahoituksen päätökset ilmoitetaan toukokuussa 2018. Hanketta rakennetaan neljän tiedekunnan yhteishankkeena, ja kokonaisuudessa on mukana myös valtion muita tutkimuslaitoksia (mm. Evira, LUKE) ja yritysrahoitusta. Tämä hanke luo erinomaisen mahdollisuuden kehittää tiedekunnan tutkimusta ja toimintaa tulevina vuosina.

Valtiovallan rajujen rahoitusleikkausten jälkeen vuosi 2016 oli myllerrysten vuosi yliopistossa. Vuosi 2017 oli leikkauksiin sopeutumisen ja tasaantumisen aikaa. Tiedekunnan säästösyistä luovuttamiin EE-talon tiloihin muuttivat uudet toimijat maa- ja metsätaloustieteellisestä tiedekunnasta ja SYKE:stä. Vuoden aikana myös hallinnon uudistuksessa syntynyt Yliopistopalvelut, YPA, vakautti toimintaansa ja uutta organisaatiota opittiin käyttämään työn tukena.

Vuosi oli vanhan hallintokauden viimeinen toimintavuosi. Kuluneen kauden aikana keskusteltiin paljon yliopiston tiedekuntarakenteesta. Yliopiston hallitus päätti jatkaa 11 erillisen tiedekunnan rakenteella, mutta poistaa tiedekunnista laitosrakenteen. Eläinlääketieteellinen tiedekunta on toiminut jo kaksi hallintokautta laitoksettomana, joten uudistus ei aiheuttanut muutosta tiedekuntamme toiminnassa.

Vuoden lopussa valittiin yliopistoon ja tiedekuntaan uudet toimielimet. Uuteen nelivuotiseen hallintokauteen lähdettiin tiedekunnassa paljolti entisiin vastuunkantajiin luottaen. Osastonjohtaja vaihtui kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla, kun Merja Rantala valittiin eläkkeelle jääneen Satu Sankarin tilalle. Osastonjohtajat Mari Heinonen, Mari Nevas ja Tomi Taira valittiin uudelle kaudelle. Varadekaanina tutkimusasioissa jatkaa Olli Peltoniemi ja koulutusasioissa Mirja Ruohoniemi, ja allekirjoittanut jatkaa dekaanina.

Suomen Eläinlääkäriliitto juhli 125-vuotista historiaansa vuoden aikana. Liiton juhlatilaisuuksia järjestettiin myös tiedekunnassa.

Eläinlääkärinä kolmella vuosisadalla. Suomen Eläinlääkäriliitto historiikki julkaistiin EE-talolla 16. helmikuuta osana liiton juhlavuotta liiton saavuttaessa 125 vuoden iän (1892-2017). Kuvassa keskellä kirjan kirjoittaja eläinlääkäri, oppi- ja aatehistoriasta väitellyt filosofian tohtori Katri Helminen, oikealla Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti ja vasemmalla varapuheenjohtaja Kirsi Sario. Koulutettuna historioitsijana Katri Helminen onnistui erinomaisesti kuvaamaan vaikuttaja yksilöiden henkilöhistorioiden kautta Eläinlääkäriliiton ja myös eläinlääkintähuollon kehityskaaren.

Eläinlääkäriliitto nimeää ansioituneen eläinlääkärin Vuoden eläinlääkäriksi, ja juhlavuonna tämän kunnian sai tiedekunnasta dosentti Merja Rantala. Hän on tutkinut erityisesti kotieläimiltä eristettyjen bakteerikantojen antibioottiresistenssiä.

 

 

 

 

Vuoden aikana eläköityi monta tiedekunnassa pitkän uran tehnyttä työntekijää. Professoreista eläkkeelle siirtyivät Hannu Korkeala, Airi Palva, Satu Sankari ja Liisa Sihvonen, muun henkilökunnan joukosta laboratoriomestari Ilpo Forsman. Kaikille eläkkeelle siirtyneille suuri kiitos merkittävästä panoksesta tiedekunnan tehtävissä ja iloisia eläkepäiviä.

Kiitän tiedekuntamme opiskelijoita ja henkilöstöä hyvin onnistuneesta ja tuloksellisesta työstä.

 

Antti Sukura
dekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto