EXAMINARIUM OCH ÖVERGÅNGEN TILL SISU

Utvalda

Examinarium och Oodi är kopplade till varandra så att Examinarium hämtar information från Oodi (studieavsnitt och anmälningar) och Oodi information från Examinarium (låsta prestationer). Därför påverkar övergången från Oodi till Sisu 17–31.5.2021 också tentamina i Examinarium.

Vi uppdaterar denna sida i takt med att det preciseras hur övergången genomförs i fråga om Examinarium.

FÖR LÄRARE: TENTAMINAS INSTÄLLNINGAR

 • I Examinarium genomförs en uppdatering, vilket innebär ett tre dagars driftavbrott 25–27.5.2021. 
 • Tentamensperioderna för nuvarande tentamina ställs in av administratörerna så att de löper ut före avbrottet.
 • Från och med 28.5 används inte längre de tentamina med Oodi-kod vars tentamensperiod gått ut, utan tentatorn ska 
  • a) kopiera sina tentamina
  • b) koppla dem till rätt undervisning i Sisu
  • c) fastslå nya utgångsdatum för tentamensperioderna och publicera tentamina.
  • Därefter kan studenterna igen boka tid för tentamina.
  • Se video om processen
 • Genom kopieringsförfarandet förebygger vi inkorrektheter i samband med tentamina och registrering. Eftersom tentamina har kopplats till studieavsnittsnivån i Oodi och till undervisningsnivån i Sisu, är en automatisk överföring inte möjlig.
 • Om tentamensperioden inte fortsätter direkt efter avbrottet, ska läraren kopiera uppgifterna senast i samband med att hen öppnar tentamen.
 • Tentamensperiodernas utgångsdatum fastslås senast till terminsskiftet (eller till samma tidpunkt som undervisningens utgångsdatum i Sisu).
  • För följande termin ska lärarna ta en kopia av tentamen och koppla den till följande termins undervisning i Sisu.

FÖR LÄRARE: BEDÖMNING OCH REGISTRERING

 • Bedömningar som har låsts som helhetsprestationer i Examinarium övergår för närvarande automatiskt till registrering i Oodi. Den sista tidpunkten för att låsa dessa bedömningar är 12.5.2021 kl. 23.59.
 • Bedömningar med Oodi-kod som låses 13.5 eller senare
  • ska läraren registrera i Sisu efter 31.5
  • eller skicka som en lista för registrering senast 30.5, per e-post.
 • Automatisk överföring av prestationer från Examinarium till Sisu fungerar från och med 31.5
  • i fråga om tentamina som har kopplats till undervisning i Sisu
  • endast i fråga om tentamensprestationer som har låsts som helhetsprestationer.

FÖR STUDENTER: ATT ANMÄLA SIG TILL TENTAMEN OCH BOKA TID

 • Om en student vill avlägga tentamen före avbrottet i Examinarium 25.5 ska hen anmäla sig i Oodi senast 16.5.
  • 5 är det avbrott i att boka tid för tentamina.
 • Anmälan till undervisning fortsätter i Sisu 31.5. De anmälningar som studenterna gjort i Oodi före 16.5 flyttas till Sisu.
 • Under fliken Tentamina ser studenten från och med 28.5 de tentamina som det finns motsvarande undervisning att anmäla sig till i Sisu och som tentatorerna har hunnit öppna tentamina för.

FÖR STUDENTER: ATT AVLÄGGA TENTAMEN

 • Ett avbrott kommer att inträffa i Examinarium 25–30.5.
 • Fram till avbrottet kan man avlägga tentamina som är kopplade till studieavsnitt i Oodi och från och med 31.5 kan man avlägga tentamina som är kopplade till undervisning i Sisu, efter att tentatorerna har öppnat sina tentamina.