Rahoitus

RAHOITUS 2014 2015 2016   2017
Helsingin yliopiston jakama budjettirahoitus
(milj.euroa)
17,3 17,6 15,2    14,2
Täydentävä rahoitus (milj. euroa) 12,3 11,8 10,7    11,3
Yhteensä (milj. euroa) 29,6 29,3 25,9    25,5