Kurkistus ympäristö- ja elintarviketalouden lukujärjestykseen

Viime blogikirjoituksessani ”Vuosi vaihtuu, on aika tehdä valintoja” kerroin, että ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman fuksivuoden puolivälissä opinnot alkavat jakaantua suuntautumisen perusteella. Ajatukseni opinnoistani tälle hetkellä on, että haluan keskittyä ympäristö- ja luonnonvaratalouteen. Valitsemani suuntautuminen näkyy kolmannen periodin lukujärjestyksessä vahvasti. Lukujärjestykseni koostuu seuraavista kursseista: Talousmatematiikka 3, Ympäristöpolitiikka Euroopan Unionissa, Mikrotaloustieteen jatkokurssi – yrityksen teoria ja Sustainability and global food value chains.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiikka on vahvasti läsnä opinnoissani. Talousmatematiikan kurssin lisäksi laskemaan pääsee mikrotaloustieteen jatkokurssilla. Onneksi laskeminen ei ole pelkkää teoriaa, vaan se saa myös käytännön merkityksiä. Käytännön sovellukset auttavat ainakin minua hahmottamaan matematiikkaa syvemmin. Matematiikka on ehdottoman tärkeä
taloustieteilijän työkalu. Lukiossa matematiikka oli minulle haastavin oppiaine. Yliopistossa siitä on tullut helpompaa, kun olen alkanut ymmärtää, mihin sitä voi oikeasti käyttää.

Ympäristöpolitiikan kurssi on ehdottomasti ollut yksi fuksivuoden mielenkiintoisimmista. Kurssi koostuu vierailevien puhujien pitämistä luennoista. Puhujia on ollut niin valtion organisaatioista kuin elinkeinoelämästä. Kurssilla olen alkanut ymmärtää, miten hankalaa ja monimutkaista ympäristöasioista sopiminen voi olla. Päätökset tuntuvat aina päätyvän jonkinasteiseen kompromissiin.

Kurssi kestävistä ruoan arvoketjuista on tällä kertaa järjestetty englanniksi. On mielenkiintoista oppia ymmärtämään monikansallisten ruokayhtiöiden toimintaa ja sen vaikutuksia. Kurssi yhdessä politiikan kurssin kanssa saa pohtimaan kansainvälisten toimijoiden asemaa. Kuinka voimme tehokkaasti vaikuttaa monikansallisiin toimijoihin, kun politiikka eroaa maantieteellisesti ajoittain hyvinkin paljon?

Iltapäivän luennolla sai nauttia jo kevättalven auringosta.

Lukujärjestyksen monipuolisuus pitää opiskelun mielekkäänä. Matemaattisille aineille kannattaa mielestäni valita vastapainoksi jotain muutakin, kuten politiikan kursseja. Kolmannen periodin loppua kohden on hienoa huomata, että opinnot ovat alkaneet syventyä yhä mielenkiintoisempiin aiheisiin ja kokonaisuuksiin. Kurssien haastavuus on lisääntynyt sopivasti joka periodissa. Nyt on hyvä alkaa suunnitella vuoden viimeisen periodin valintoja.