Esittely

Geologian valtakunnallinen tutkijakoulu (Finnish Graduate School of Geology) on valtakunnallinen tutkijakoulutusohjelma, joka järjestää Geologian jatkokoulutusta Helsingin, Turun, Oulun, Aalto yliopiston ja Åbo Akademin tohtoriopiskelijoille. Kaikki näihin laitoksiin rekisteröityneet jatko-opiskelijat kuuluvat Geologian valtakunnalliseen tutkijakouluun. Tutkijakoulun johtajana toimii prof. Tapani Rämö ja koulun toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat edustajat mukana olevista yliopistoista sekä Geologian tutkimuskeskuksesta.

Tutkijakoulu aloitti toimintansa vuoden 2001 alussa kun Ympäristögeologian tutkijakoulu laajensi toimintaansa. Tällöin muodostui verkosto, jonka tarkoituksena on saattaa alan kaikki oppituolit tiiviiseen jatkokoulutusyhteistyöhön, joka suuntaa ammattikunnan osaamispohjaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutkijakoulu edesauttaa innovatiivisen ja kansainvälisesti korkeatasoisen perustutkimuksen vahvistumista yhteiskunnan kannalta tärkeillä painopistealoilla tehden uusia tutkimusavauksia mm. numeerisen mallinnuksen, kolmiuloitteisen reaaliaikaisen kartoituksen, luonnonvarojen kestävän käytön sekä syväluotausaineistojen hyödyntämiseksi.

Geologian tutkijakoulu vastaa olemassa olevaan koulutustarpeeseen, joka syntyy ammattikunnan eläkkeelle siirtymisen sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen uusien tehtävien myötä. Tutkijakoulu edistää kansainvälistä verkostoitumista ja johtaa mukana olevien koulutusyksiköiden profiloitumiseen.

Tutkijakouluun osallistuvat yksiköt

Tutkijakoulun koordinaatio

Johtaja

Tutkijakoulun johtajana toimii professori Tapani Rämö (HY)

Johtoryhmä

Tutkijakoulun kehittämistä, opiskelijavalintoja, opetusohjelmaa ja resurssointia koskevista kysymyksistä päättää johtoryhmä, johon on kutsuttu edustajia kaikista ohjelman toteuttamisvastuussa olevista yliopistoista sekä Geologian tutkimuskeskuksesta.

Sen kokoonpano on:

 • prof. Tapani Rämö, HY (tapani.ramo at helsinki.fi)
 • prof. Veli-Pekka Salonen, HY (veli-pekka.salonen at helsinki.fi)
 • prof. Olav Eklund, ÅA (olav.eklund at abo.fi)
 • prof. Matti Räsänen, TY (matti.rasanen at utu.fi)
 • prof. Jussi Leveinen AY (jussi.leveinen at aalto.fi)
 • Instituutin johtaja Pekka Heikkinen HY (pekka.j.heikkinen at helsinki.fi)
 • Tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, GTK (pekka.nurmi at gsf.fi)
 • prof. Juha Pekka Lunkka, OY (juha.pekka.lunkka at oulu.fi)
 • FM Ari Brozinski, opiskelijajäsen, ÅA

Koordinaattori

Tutkijakoulun käytännön toiminnasta, kurssisuunnittelusta ja yhteydenpidosta vastaa tutkijakoulun koordinaattori FT Seija Kultti (seija.kultti at helsinki.fi )

Tutkimuksen painopistealueet

 • A. Ympäristögeologia, pohjavesigeologia ja globaalimuutokset
 • B. Kallioperän rakenne ja kehitys
 • C. Sedimentit ja sedimenttikivet
 • D. Geologiset raaka-ainevarat ja niiden kestävä käyttö

Toiminta

Tutkijakoulu järjestää Geologian tutkijapäivät vähintään joka toinen vuosi sekä useita valtakunnallisia tutkijakoulutuskursseja.

Tutkijakoulun järjestämä toiminta on kaikille tohtorikoulutettaville ilmaista. Tutkijakoulu tukee myös tohtorikoulutettavien matkoja ja mm. kielentarkistusta.

Yhteistyösopimukset

* GTK:n ja tutkijakoulun tekemä yhteistyösopimus Isotooppitukimuslaboratorion perustamisesta (pdf)
* Geologian opetusyksiköiden ja GTK GEONET-yhteistyösopimus (pdf)