Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto

 

Suomi 100 -juhlavuosi oli kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla (KHPO) työntäyteinen ja menestyksekäs niin opetuksen kuin tutkimuksenkin kannalta. Osaston henkilökunnan tekemä työ sai näkyvyyttä myös tiedotusvälineissä sekä kunnianosoitusten muodossa. Loppuvuodesta vietettiin haikeita läksiäisiä kun osaston pitkäaikainen ja pidetty osastonjohtaja, professori Satu Sankari, vetäytyi viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä. Samalla Satu luovutti osastonjohtajuuden symbolin, ”puheenjohtajan nuijan”, uudelle osastonjohtajalle, dosentti Merja Rantalalle.

Tutkimus

Osaston tutkimus painottuu eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Kliininen tutkimus keskittyy hevosten ja pieneläinten sairauksien diagnostiikkaan ja hoitokäytäntöihin sekä hyvinvointitutkimukseen eri eläinlajeilla. Osastolla toimii useita tutkimusryhmiä. Näistä mainittakoon mm. neuroPET, PETbone, sofTIS, Dogrisk, Alfa, Cognidog, Animal mind, FIN-SAGAS, Lung Insight, Hevostutkimus, sekä kliinisen mikrobiologian tutkimusryhmä. Ryhmillä on laaja kansainvälinen ja kansallinen poikkitieteellinen yhteistyöverkosto.

Tutkimustoiminta oli vilkasta ja sen seurauksena osastolla valmistui peräti seitsemän väitöskirjaa sekä useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Vuonna 2017 väittelivät ELL Helka Heikkilä, ELL Hanna Dyggve, ELL Kati Salla, ELL Raija Hallamaa, DVM Rachel Bennet, ELL Thomas Grönthal ja ELL Sanna Viitanen väittelivät (Aiheet ks. > Väitökset).

Professori Outi Vainion tutkimusryhmä on mukana konsortiossa, joka sai Tekesiltä merkittävän rahoituksen koirien älykkään hyvinvointiteknologian kehittämiseen. Konsortiota johdetaan Tampereen yliopistosta. Professori Thomas Spillmann kirjoitti pieneläinsisätautiopin uudistetun painoksen klassikkoteokseen haimatulehduksen etiologiasta ja patofysiologiasta. Kirja on kaikille eläinlääkäreille tuttu kestosuosikki ”Ettinger” eli “Textbook of Veterinary Internal medicine Textbook in Small Animal Internal Medicine”, josta ilmestyi siis jo 8. painos.

Opetus

Osaston opetus on toteutunut opetusohjelman mukaisesti. Osaston opettajat vastaavat viidennen vuosikurssin aikana annettavasta käytännön opetuksesta Yliopistollisessa pieneläin- ja hevossairaalassa. Potilastyö sekä potilaan äärellä annettava opetus muodostaa merkittävän osa opettajien työajasta. Kliinisen osaston opettajat opettavat myös 3.-4. vuosikursseilla.

Kandidaatin tutkielmia hyväksyttiin neljä ja lisensiaatin tutkielmia 22. Opiskelijat arvioivat osastolla annettavan blokkiopetuksen kauttaaltaan hyväksi tai erittäin hyväksi. Opetuksen kehittäminen jatkuu, sillä Helsingin yliopisto myönsi osastolle 50 000 €:n digiloikkarahan virtuaalipotilaan kehitystyötä varten.

Vaihtoehtoisina opintoina järjestettiin osastolla useita kursseja, joiden laajuus vastasi yhteensä noin 40 opintopistettä. Yksi näistä, ERASMUS-vaihdon puitteissa järjestetty kurssi, käsitteli lintujen sairauksia ja sen opetuksesta vastasi professori M. Krautwald-Junghanns Leipzigin ylipistosta. Jatko-opiskelijoille järjestetyllä NOVA-kurssilla käsiteltiin koirien sairauksien kuvantamistekniikoita. Kurssilla oli opettajia Suomen lisäksi Saksasta, Norjasta, Itävallasta ja Tanskasta.

Osaston muita kuulumisia

Osastolla annetaan ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta. Erikoistuvia eläinlääkäreitä valmistui kymmenen. Osaston opettajat ja tutkijat järjestivät myös seminaareja praktisoiville eläinlääkäreille. Osaston asiantuntijat luennoivat useissa kotimaisissa täydennyskoulutustilaisuuksissa ja esiintyivät tiedotusvälineissä alaansa liittyvissä kysymyksissä. Antibioottiresistenssi oli vuoden kestoaihe. Osaston tutkijat julkaisivat HY:n verkkosivujen kautta suurelle yleisölle suunnattuja tiedotteita tutkimustuloksista. Suomenkielisistä tiedotteista kliinisen mikrobiologian tutkimusryhmän tiedote tuontikoirien moniresistenteistä bakteereista keräsi 4318 katselukertaa ja oli sijalla 20 Helsingin yliopiston luetuimpien uutisten joukossa. Englanninkielisistä tiedotteista AnimalMind tutkimusryhmän tiedotetta ”Empathetic people experience dogs’ expressions more strongly” luettiin 6436 kertaa, jolla se sijoittui neljänneksi. Kyseessä oli KHPO:n tutkijoiden ja Aalto-yliopiston yhteinen projekti.

Osaston henkilökunta ja tutkijat saivat monenlaisia tunnustuksia. Dosentti Minna Rajamäen tutkimusryhmässä väitöskirjaa tekevä ELL Merita Määtän pitämä esitys palkittiin parhaan tieteellisen esityksenä Maltalla pidetyssä ECVIM-CA -kongressissa. Professori Outi Vapaavuori sai Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistykseltä pieneläinkirurgian opetuksesta Kannuspalkinnon. Professori Satu Sankari oli mukana artikkelissa, jonka valittiin Suomen Eläinlääkärilehden vuoden 2017 parhaimmaksi tieteelliseksi artikkeliksi. Eläinlääkäriliitto valitsi dosentti Merja Rantalan vuoden eläinlääkäriksi antibioottien tarkoituksenmukaisen käytön puolestapuhujana ja antibioottiresistenssin vastaisesta työstä. Suomi 100 -juhlavuosi päättyi osastolla hyvin juhlavissa tunnelmissa, sillä 6.12.2017 Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti antaa professori Outi Vainiolle Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin ja yliopistonlehtori Mirja Ruohoniemelle Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin.

 

Merja Rantala
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastonjohtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto