Yliopistollinen eläinsairaala

 

Pieneläinsairaala

Pieneläinsairaalan toiminnan uudelleen organisointi onnistui hyvin. Tavoitteena oli lisätä ajanvarausten määrää, erityisesti peruspotilaille. Siis saada lisää sellaisia potilaita, joita opiskelijamme hoitavat heti valmistumisen jälkeen. Potilasmäärä kasvoi 6,7 % ollen koko vuonna 18 538. Pääosa kasvaneesta potilasmäärästä oli ajanvarauspotilaita. Myös pieneläinsairaalan liikevaihto kasvoi reippaasti ja tuottavuus parani. Pieneläinsairaalassa käynnistettiin useita 2-3 vuoden pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin tutkintoon tähtääviä erikoistumisohjelmia. Oftalmologian erikoistumisohjelma (residenssi) saatiin viimein perustettua, ohjelmaa tukee siihen saatu rahastolahjoitus.

Hevossairaala

Hevostalous on taas lähtenyt nousuun. Hevossairaalan potilasmäärä kasvoi yli 10 % ja koko vuoden potilasmäärä oli 2 738. Tässä lukemassa ovat mukana myös tutkimusprojekteissa mukana olleet potilaat. Hevossairauksiin erikoistuvia eläinlääkäreitä on ollut useampia erikoistumisjaksolla Hevossairaalassa ja kolmivuotinen hevoskirurgian erikoistumisohjelma (residenssi) saatiin päätökseen. Perinteiseen tapaan oltiin mukana Helsinki International Horse Showssa, joka on osoittautunut loistavaksi tapahtumaksi tehdä tiedettä tutuksi hevosten omistajille. Myös kuninkuusraveissa oltiin mukana.

Tuotantoeläinsairaala

Tuotantoeläinsairaalan tuotantoeläinsektorin asiakaskunta on hyvin vakiintunutta, eikä orastava kilpailu ole tähän toistaiseksi juuri vaikuttanut. Tuotantoeläinsairaalan tilakäyntien määrä kasvoi noin 5 %. Merkittävä osa tästä on terveydenhuoltokäyntejä, mutta edellä kerrotulla hevostalouden nousulla on myös vaikutusta. Tuotantoeläinsairaala on mukana Mavin Neuvo 2020 -ohjelmassa, jonka kautta karjanomistajat voivat hankkia neuvontapalveluita. Myös tuotantoeläinsairaalan sairaalapotilaita oli viimevuotista enemmän. Vielä ei ole kuitenkaan saavutettu vuoden 2014 potilasmäärää. Alkuvuonna 2015 ollut sairaalan sulku vaikuttaa potilasmääriin edelleen. Ilahduttavaa on, että sairaalapotilaiden eläinlajivalikoima on nykyään melko laaja.

Opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Facebook on osoittautunut toimivaksi kanavaksi viestiä eläimiin liittyvistä tärkeistä asioista. Ennen joulua julkaistu video ”Turvallisempi joulu lemmikeille” saavutti 52 000 näyttökertaa. Yliopistollisen Eläinsairaalan tehtävänä on jakaa tutkimukseen perustuvaa tietoa eläinten omistajille. Haluamme myös muistuttaa eläinten omistajia siitä, miten tyypillisiä tapaturmia voi välttää. Tieteen popularisointiin tarkoitettua Studia Veterinaria -yleisöluentojen sarjaa jatkettiin, tilaisuuksia järjestettiin kaksi: Ponin köhät ja kutinat ja hyvinvoiva kissa. Koiratietoutta välitettiin Kennelliiton koiramessuilla.

Eläinsairaalassa tehtävä tutkimus kasvaa jatkuvasti. Sairaalatyön ja kliinisen tutkimuksen menettelytavat ovat vakiintuneet ja sairaalan parantunut taloudellinen tulos antoi mahdollisuuden investoida tutkimuksen tarvitsemaan laitekantaan. Vuoden 2017 aikana hankittiin kaksi uutta ultraäänilaitetta, sekä kilpailutettiin uusi magneetti.

Sairaalan saama palaute viidennen lukuvuoden opiskelijoilta on pääasiassa kiitettävää. Kuluneen vuoden aikana ei toteutettu erityisiä opetuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Opiskelijoiden henkilökohtaisen opintopalvelun jatkuminen sairaalassa saatiin varmistettua ja pidettyä aiemmalla hyvällä tasolla.

 

Jussi Anttila
Yliopistollisen eläinsairaalan johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto