Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto

Juhlava vuosi väitösten osalta

Suomi 100 -vuoden lisäksi osastolla juhlittiin runsasta väitöskirjamäärää. Vuoden aikana viisi eläinlääkäriä väitteli tuotantoeläinaiheista. Siipikarjaväitöksiä valmistui kaksi: Leena Pohjolan kirja “Backyard poultry flocks in Finland – An infection risk for commercial poultry and humans?” ja Eija Kaukosen ”Housing conditions and broiler and broiler breeder welfare – the effect of litter condition on contact dermatitis in broilers and breeders, and the effect of elevated structures on broiler leg health”.  Taneli Tirkkonen väitteli aiheesta “Porcine mycobacteriosis caused by mycobacterium avium subspecies hominissuis”. Naudan lisääntymisestä väitteli Marja Mikkola aiheenaan ”Superovulation and embryo transfer in dairy cattle – effect of management factors with emphasis on sex-sorted semen” ja sian lisääntymisestä Stefan Björkman “Parturition and subsequent uterine health and fertility in sows”. Björkman voidaan mainita vielä erikseen, koska hänen väitöstyönsä arvioitiin kiittäen hyväksytyksi ja hän myös valmistui vuoden aikana ECAR (European College of Animal Reproduction) Diplomaatiksi. Hienoa on nähdä näin monta työtä valmiina vuoden lopussa.

Runsaasti vieraita ja aktiivista toimintaa

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla kävi runsaasti vierailijoita eri puolilta maailmaa. Professori Päivi Rajala-Schulzin johtamalle viikon kestävälle NOVA-kurssille (“Molecular Epidemiology of Infectious Diseases”) elokuussa saapuivat opettamaan professori Ruth Zadoks, Taya Forde ja Roman Biek Glasgown yliopistosta. Kurssilaisia oli yhteensä 37, 11:sta eri yliopistosta, esim. Australiasta, Kanadasta, Kolumbiasta, USA:sta, Trinidadista, Englannista, Saksasta sekä Baltian maista ja Pohjoismaista. Diagnostisen kuvantamisen NOVA -kurssia (NOVA PhD Course Advanced Imaging Procedures in Canine Clinical Veterinary Science) koordinoivat professorit Thomas Spillman ja Olli Peltoniemi ja kurssilaiset tulivat Virosta ja Suomesta. Kurssilla lisääntymistieteen osalta opettivat professori Anne-Rose Günzel-Apel Hannoverista ja professori Sibylle Kneissl Wienistä. Professori Graeme B. Martin Australiasta kävi Saarella alkusyksyllä vierailulla ja piti henkilökunnalle ja opiskelijoille mielenkiintoisen vierailijaluennon otsikolla ”Clean, green and ethical animal production”. Samoihin aikoihin japanilainen professori Yuzo Koketsu kävi sikaryhmän vieraana. Aikaisemmin keväällä Valion ryhmä kävi tutustumassa osaston ja tuotantoeläinsairaalan toimintaan. Runsaaseen vierailijalistaan kuului myös professori Dörte Döpfer; hän saapui USA:sta pitämään sorkkasairauksien seminaaria ja suunnittelemaan tutkimusyhteistyötä.

Monikansallinen ryhmä NOVA-kurssilaisia Saaren oppimiskeskuksen rappusilla kesällä 2017

Vuosittaisessa Hyvinvointifoorumissa, joka pidettiin tällä kertaa keskustakampuksella tiedekulmassa, esiteltiin eläinten hyvinvointitutkimuksen edistysaskelia. Osaston henkilökunta on ollut mukana järjestämässä paljon muitakin tapahtumia, kuten Tanskassa ISAE-kongressin yhteydessä pidettyä ”From beak to tail – mechanisms underlying damaging behaviour in lay­ing hens and pigs” -seminaaria. Kotimaassa järjestettiin onnistunut työpaja, Eläinetiikkaa eläinlääkäreille ja CVM-tohtorikoulun syysseminaari aiheena ”Tool for selling your ideas and getting interest to your presentation”.

Osaston henkilökunta on näkynyt eri puolilla maailmaa luennoimassa tutkimusaiheistaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tarkastamassa opinnäytteitä. Erityisesti eläinten hyvinvointi on kiinnostanut kotimaista mediaa ja osaston henkilökunnasta erityisesti dosentti Laura Hänninen on jaksanut huolehtia tiedottamisesta sekä sosiaalisessa mediassa että muun median pyytäessä lausuntoja.

Hienosta toiminnasta palkittiin

Huomionosoituksia satoi monelle taholle. Professori Anna Valros nimitettiin asiantuntijaksi EU Animal Welfare Platformiin. ELT Eija Kaukosen posteri palkittiin eläinlääkäripäivillä ja samassa tilaisuudessa nostettiin esiin Suomen eläinlääkärilehden paras tieteellinen artikkeli vuoden sisällä, ”Seleenin ja E-vitamiinin saanti suomalaisissa emolehmäkarjoissa”. Artikkelin kirjoittajat ovat osastolta tuotantoeläimiin erikoistunut eläinlääkäri Sanni Kallio (ent. Värränkivi) ja ELT Heli Simojoki sekä yhteistyökumppanit ELL Heidi Härtel ja professori Satu Sankari.

Eläinlääkäripäivillä jaettiin palkinto eläinlääkärilehden parhaasta tieteellisestä artikkelista. Kuvassa vasemmalta valinnan tehnyt professori Marja-Liisa Hänninen, ELL Sanni Kallio, ELT Heli Simojoki, ELL Heidi Härtel ja eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti

Opetuksessa uutta ja vanhaa

Osaston antamassa opetuksessa vuonna 2017 suurin muutos oli eläintenpito ja hyvinvointi -kurssin sekä kliinisen ruokinnan kurssin yhdistäminen. Tavoite oli käydä nauta- ja sika-asiat läpi opiskelijoiden kanssa ennen kuin he lähtevät navetta- ja sikalaharjoitteluihin. Ykköskurssista on pidetty hyvää huolta: heidät on viety tutustumaan Valiolle, Poliisitalliin ja Ollikkalan sikalaan, ja nämä on havaittu aina yhtä mukaviksi opetustapahtumiksi. Näiden lisäksi opiskelijat pääsevät käymään Saaren yksikössä saamassa vähän tuntumaa tuotantoeläinpuolesta. Muu opetus on hoidettu entiseen malliin. Luennot ja harjoitustyöt jatkuvat Viikissä ja Saarella osaston henkilökunnan johdolla. Käytännön praktiikkaa opiskelijat pääsevät entiseen malliin harjoittelemaan tuotantoeläinsairaalassa kolmantena ja viidentenä opiskeluvuotenaan. Tämän lisäksi yhteistyö Seinäjoen alueen kanssa on jatkunut jo hyväksi koetulla tavalla: opiskelija saa vapaaehtoisesti vaihtaa vitosvuonna yhden Saaren viikon Seinäjoen sikaviikoksi. Mahdollisuutta onkin vuosittain hyödyntänyt noin kolmasosa opiskelijoista.

Jo muutamana vuonna on edistetty opiskelijoiden lisensiaattitöiden tekemistä yhteistyössä kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen sekä eläinlääketieteellisten biotieteiden osastojen kanssa organisoimalla opiskelijoille yhdessä tutkielmatyöpaja. ELT Suvi Taponen on ollut tässä KTO:n vastuuhenkilö. Vuosittain osaston opettajien ohjauksessa saa lisensiaattityönsä valmiiksi vajaa parikymmentä opiskelijaa.

Uuden tutkimusrahoituksen avulla työ jatkuu

Moneen uuteen tutkimushankkeeseen saatiin rahoitusta entisten lisäksi. Professori Anna Valros on vastuussa Suomen osalta uudessa SusAn Eranet hankkeessa ”Sustainable Pig Production” ja ELT Laura Hänninen Makera-projektissa ”Terveellisemmät ja tehokkaammat tavat rauhoittaa nupoutettavia vasikoita”. Makera-rahoituksen projekteilleen saivat myös professori Olli Peltoniemi (Alkiosta porsaaksi), professori Päivi Rajala-Schultz (Umpeenpanokäytännöt suomalaisissa lypsykarjoissa) ja professori Timo Soveri (Lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehdus – uusi uhka lypsykarjataloudelle). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta saatiin myönteinen rahoituspäätös projektiin ”Terve kalkkuna”, jota tehdään yhteistyössä Satafoodin kanssa, sekä yhteistyöhankkeeseen Länsi-Kalkkunan kanssa liittyen kalkkunakuljetuksiin. Edellä mainittujen rahoitusten lisäksi osaston henkilöstö on saanut paljon pieniä tutkimus- ja matka-apurahoja erityisesti eri säätiöistä.

Yhteisöllisyys on voimavara

Osaston ja tuotantoeläinsairaalan henkilökunnalle järjestettiin alkuvuonna yhteinen matka Tarttoon, missä tutustuttiin eläinlääketieteen opetustiloihin ja opetusohjelmaan Tartossa sekä pohdittiin oman osaston henkilöstön yhteistyötä ja sen kehittämistä. Näiden lisäksi pidettiin yhdessä Tarton henkilökunnan kanssa pieni tutkimusseminaari. Mukavan matkan aikana oli helppo tutustua toisiin vähän syvemmin. Vuosi lopetettiin onnistuneesti pakoilemalla pikkujouluja Helsingin yössä. Onneksi (melkein) kaikki pääsivät ulos trendikkäistä escape roomeista!

 

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Saaren kartanon päärakennus oli valaistu joulukuussa siniseksi.

 

 

Mari Heinonen
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto