Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 2015 2016 2017
Henkilöstön määrä 15.12. 304 294 284
Henkilötyövuodet (kaikki ao. luvut ovat henkilötyövuosia) 316 289 283,9
Professorit 23 21,2 19,4
Yliopistonlehtorit, kliiniset opettajat, yliopistotutkijat, tutkimuskoordinaattorit… 54 55,8 57,3
Tutkijatohtorit, yliopisto-opettajat 20,6 15,1 13
Tohtorikoulutettavat, erikoistuvat eläinlääkärit, tutkimusavustajat 59,5 57,0 59,4
Muut opetus- ja tutkimushenkilöt 0,3 0,1 0,1
Hallinto 27,1 10,5 *) 1,33 *)
Tekninen henkilöstö 2,0 2,0 2,0
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (sis. sairaalaeläinlääkärit) 120,2 117,9 124,0
Muu henkilöstö 7,5 9,1 7,4

 

*) Hallinnon uudelleenorganisointi Yliopistopalveluihin 1.5.2016 alkaen.