Erikoistumiskoulutuksen, kaksikielisyyden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen varadekaanin katsaus

 

 

 

 

 

 

 

Varadekaanikauteni (2014-2017) viimeinen vuosi on ohi. Kuluneena nelivuotiskautena Helsingin yliopistoa ravistelivat monet yhtäaikaiset muutokset, joihin kuuluvat mm. laaja koulutusuudistus ja hallintohenkilöstön määrän merkittävä vähennys ja toiminnan keskittäminen keskushallintoon sekä erikoistumiskoulutusta koskevat uudet säädökset. Erikoiseläinlääkärin koulutusta koskevat säädökset odottavat vielä ministeriöiden käsittelyä, mikä on rajoittanut erikoiseläinlääkärikoulutuksen kehittämistä. Tästä huolimatta erikoistumistoimikunta kokoontui viisi kertaa ja maaliskuussa järjestettiin erikoistujien koulutuspäivä teemana ”Mitä erikoistumisen jälkeen”. Marraskuun erikoistumiskuulusteluun osallistui 20 opiskelijaa. Viimeisten neljän vuoden aikana erikoiseläinlääkäreitä on valmistunut keskimäärin 20, tavoite on 25. Erikoistumistoimikunta lakkautettiin ja vuoden alusta toimintansa aloittaa erikoistumiskoulutuksen johtoryhmä, jota johtaa professori Päivi Rajala-Schultz.

Paljon muutoksia on tapahtunut myös kaksikielisyyden toiminnassa. Kampusohjausryhmät perustettiin 2014 kehittämään yliopiston kaksikielisyyttä. Viikki/Kumpula -kampusohjausryhmän kokouksiin osallistui minun lisäkseni tiedekunnan ruotsinkielinen professori Anna Valros. Kuluvana nelivuotiskautena vain muutama ruotsinkielinen opiskelija on aloittanut tiedekunnassamme, mikä on osaltaan vaikuttanut kaksikielisyytoimintaan. Tulevaisuudessa on tarkoitus vahvistaa ruotsinkielistä opetusta myös suomenkielisten opiskelijoiden joukossa. Vuoden lopussa aloitettiin ruotsinkielisen opetusjuonteen suunnittelu 10 vapaaehtoiselle ruotsinkielestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Juonteen kehittämisestä vastaavat Anna Valros ja kandidaattiohjelman johtaja Antti Iivanainen. Tiedekunnan kaksikielisyystoimikunta lakkautettiin ja vuoden alusta kaksikielisyystoiminnan toteuttaminen siirtyy kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Kaksikielisyysvaradekaani on seuraavalla kaudella Olli Peltoniemi.

Tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen (YVV) -varadekaanina olen osallistunut Helsingin yliopiston varadekaanitapaamisiin, joissa on keskusteltu yhteisistä ajankohtaisista YVV-aiheista. Kuluneena vuonna tapaamisia oli vain muutama ja toimintamallia ollaan nyt muuttamassa. Vuoden alusta uudistettu yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto (YNE) aloittaa toimintansa. Se koostuu tiedekuntien YVV-varadekaaneista tai dekaaneista, jotka valmistelevat yliopiston YVV:een liittyviä strategisia linjauksia, päätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä. Tiedekuntaamme edustaa YNE:ssa dekaani Antti Sukura.

 

Maria Fredriksson-Ahomaa
Erikoistumiskoulutuksen, kaksikielisyyden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen varadekaani
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto