Examinarium-användarundersökning

EXAM-konsortium genomför en gemensam Exam-användarundersökning (vid HU kallas för Examinarium). Undersökningen genomförs samtidigt i alla 23 högskolor och det tar ca. 5 minuter att svara. Genom att svara på frågeformuläret kan du påverka utvecklingen av Examinarium vid HU.

Svarstiden tar slut 24.3.2017, frågeformulär >>

Om du lämnar dina kontaktuppgifter i slutet av undersökningen kan du vinna presentkortet värt 100 EUR till Verkkokauppa.com. Utlottningen kommer att ske 29.3.2017 och vinnaren kommer att kontaktas personligen. Personuppgifter som samlats in, används endast för att utföra utlottningen och skall inte sammanställas till enkätsvar.

Tack för din feedback!